Home

Sultanaat Atjeh

Atjeh - Wikipedi

Begin 1873 probeert Nederland het sultanaat Atjeh op het eiland Sumatra te veroveren. Naast gebiedsuitbreiding is de haven Sabang in Banda Atjeh een belangrijk doel van deze expeditie. Bovendien liggen er in Atjeh verschillende olievelden. Deze eerste expeditie loopt uit op een zwaar verlies voor de Nederlanders Sultanaat Demak (1475-1518) Sultanaat Atjeh (1496-1903) Sultanaat Mataram (~1500 tot ~1700) Koloniaal Indonesië. Portugezen in Indonesië (1512-1850) Vereenigde Oostindische Compagnie (1602-1798) Nederlands-Indië (1798-1942) Britse invasie van Java (1810-1811) Paderi-oorlogen (1821-1837) Java-oorlog (1825-1830) Atjehoorlog (1873-1904 Atjeh-moorden kwamen zo vaak voor en waren zo onvoorspelbaar dat Atjeh een spookbeeld werd voor de Nederlandse koloniale werknemers. Wie bericht kreeg dat hij in het gewest Atjeh werd geplaatst, sloeg de schrik om het hart en probeerde vrouw en kinderen snel naar Nederland te sturen. Van 1910 tot 1920 vonden 75 Atjeh moorden plaats D e Atjeh-oorlog, van 1873 tot 1942, kan met recht een dieptepunt uit de Nederlandse koloniale geschiedenis genoemd worden. Ongeveer 100.000 inlanders lieten in de nu en dan oplaaiende strijd het leven. Anton Stolwijk, die jarenlang op Atjeh woonde en momenteel affiliated fellow is bij het KITLV in Leiden, schreef met vlotte journalistieke pen een boeiend historisch boek over dit thema Deze sultan maakte Atjeh de dominerende macht in Noord-Sumatra en zijn zoon Salahuddin (Ala-ad-din) breidde zijn invloed uit naar Maleisië. De zeehandel en vooral zijn pepermonopolie verschafte Atjeh welvaart, maar de Portugezen (die het sultanaat Malakka in 1511 onderwierpen) bedreigden die in toenemende mate, waardoor er strijd om de beheersing van de Straat van Malakka ontstond

 1. Het sultanaat Atjeh (Atjees: Keurajeun Acèh Darussalam) was een staat in het noorden van Sumatra vanaf de 15e eeuw tot 1903. 222 relaties
 2. Tsunami luidde het sultanaat van Atjeh in Archeologie Vondsten maken aannemelijk dat een grote tsunami op Sumatra eind veertiende eeuw letterlijk ruimte maakte voor nieuwkomers. Theo Toebosc
 3. Het veroverde gebied was maar een klein deel van het sultanaat Atjeh, niet meer dan de Kraton (die werd omgedoopt in Kota Radja) en omgeving. Dat de Kraton de zetel van de sultan was geweest (die trouwens kort na het verlies van de Kraton aan cholera overleed), was, anders dan de Nederlanders dachten, van geen betekenis
 4. In de agressie oorlog tegen het onafhankelijke sultanaat Atjeh zijn, zo wordt geschat, 100.000 doden en 1.000.000 gewonden gevallen met als resultaat een ontvolkt en ontredderd Atjeh. Hele landstreken werden verwoest
 5. Ze hadden in 1873 het sultanaat Atjeh de oorlog verklaard, omdat ze er net zoals in het buurland Sumatra grote plantages wilden opzetten en er olie en andere rijke stoffen in de bodem zaten
 6. heel Sumatra. Terwijl Atjeh nog steeds een onafhankelijk sultanaat was. De sultan zocht daarom steun bij andere buitenlandse mogendheden om Nederland onder druk te zetten. Hieruit concludeerde Nederland dat Atjeh tot onderwerping gedwongen zou moeten worden. Oorlog Op 26 maart 1873 verklaarde Nederland Atjeh de oorlo
 7. Atjeh is een van de provincies die een status aparte heeft verworven. Lange tijd was Atjeh bekend doordat er een onafhankelijksheidsbeweging actief was. Deze beweging claimde een aparte status omdat het sultanaat Atjeh in de zestiende eeuw het eerste niet-Europeese land was dat diplomatieke betrekkingen met Nederland opende, en omdat het de Atjeh-oorlog aan het eind van de negentiende eeuw.

