Home

Betekenis verzoeken

het verzoek zelfst.naamw.Uitspraak: [vər'zuk] Verbuigingen: verzoek|en (meerv.) vraag aan iemand om iets te doen Voorbeelden: `een dringend verzoek om niet te roken`, `een verzoek inwilligen` © Kernerman Dictionaries Verzoeken is door vragen iets zoeken te verkrijgen. Wie iets verlangt, geeft alleen zijne sterke begeerte te kennen om iets te bezitten, of dat iets zal geschieden, zonder nog er op te komen, of hij recht heeft of niét verzoeken. Aandringen, Aanvragen, Aanzoeken, Noden, Nodigen, Oproepen, Pramen, Rekestreren, Uitnoden, Uitnodigen, Vragen; Verleiden. Bron: complete-encyclopedie.nl ver·zoek (het; o; meervoud: verzoeken) 1 vraag om iets te doen: iem. een verzoek doen ver·zoe·ken (verzocht, heeft verzocht) 1 vragen iets te willen doen of laten, te willen geven of toestaan enz. 2 in verleiding brengen; uitdagen, tarten: dat is God (of: de goden) verzoeken vragen om moeilijkheden

verzoeken. (verzocht, heeft verzocht), (aan iemand) vragen iets te willen doen, zich tot iets te lenen; een verzoek doen: om een onderhoud, een gunst —;uitnodigen; abs.: mag ik u —? nl. mij te volgen, toe te tasten enz.; beproeven, op de proef stellen; (thans) in verleiding, verzoeking brengen, bekoren. 1950 Werkwoord. verzoeken. inergatief aan iemand vragen iets al dan niet te doen. Ik verzoek u vriendelijk doch dringend af te zien van uw plannen. De passagiers werd verzocht hun veiligheidsgordels aan te doen ver·zoek (het; o; meervoud: verzoeken) 1vraag om iets te doen: iem. een verzoek doen ver·zoe·ken (verzocht, heeft verzocht) 1vragen iets te willen doen of laten, te willen geven of toestaan enz.2in [..] Bron: vandale.nl

De hoofdbetekenis van verzoeken is 'zich tot iemand richten teneinde hem of haar ertoe te bewegen iets te doen of na te laten'. Verzoeken wordt meestal overgankelijk gebruikt (doorgaans met een beknopte bijzin), maar kan net als vragen ook wel met een voorzetselgroep worden gecombineerd Het is allebei juist. Verzoeken kun je namelijk op twee manieren gebruiken.. Je kunt er aan bij denken: iets aan iemand verzoeken.(Aan) reizigers wordt verzocht is dan vergelijkbaar met (aan) reizigers wordt aangeraden en (aan) reizigers wordt verteld.; Je kunt verzoeken gebruiken als een werkwoord dat met een lijdend voorwerp samengaat: iemand verzoeken iets te doen

Verzoek - 4 definities - Encycl

Betekenis van 'verzoeken' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. Mochten deze mail en uw betaling elkaar gekruist hebben, dan verzoeken wij u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen verzoeken (ook: vragen, aanvragen, inroepen vraag aan iemand om iets te doen - request, entreaty een dringend verzoek om niet te roken - an urgent request not to smoke een verzoek inwilligen - grant a request © K Dictionaries Ltd Betekenis 'synoniem' Je hebt gezocht op het woord: synoniem. 1 sy·no·n ie m (bijvoeglijk naamwoord) 1 hetzelfde betekenend: die woorden zijn synoniem 2 sy·no·n ie m (het; o; meervoud: synoniemen) 1 woord met (bijna) dezelfde betekenis: gelukwensen is een synoniem van feliciteren