In 1873 zocht en kreeg Nederland oorlog met het sultanaat Atjeh, op het noordelijkste puntje van Sumatra. In 1913 stierf de laatste Atjeese.verzetsleider door Nederlands geweervuur, maar het bleef oorlog, zij het op kleine schaal. Bij de nadering van de Japanners in 1942 brak opnieuw een opstand uit, waarbij de Nederlandse troepen werden verdreven Al vrij vroeg tijdens de diverse campagnes die tezamen bekend staan als de Atjeh oorlog, pasten de Nederlandse strijdkrachten een almaar groeiende vorm van geweld toe om controle te krijgen over het sultanaat van Atjeh, gelegen op het noordelijke Sumatra. Hierbij werd de burgerbevolking niet ontzien.. Banda Aceh. Banda Aceh, de voormalige hoofdstad van het sultanaat Atjeh, telt tegenwoordig 300.000 inwoners. De plaats heeft veel historische en religieuze bezienswaardigheden, stille getuigen van een roerige geschiedenis en het diepgewortelde geloof in de islam van de bevolking In 1873 zocht en kreeg Nederland oorlog met het sultanaat Atjeh, op het noordelijkste puntje van Sumatra. In 1913 stierf de laatste Atjeese verzetsleider door Nederlands geweervuur, maar het bleef oorlog, zij het op kleine schaal. Bij de nadering van de Japanners in 1942 brak opnieuw een opstand uit, waarbij de Nederlandse troepen werden verdreven Colorized photograph Een andere hoofdrolspeler in de strijd met het Sultanaat Atjeh. Generaal Jo van Heutsz. Gedurende zijn militaire carrière meermalen te maken gekregen met de gevechten in Atjeh. Hij werd uiteindelijk benoemd tot Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië (1905-1909)

Banda Atjeh - Wikipedi

Het sultanaat Atjeh dat daar in de zestiende eeuw ontstond, was een van de weinige Aziatische rijken dat eeuwenlang weerstand wist te bieden aan het kolonialisme. Er was echter weinig hard archeologisch bewijsmateriaal voor nederzettingen in de regio vóór de zeventiende eeuw Sultanaat Atjeh is beschikbaar in 38 andere talen. Terug naar Sultanaat Atjeh. Talen. Acèh; Afrikaans; azərbaycanca; Bahasa Indonesia; Bahasa Melayu; Bân-lâm-g Loudon (1824-1900) was van 1871 tot 1875 gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Als hoogste gezagsdrager in de kolonie droeg hij het kostuum bij speciale gelegenheden. Tijdens zijn bewind werd de oorlog verklaard aan het onafhankelijke sultanaat Atjeh Het nieuwe handelsgebied groeide uiteindelijk uit tot het sultanaat Atjeh, waarmee Nederland later in oorlog raakte. Van de tsunami van 1450 hebben de onderzoekers geen sporen gevonden: of er is geen verwoestende vloedgolf geweest of het gebied was nog zo weinig hersteld van de vorige tsunami dat de nieuwe nauwelijks zichtbare impact heeft gehad

Sultanaat atjeh - definitie - Encycl

Het Atjeehse perspectief op de oorlog tegen het sultanaat

 1. De discussie over de gewelddadige kant van Nederlands koloniale verleden lijkt de laatste tijd weer volop losgebarsten. Maar waarom heeft niemand het over de allergrootste, bloedigste oorlog van toen, de Atjeh-oorlog? door Anton Stolwijk Het is nooit druk op kerkhof Peutjut. Hoewel de begraafplaats midden in de stad ligt, geflankeerd door het reusachtige Tsunami Museu
 2. In dat licht moet de langste en bloedigste van de Nederlandse koloniale oorlogen gezien worden, tegen het machtige en onafhankelijke sultanaat Atjeh. Deze oorlog in het noordoostelijke deel van het eiland Sumatra duurde van 1873 tot 1912. De oorlog verzandde al snel, nadat de eerste pogingen Atjeh in te lijven in 1873 waren mislukt
 3. Zijn ambities drijven hem naar 'de Oost', waar Nederland rond 1870 op het eiland Sumatra het sultanaat Atjeh onder controle probeert te krijgen. Op 26 maart 1873 breekt daar een oorlog uit

Later was het doel het Sultanaat Atjeh onder Nederlands koloniaal gezag te brengen en te houden. Aanleiding De aanleiding tot de Atjehoorlog lag in de uitwerking van het Sumatra-tractaat van 1824, waarin Nederland zich verplichtte reizigers langs Sumatra een veilige vaart te verzekeren, maar zich tevens verplicht had de vrije staat Atjeh te respecteren Vanaf het einde van de 15e eeuw was hier het sultanaat Atjeh gevestigd, en de veroveringen door dit sultanaat zorgden voor uitbreiding van de Atjehse cultuur en taal. Vooral onder sultan Iskandar Muda, die aan de macht was tussen 1607 en 1636, werden grote delen van noordelijk Sumatra veroverd Het sultanaat Atjeh was gelegen op de noordpunt van het eiland Sumatra. Op deze site zult u de aanleiding voor en het verloop van deze oorlog vinden. De site concentreert zich vooral op de.. Het Koninkrijk der Nederlanden raakte op een gegeven moment slaags met het sultanaat Atjeh wat resulteerde in de Atjehoorlog (1873-1914). Na de beginjaren begon het Koninklijk Nederlands-Indisch leger (KNIL) grote verliezen te lijden en lukte het niet om Atjeh onder koloniaal bewind te krijgen

Oorlog in Atjeh (1873) Nationaal Archie

 1. Sinds de opening van het Suezkanaal liepen veel scheepvaartroutes door de Straat Malakka, maar zeerovers uit het naburige sultanaat Atjeh op Sumatra belemmerden een veilige scheepvaart. Bovendien had Nederland in 1871 officieel de soevereiniteit gekregen over Atjeh. Om dit gezag af te dwingen, werd daarom het paleis van de sultan van Atjeh.
 2. Sinds 1500 is Atjeh een onafhankelijk sultanaat op het Indische eiland Sumatra. Meer dan driehonderd jaar lang wordt het gebied bestuur door sultans. Deze moeten maar weinig hebben van de Nederlanders, die dankzij de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) aan het oprukken zijn in Indië
 3. Nederland had in 1873 de oorlog verklaard aan het zelfstandige sultanaat Atjeh. In 1874 werd de kraton, het paleis van de sultan in Kutaradja veroverd. De Atjehse hoofden en ulama's wilden zich echter niet onderwerpen en begonnen een guerilla-oorlog die jarenlang zou duren

Sultanaat Atjeh. Het sultanaat Atjeh (Atjees: Keurajeun Acèh Darussalam) was een staat in het noorden van Sumatra vanaf de 15e eeuw tot 1903. Nieuw!!: Atjeh en Sultanaat Atjeh · Bekijk meer » Sultanaat Deli. Deli is een 1.820 km² grote staat in het noordoosten van Sumatra, rond de huidige stad Medan. Nieuw!!: Atjeh en Sultanaat Deli. 1873: Nederland verklaart de oorlog aan het sultanaat Atjeh, dat een van de laatste gebieden op Indonesië is dat nog niet is gekoloniseerd. De oorlog duurt meer dan dertig jaar en kost aan circa 10.000 Nederlanders het leven Van Wikipedia, de gratis encyclopedie. Kalinyamat Sultanaat. 1527-1599: Hoofdstad: Kalinyamat City en Jepara: voorkomende tale