1 De beslissing op een verzoek om informatie wordt mondeling of schriftelijk genomen. 2 Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een schriftelijk verzoek om informatie vindt schriftelijk plaats. In geval van een mondeling verzoek vindt een afwijzing schriftelijk plaats, indien de verzoeker daarom vraagt Dutch: ·Plural form of verzoek··to request, to demand politely, to petition (rare, archaic) to tempt, to lur Dit heet een Wob-verzoek. Bent u rechtstreeks betrokken geweest bij een strafzaak (bijvoorbeeld als verdachte of slachtoffer) en wilt u informatie over deze zaak dan is uw recht op informatie geregeld in andere wetten. Hoe u dan informatie kunt vragen, zie Ik ben verdachte in een strafzaak of Ik ben slachtoffer of benadeelde in een strafzaak Vul voor het aanvragen van bewind het formulier Verzoek tot onderbewindstelling in. Gebruik hierbij eventueel de toelichting (pdf, 168,3 KB).Via hetzelfde formulier kunt u tegelijk met bewind mentorschap aanvragen. Wilt u beperkt bewind aanvragen, vink dan bij punt 5b.2. 'Ja' aan en vermeld waarover u beperkt bewind aanvraagt..

De betekenis van verzocht vind je op deze pagina. Er werden 3 verschillende definities van verzocht gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Een handhavingsverzoek van een burger is doorgaans een mededeling dat hij zich ergens aan stoort en een vraag aan de overheid om er wat aan te doen. Dat soort verzoeken kunnen een nuttige signaalfunctie hebben. De overheid ziet niet alles en een tip kan soms leiden tot het aanpakken van echte misstanden Definitie van verzoeken in het Online Woordenboek. Betekenis van verzoeken vertalen verzoeken vertaling. Uitspraak van verzoeken. Vertalingen van verzoeken synoniemen. Informatie betreffende verzoeken in het gratis Engels woordenboek en encyclopedie. werkwoord enkelvoud onvoltooid verleden tijd verzocht , voltooid deelwoord heeft verzocht vragen om iets te doen iemand vriendelijk verzoeken te.

Synoniemen van verzoeken; ander woord voor verzoeken

De kinderrechter toetst de verzoeken tot OTS of verlenging OTS aan de gronden van de maatregel. Hij is verplicht de concrete bedreigingen in zijn beschikking op te nemen. Dit houdt tevens in dat de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instelling in hun verzoeken die bedreigingen moeten opnemen en aantonen Verklarend woordenboek. Onze verklarende woordenboeken helpen je met het vinden van de betekenis van een woord. Naast de definitie van woorden bevat het woordenboek ook voorbeelden, synoniemen en andere gerelateerde termen Wob-verzoek indienen. U kunt uw Wob-verzoek het beste schriftelijk indienen. Bijvoorbeeld per e-mail of via een formulier. Informeer eventueel bij de overheidsorganisatie wat de beste manier is. Uw Wob-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen: U doet uw Wob-verzoek bij een organisatie die onder de Wet openbaarheid van bestuur valt Of een verzoek om informatie wel of geen Wob-verzoek is, kan van groot belang zijn. Het maakt veel uit voor het van toepassing zijnde wettelijk kader. En zodoende kan het ook relevant zijn voor eventuele termijnen waarbinnen moet worden beslist. Ook kan het gevolgen hebben voor de status van een reactie op zo'n verzoek. Is [