Atjehoorlog - Wikipedi

iemand uit Atjeh. iemand die woont in geboren is of afkomstig is uit het voormalige sultanaat Atjeh. Voorbeelden: In een nieuwe anti-guerrilla campagne van 1990-1992 kwamen volgens organisaties voor de mensenrechten naar schatting 2.000 mensen om Atjeh (Indonesisch: Aceh, een spellings- en uitspraakvariant uit de koloniale 19e eeuw is Achin) is een provincie van het huidige Indonesië, gesitueerd in het uiterste noorden van het eiland Sumatra.Het omvat het gebied dat van de 16e tot de 19e eeuw onderdeel vormde van het sultanaat Atjeh.Atjeh heeft verschillende officiële namen gehad: Daerah Istimewa Aceh (1959-2001) en Nanggroë Aceh.

Samudra werd opgevolgd door het machtige Sultanaat Atjeh. Met de komst van de Nederlanders werden de vele Sumatraanse prinsdommen geleidelijk onder Nederlands gezag ondergebracht. Atjeh was het belangrijkste obstakel, gezien de lange en dure Atjeh-oorlog (1870-1905). In het begin van de twintigste eeuw werd Atjeh aan het Nederlandse gezag. Frederick Pietersz. (de) Houtman (Gouda, 1571 - Alkmaar, 21 oktober 1627) was een Nederlander die samen met zijn broer Cornelis deelnam aan de Eerste Schipvaart, de eerste expeditie over zee vanuit Holland naar de Indische Archipel.Op zijn tweede reis naar de Oost werd hij meer dan twee jaar gevangen gehouden in het sultanaat Atjeh.Hij publiceerde het eerste woordenboek Nederlands-Maleis en.

Sultanaat Atjeh is beskikbaar in 38 tale. Keer terug na Sultanaat Atjeh. Tale. Acèh; azərbaycanca; Bahasa Indonesia; Bahasa Melayu; Bân-lâm-gú; catal De Atjeh (ook geschreven als Atjehnese en Atjees) zijn een etnische groep uit Aceh, Indonesië op het noordelijkste puntje van het eiland Sumatra.Het gebied heeft een geschiedenis van politieke strijd tegen de Nederlanders.De meerderheid van de bevolking van Atjeh zijn moslims. De bevolking van Atjeh worden ook wel aangeduid met andere namen zoals Lam Muri, Lambri, Akhir, Achin, Asji, Atse en. In 1873 landde een Nederlands expeditieleger op de kust van het sultanaat Atjeh en pas in 1913 gaven de laatste verzetsgroepen zich over. Maar rustig is het er nooit geworden. Standaardwerk. De themazondag van Museum Bronbeek op 16 februari had dus als thema Atjeh Definitions of Sultanaat Deli, synonyms, antonyms, derivatives of Sultanaat Deli, analogical dictionary of Sultanaat Deli (Dutch

Koninkrijk Majapahit - Wikipedia

Atjeh, Atjeh! (Paperback). In 1873 zocht en kreeg Nederland oorlog met het sultanaat Atjeh, op het noordelijkste puntje van Sumatra. In 1913 stierf de.. 6-sep-2019 - Colorized photograph Een andere (geduchte) hoofdrolspeler in de strijd van het Sultanaat Atjeh met het Nederlandse Gouvernement. Teukoe (heer) Omar stamde uit een invloedrijke familie in het Sultanaat Atjeh Het punt is dat Atjeh een sultanaat is met een lange geschiedenis, waarvan in deze regio wezenlijke culturele impulsen zijn uitgegaan.. Wir haben das Problem, dass Aceh ein altes historisches Sultanat ist, von dem in dieser Region wesentliche kulturelle Impulse ausgegangen sind

Atjeh, Atjeh! | ISBN 9789068015188 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken Ik heb kaarten van Atjeh (Aceh) oude en nieuwe. 1 kaart is van 1814 dus 'Sultanaat Groot Atjeh en onderhorige' 1 kaart is van tussen 1870 en 1890 dus toen was het 'Sultanaat Groot Atjeh en onderhorige' in oorlog met 'Nederland' strijd was nog gaande. 1 kaart is van 1933 dus onderdeel van 'Nederlands Indie Semagram. Een Atjeher is een persoon [Plaats] woont doorgaans in Atjeh, een provincie van het huidige Indonesië in het noorden van het eiland Sumatra [Plaats van herkomst] is afkomstig uit Atjeh; is geboren in Atjeh + Meer kenmerken. Algemene voorbeelden. In een nieuwe anti-guerrilla campagne van 1990-1992 kwamen volgens organisaties voor de mensenrechten naar schatting 2.000 mensen om

Video: Nederland en het onafhankelijke sultanaat Atjeh

De Atjeh-oorlog (1873-1942) - Koloniale oorlog Historie

Het sultanaat Ternate en de Republiek, 1599-1612 dr. Chris de Jong A Collection of Voyages and Travels, II, 292. Hoewel genoemde havens een belangrijke rol speelden in de uitvoer van specerijen van de Molukken, Ambon en Banda, liep niet alle export van de Grote Oost via Java en Sumatra. Een deel ging via Majo Een belangrijk deel van zijn 34-jarige loopbaan bij de zeemacht verbleef luitenant-ter-zee Henricus Nijgh (1845-1917) in het roerige Atjeh, het onafhankelijke sultanaat waaraan Nederland in 1873 de oorlog verklaarde. Het was de langste en wreedste oorlog die Nederland in drieëneenhalve eeuw koloniale heerschappij voerde

Atjeh Sultanaat - Aceh Sultanate. Van Wikipedia, de gratis encyclopedie . Koninkrijk Atjeh Darussalam Keurajeuën Acèh Darussalam كاورجاون اچيه دارالسلام . 1496-1903 : Alam Peudeung Mirah . Wapenschild . Expedities van Atjeh Sultanaat tijdens het bewind van Iskandar Muda, 1608-1637 om Atjeh in een ander daglicht te van Malakka veiliger te maken. De zeeroverij, veelal door Atjehers bedreven, moest op aandringen van o.a. de Engelsen een halt toe worden geroepen. Uiteindelijk veranderde de doelstelling van deze strijd. Het Sultanaat van Atjeh zou zich moeten onderwerpen aan het Nederlands koloniaal geza Sinds 1500 is Atjeh een onafhankelijk sultanaat op het Indische eiland Sumatra. Meer dan driehonderd jaar lang wordt het gebied bestuur door sultans. Deze moeten maar weinig hebben van de Nederlanders, die dankzij de Verenigde Oost-indische Compagnie (VOC) oprukken in Indië. Atjeh geeft dan ook vaak steun aan Engeland, tijdens oorlogen met Nederland Voorgeschiedenis. Bij het Verdrag van Sumatra, afgesloten tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk in 1871, kreeg Nederland de vrije hand in Atjeh, terwijl de voorloper, het Verdrag van Londen uit 1824, de onafhankelijkheid van het Sultanaat Atjeh nog uitdrukkelijk respecteerde. Na de opening van het Suezkanaal in 1869 was de vaarroute door de Straat van Malakka in belang toegenomen De tweede expeditie naar Atjeh was het vervolg op de mislukte eerste expeditie naar Atjeh van het Nederlands Indisch leger.De expeditie duurde formeel vanaf het moment van inscheping van generaal Van Swieten en diens troepen naar Atjeh op 20 november 1873 tot de datum van vertrek van de generaal met de hoofdmacht naar Java op 26 april 1874