Betekenis Verzoeken

 1. Schriftelijk verzoek. Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u het formulier Verzoek om middeling invullen en indienen bij uw belastingkantoor. U kunt uw belasting- of douanekantoor vinden met behulp van het hulpmiddel Adressen belasting- en douanekantoren of u kunt kijken op uw definitieve aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
 2. Welk lidwoord (de of het): de verzoek of het verzoek, wij helpen je graag
 3. De betekenis van God verzoeken. 28-03-2014 | Overdenkingen. De psalmenschrijver zegt het volgende over de zonde van Israël: zij verzochten God in hun hart (Psalm 78:18). De Hebreeuwse betekenis van deze zin wijst er op dat de Israëlieten boven hun vermogen beproefd werden
 4. Zowel veroordeelden, als hun advocaat, reclasseringsambtenaar of familieleden kunnen een gratieverzoek indienen. Een gratieverzoek indienen heeft alleen zin als de omstandigheden van de veroordeelde zijn gewijzigd ten opzichte van het moment waarop het vonnis is uitgesproken
 5. Antwoord. Nee, in deze zin is het werkwoord. willen overtollig.. Beter is dus: Wij verzoeken u voor 1 juli aanstaande te betalen. Toelichting. Het werkwoord verzoeken betekent 'iemand vragen iets te doen'.Verzoeken impliceert willen: diegene die verzoekt, vraagt de andere of hij iets wil doen.Willen hoeft dus niet nog een keer uitgedrukt te worden.. We hebben in de voorbeeldzin te maken met.
 6. verzoeken te verzoeken toekomend zullen verzoeken te zullen verzoeken voltooid tegenwoordig hebben verzocht: te hebben verzocht: toekomend verzocht zullen hebben verzocht te zullen hebben onvoltooid deelwoord voltooid deelwoord gebiedende wijs aanvoegende wijs; verzoekend: verzocht: ev. verzoek: mv. verouderd verzoekt: verzoeke: aantonende wijs.

Betekenis van 'verzoek' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. Over deze site. Onze missie is om taal & naslagwerken voor iedereen toegankelijk maken Het zich tot iemand wenden om iets van hem te verkrijgen of bij hem te bewerken. De eenvoudige uiting van zulk een wensch heet verzoek; het wordt gewoonlijk gebezigd wanneer men iets vraagt, maar het aan het goedvinden van den persoon, tot wien men zich richt, overlaat om aan het verzoek al dan niet te voldoen.Meent men grond te hebben, waarop men de toestemming kan eischen, dan noemt men zulk. verzoeken (meerv.) vraag aan iemand om iets te doen - Bitte (die ~) , Wunsch (der ~) , Antrag (der ~) een dringend verzoek om niet te roken - eine dringende Bitte, nicht zu rauche Op zoek naar de betekenis van symbolen en tekens emoji Hier vind je het overzicht met betekenissen van Whatsapp en Facebook emoji. Ontdek nu de bonte wereld van smileys!

In 2015 waren er 713 verzoeken, waarvan er 32 werden toegekend. In 2016 daalde dit aantal naar 620, waarvan er 25 werden toegekend. In 2017 zijn 605 wrakingsverzoeken ingediend, in 2018 waren dat er 750 en 2019 telde 693 wrakingsverzoeken, waarvan 20 gegrond De gratis service van Google kan woorden, zinnen en webpagina's onmiddellijk vertalen tussen het Engels en meer dan honderd andere talen De kinderrechter toetst de verzoeken tot OTS of verlenging OTS aan de gronden van de maatregel. Hij is verplicht de concrete bedreigingen in zijn beschikking op te nemen. Dit houdt tevens in dat de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instelling in hun verzoeken die bedreigingen moeten opnemen en aantonen verzoeken synoniemen - Nederlands passende woorden voor verzoeken Nederlands Engels Spaans Frans Duits Italiaans Portugees Zweeds Pools Woxikon / Synoniemen / Nederlands / V / verzoeken

verzoeken: ik verzocht hun te vertrekken/ik verzocht hen te vertrekken (allebei mogelijk) verzorgen: de pleegouders verzorgden hen liefdevol vliegen afvangen: hij ving hun vliegen af vlug, te - af zijn: ik was hun te vlug af voegen: die toon voegde hun nie De betekenis van de afkorting o.v.v. is: onder vermelding van Wat betekent de afkorting o.v.v.? Nu weet u wat de afkorting o.v.v. betekent. Wij hopen dat u wat aan de informatie op deze website hebt gehad. Indien u in de toekomst nog een keer op zoek bent naar de betekenis van een afkorting, dan zien we u graag terug hier op. Een voorlopige voorziening is in het Nederlandse rechtssysteem de mogelijkheid om een tijdelijke maatregel te vragen in afwachting van een bestuursrechtelijk besluit of een vonnis in een bodemprocedure.. Bestuursrecht. Een voorlopige voorziening is de mogelijkheid voor een persoon, organisatie of instelling om een door een bestuursorgaan genomen besluit dat in werking treedt voorlopig ongedaan.