Wikizero - Sultanaat Atjeh

Het opstandige Atjeh belemmerde echter de veilige doorvaart van (buitenlandse) handelsschepen. Om zijn internationale status als koloniale macht te beschermen, verklaarde Nederland het sultanaat de oorlog. De Atjehoorlog staat bekend als een van de meest bloedige en langdurigste koloniale oorlogen ooit Het sultanaat in Atjeh of de vorstelijke macht der zoogenaamde beheerschers beteekent sedert vele jaren niets meer. Het zijn de Hoofden van de verschillende districten of kleine landstreken, die allen, zelfstandig, doch tevens onderling vijandig, in Atjeh en onderhoorigheden de macht in handen hebben pogingen tot onderwerping van het sultanaat Atjeh. Pas in 1863, na lange debatten over 'schadeloosstelling' door de overheid aan de slaveneigenaren (maar niet aan de tot slaaf gemaakte mensen), ging Nederland tot afschaffing van de slavernij over - later dan de Fransen, de Britten en de Turken

De heerser van Atjeh bekeerde zich tot de islam in het midden van de 15e eeuw. Het sultanaat Atjeh werd opgericht door Ali Mughayat Syah, Hij begon campagnes om zijn controle over het noorden van Sumatra uit te breiden in 1520.De sultan, Iskandar Muda breidde zijn gebied uit door veroveringen. In 1612 werd Deli verslagen en geannexeerd. Nederlandse interventie in 1861 resulteerde in een. Atjehs word veral in die provinsie Atjeh op die westelike deel van die eiland Sumatra, hoofsaaklik langs die noordelike en westelike kus, gepraat. Dit was eens die amptelike taal van die Sultanaat Atjeh wat groot gebiede van dié streek oorheers het.. Verwysing

Sultanaat Atjeh - Unionpedi

Atjeh, gelegen in de noordelijke punt van Sumatra, was vanouds een machtig en onafhankelijk sultanaat. De Atjeeërs waren bereid voor de onafhankelijkheid te sterven. Atjeh was ongeveer anderhalf keer zo groot als Nederland, redelijk welvarend, en telde toen ongeveer 600.000 inwoners. Een bende gewapende Atjehers uit de Pedirstreek het sultanaat Groot­Atjeh. De regering sloot een deal met Engeland: in ruil voor de Nederlandse bezittingen in Ghana beloofde Londen de andere kant op te kijken bij de inname van Atjeh. Zodoende ging op 31 maart 1873 de eerste Atjeh­expeditie van start, die het sultanaat bij Nederlands­Indië moest inlijven.3 Gemakkelijk ging dat echter niet

Men heeft het wel eens geprobeerd maar grote problemen deden zich al snel voor, zoals men toen ervoer met de dertig jaar durende Atjeh oorlog van 1873 tot 1914. Eerst was de aanleiding het veiligstellen van de zeevaart door de Straat Malakka die werd geteisterd door zeerovers uit Atjeh, maar later had de oorlog tot doel het Sultanaat Atjeh onder Nederlands gezag te brengen Atjeher 1.0. iemand die woont in de Indonesische provincie Atjeh; iemand die geboren is in Atjeh; iemand die afkomstig is uit Atjeh; ook: iemand die woonde, geboren is of afkomstig is uit het voormalige sultanaat Atjeh De oorlog eindigde vijf jaar later. Niet door de sharia, maar door de tsunami die in 2004 in Atjeh meer dan 135 duizend mensen doodde. De slepende vredesonderhandelingen tussen Atjese rebellen en de Indonesische regering kwamen door het drama in een stroomversnelling