Gratis woordenboek Van Dal

Wat is de betekenis van verzoeken - Ensi

Is uw verzoek ingewikkeld? Of heeft u meerdere verzoeken aan dezelfde organisatie gestuurd? Dan mag de organisatie er 2 maanden langer over doen. De organisatie moet u dan wel binnen 1 maand laten weten dat het langer gaat duren en waarom. Reactie op verzoek. De organisatie moet u in de reactie laten weten of de organisatie uw gegevens gaat wissen Verzoek meerderjarigverklaring . Een andere mogelijkheid is dat je zelf een verzoek tot meerderjarigverklaring indient bij de rechtbank. Dat kan op grond van artikel 1:253h van het Burgerlijk Wetboek. Een dergelijk verzoek kan je voor de geboorte van het kind indienen. Er wordt in de meeste gevallen pas een uitspraak gedaan zodra het kindje is. Soms wordt er in een zaak geen cassatieberoep ingesteld tegen een principiële uitspraak van een lagere rechter. Partijen kunnen daarvoor verschillende goede redenen hebben. Toch kan het in het algemeen belang wenselijk zijn dat de Hoge Raad zich over die kwestie uitlaat. Met oog daarop biedt de wet aan de procureur-generaal van de Hoge Raad de mogelijkheid om bij de Hoge Raad een. Recht op inzage. Werkt een organisatie wel met de juiste gegevens over u? En gebruikt de organisatie uw gegevens wel op de juiste manier? Als u dit wilt weten, heeft u het recht aan een organisatie te vragen om uw gegevens in te zien

verzoeken - WikiWoordenboek - Wiktionar

Opsporing Verzocht wordt gepresenteerd door Anniko van Santen en is een samenwerking tussen het Openbaar Ministerie,Politie en de AVROTROS, in het belang van opsporing en ter voorkoming van criminaliteit Verzoek uw schuldeiser om akkoord te gaan met het aflosvoorstel voor al uw schulden. Brief 8. Bevriezing vordering bij loonbeslag. Verzoek uw schuldeiser om bevriezing van een vordering wegens loonbeslag. Brief 9. Verzoek om uitstel van betaling Verzoekt de patiënt om vernietiging van zijn hele medisch dossier, dan kunt u hem zo nodig wijzen op de nadelen hiervan en hem afraden om dit te doen. Bijvoorbeeld als u twijfelt of de patiënt wel kan overzien wat de gevolgen van de vernietiging zijn voor de continuïteit van de zorg verzoeken werden er in 2019 tot Wsnp gedaan. Bron: Wsnp monitor 2019 . De rechter kan schuldeisers verplichten om mee te werken. Het Wsnp-traject duurt meestal 3 jaar. Het kan maximaal 5 jaar duren. Nadat u de Wsnp positief heeft doorlopen, ontvangt u de schone lei. U bent dan schuldenvrij Invulinstructie Verzoek om Toewijzing JW315 (V1.0) Er zijn verschillende routes mogelijk bij de aanvraag van jeugdhulp voor cliënten. Hieronder is aangegeven welke mogelijkheden er zijn en welke afspraken daarbij gelden in relatie tot het berichtenverkeer