Tsunami luidde het sultanaat van Atjeh in - NR

De Eerste Expeditie tegen het sultanaat Atjeh werd destijds niet als zodanig aangeduid. Iedereen ging ervan uit dat er slechts één gevechtsronde nodig zou zijn. Het Verdrag van Sumatra, in 1871 met Groot-Brittannië gesloten, gaf Nederland de vrije hand. Atjeh was het vanzelfsprekend niet eens met dat verdrag Sultan Iskander Muda (1583-1636), de twaalfde sultan van het Sultanaat van Atjeh, liet een inscriptie op het kanon aanbrengen. Het stuk is nooit als wapen gebruikt. Arabische priesters verzekerden overigens dat, wanneer het kanon in Nederlandse handen zou vallen, dit het einde van Atjeh zou zijn

Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog - Wikipedia

Tweede Atjehexpeditie - Wikipedi

Colorized photograph Leiden De Hoofdrolspelers in dit Koningsdrama: De erkenning door de Sultan van Atjeh van het Nederlandse Gezag over zijn sultanaat en de inlijving ervan binnen het Koninkrijk op 20 januari 1903 in het paleis van de Nederlandse gouverneur Luitenant-Generaal J.B. van Heutsz Atjeh, de moderne Indonesische spelling is Aceh, is een provincie van het huidige Indonesië, en het ligt in het uiterste noorden van het eiland Sumatra.Het omvat het gebied dat van de zestiende tot de negentiende eeuw onderdeel vormde van het Sultanaat Atjeh. Aceh is bekend om zijn politieke onafhankelijkheid en sterke oppositie tegen buitenstaanders, inclusief de voormalige Nederlandse. oorlog tussen Nederland en het sultanaat Atjeh. Ditmaal koos ik ervoor om de persoonlijke verhalen van de militairen te bekijken aan de hand van hun achteraf geschreven memoires. Voordat u zich nu wendt tot het lezen van mijn scriptie, wil ik graag eerst een aantal mensen mijn hartelijke dank betuigen Het sultanaat was rijk aan landbouwgrond waar voor export peper werd verbouwd. Omdat het de Straat Malakka beheerste en de rol daarvan door de opening van het Suezkanaal steeds belangrijker was geworden, was er ook een strategische reden om zich met Atjeh te bemoeien: zeeroof door Atjehers kwam veel voor

Atjeh-oorlog - Nederland's eerste betrekkingen met het Rijk van Atjeh dagteekenen van 1599, toen Corn. Houtman op zijn eerste reis naar O. Indië de reede van Atjeh aandeed. A. strekte zich toen uit over een groot gedeelte van Sumatra en over een deel van Malaka Het Nederlandse koloniale leger had toen net het sultanaat Atjeh op Noord-Sumatra 'gepacificeerd' (Atjeh-oorlog, 1873-1904). De Indische koloniale samenleving was er een van rangen en standen. Huidskleur en afkomst waren er erg belangrijk. Blanken (hoofdzakelijk Nederlanders) vormden de dunne bovenlaag De Portugezen werden bijvoorbeeld beziggehouden door het sultanaat Atjeh dat geregeld aanvallen uitvoerde op Malakka. De Atjehers werden daarbij ondersteund door de Ottomanen. - advertentie - De belangrijkste reden voor het verval van Portugees-Indië moet volgens hoogleraar Blussé echter gezocht worden in het Atlantisch gebied

Atjeh Nederlands-Indië De agressie oorlog tegen Atjeh, een

Het conflict vindt zijn oorsprong in het feit dat, hoewel het sultanaat Atjeh technisch gezien nooit deel heeft uitgemaakt van Nederlands Indië, dit gebied in 1949 wel door Nederland aan Indonesië werd overgedragen, na door de VN geleide gesprekken tussen Indonesië en de voormalige koloniale machthebbers Het sultanaat Atjeh (moderne spelling: Aceh) op Sumatra functioneerde tot 1873 als soevereine staat. In dat jaar veroverden Nederlandse troepen de hoofdstad Banda Atjeh. Diëns vader, broer en echtgenoot namen actief deel aan het gewapende verzet tegen de 'kompeuni', zoals het Nederlands-Indische leger in Atjeh werd genoemd Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten sultanate - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen Christiaan Snouck Hurgronje was de eerste westerling die in Mekka fotografeerde en speelde een belangrijke rol bij de onderwerping van Atjeh. Wim van Den Doel, hoogleraar Algemene Geschiedenis, schreef een biografie over Snouck Hurgronje en vertelt in het AD meer over het leven van deze Oosterhoute Tenemos el problema de que Aceh es un antiguo sultanato histórico que ha irradiado a esa región influencias culturales importantes.. Het punt is dat Atjeh een sultanaat is met een lange geschiedenis, waarvan in deze regio wezenlijke culturele impulsen zijn uitgegaan

De Atjeh-oorlog is met recht een van Nederlands grootste en bloedigste oorlogen overzee genoemd. En Atjeh bleef verzet bieden: van 1873 tot aan 1942 was er af en aan oorlog met Nederland. Stolwijk stelt dat 'Atjeh' een oorlog is die geen deel uitmaakt van het Nederlands nationaal geheugen Atjeh Dan. Atjehoorlog wikipedia aceh de ene stommiteit na andere groene amsterdammer sultanaat atjeh tweede atjehexpediti

Indonesië / Eeuwig oorlog in Atjeh Trou

De Eerste expeditie naar Atjeh in april 1873 was de eerste fase van een koloniale oorlog die tot 1914 zou duren. Pro forma was ze een strafexpeditie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger tegen Atjeh met als doel een nieuw traktaat af te dwingen teneinde zeeroof tegen te gaan. De veldtocht, die onder leiding stond van generaal-majoor Köhler, werd een complete mislukking Vertalingen in context van sultanaat in Nederlands-Engels van Reverso Context: In 1619 werd het naburige sultanaat Bidar in het oosten onderworpen Semagram. Een Atjeher is een persoon [Plaats] woont doorgaans in Atjeh, een provincie van het huidige Indonesië in het noorden van het eiland Sumatra [Plaats van herkomst] is afkomstig uit Atjeh; is geboren in Atjeh + More features. General examples. In een nieuwe anti-guerrilla campagne van 1990-1992 kwamen volgens organisaties voor de mensenrechten naar schatting 2.000 mensen om

We'll always have Paris | Pas het derde, maar prachtigeTeukoe Oemar - WikipediaKorps Marechaussee te voet - WikiwandA
 • Netelroos 's nachts.
 • Ikea opbergbank Stuva.
 • Infrarood app.
 • Project Superhelden.
 • Mortal Kombat 1 characters.
 • Paraffine kaars.
 • Sealskin duka multi vouw pendeldeur.
 • Bingo inhuren.
 • Geocaching Premium apk.
 • De Geus Bouw.
 • Binga manden muur.
 • Verscheidenheid puzzelwoord 5 letters.
 • Glen Campbell youtube.
 • GTA San Andreas Horseshoes.
 • Predatie betekenis.
 • Vierkante haakjes apa.
 • Dille saus AH.
 • Challenger Netflix.
 • LEGO Batman spelletjes.
 • Lidl vuurwerk Duitsland.
 • Bergkristal kopen groot.
 • NSYNC members.
 • Harry and the Hendersons serie.
 • Betalen met telefoon SNS.
 • Denorex shampoo tegen haaruitval.
 • 308 Win Mag.
 • De 10 gevaarlijkste Honden ter Wereld.
 • Wolfhond gevaarlijk.
 • Indoor activiteiten.
 • Quad kopen Marktplaats.
 • Werkruimte Amsterdam.
 • Mineralien Halde Clara.
 • Whiskas aanbieding Welkoop.
 • Siemens EQ 5 geeft geen koffie.
 • Houten beelden afrika.
 • Franse koning 5 letters.
 • Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis autisme.
 • Photoshop s5 download.
 • Loetje vega.
 • NyQuil europe.
 • Mastocytose triggers.