minderheidsaandeelhouder betekenis - Juridisch woordenboek

In 'Men verzoekt de reizigers (om) over te stappen' is 'de reizigers' lijdend voorwerp. Het voegwoord 'om' kan hierbij worden gezet, het krijgt dat de betekenis van 'opdat': 'Men verzoekt de reizigers, opdat zij overstappen. Belastingdienst | Handboek Vooroverleg 2020 2 Inhoud Inleiding 3 Algemene opmerkingen en uitgangspunten 4 Stap 1: Binnenkomst van een verzoek: classificeren 5 1.1 Vooroverleg of algemene inlichtingen/antwoord vindbaar in openbare rechtsbronnen? 5 Rechtshandelingen zonder reële economische betekenis of strijd met doel en strekking1.2 Hoe moet ik een verzoek om informatie (Wob-verzoek) indienen? Als u bij een overheidsinstantie met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek indient om bepaalde informatie te verkrijgen, dan kunt u dit verzoek op verschillende manieren doen (mondeling, telefonisch, per brief)

Betekenis Verzoe

De betekenis van het aanhouden van een zaak in een civiele procedure is dat de behandeling van uw zaak wordt uitgesteld of dat de rechter de eindbeslissing in uw zaak uitstelt. Aanhouden van een zaak in een strafzaak 'Op eerste verzoek'. Het gebeurt wel vaker dat in zo'n geval een bankgarantie 'op eerste verzoek' afgesproken wordt. De verhuurder is er zo immers zeker van dat uw bank meteen uitbetaalt zodra hij daarom verzoekt, tenminste als er aan een aantal voorwaarden voldaan is

Als de IND het verzoek heeft goedgekeurd, dan wordt de aspirant-Nederlander uitgenodigd voor de naturalisatieceremonie, waarbij het Nederlanderschap officieel wordt toegekend. Wie Nederlander wil worden, is verplicht op deze ceremonie te verschijnen en daar de verklaring van verbondenheid af te leggen Brief verzoek om stage Een stagebrief is eigenlijk vergelijkbaar met een gewone sollicitatiebrief. Bekijk daarom ook even op internet naar tipd voor het schrijven van een solliciatiebrief. Er zijn echter ook verschillen tussen een sollicitatie en een stagebrief. 1. Motivatie Bij een stagebrief ligt er meer de nadruk op je motivatie Daarnaast kunnen er op jouw verzoek ook andere punten worden meegenomen in het getuigschrift. Zo kun je de werkgever vragen om te benoemen hoe je de werkzaamheden hebt uitgevoerd, waarom het dienstverband is beëindigd en hoe dit is gebeurd. Houd hierbij wel in je achterhoofd dat het antwoord niet altijd positief hoeft te zijn Betekenis: Bloeddorstige god van de oorlog. Hij was humeurig en onbetrouwbaar. Hmmm, krachtige naam, maar misschien niet de goden verzoeken? Atlas Betekenis: Een titaan, sterk genoeg om de hemel op zijn schouders te dragen. Brontes Betekenis: Donder, een cycloop uit de Griekse mythologie. Lekker sci-fi! Casto

Vragen / verzoeken - Taaladvies

Sieraden met een betekenis, deze unieke handgemaakte juwelen vertellen allemaal hun eigen verhaal. Deze sale is geëindigd Ga naar de huidige sales. Ik wil graag nieuwsbrieven, reminders, vouchers en product-review verzoeken ontvangen. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken Belangrijke betekenissen van RFA De volgende afbeelding toont de meest gebruikte betekenissen van RFA. U kunt het afbeeldingsbestand downloaden in PNG-indeling voor offline gebruik of per e-mail verzenden naar uw vrienden.Als u een webmaster bent van een niet-commerciële website, aarzel dan niet om de afbeelding van RFA-definities op uw website te publiceren

Verzoeken om een beslissing over de Ziektewet-uitkering. U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. U vraagt UWV een beschikking af te geven voor een (ex-)werknemer aan wie u een Ziektewet-uitkering betaalt Het verzoek tot formele psychosociale interventie wordt ingediend bij de preventieadviseur psychosociale aspecten. Het houdt in dat de werkgever wordt gevraagd maatregelen te nemen die een oplossing bieden voor de psychosociale problematiek die de verzoeker op het werk ondervindt Betekenis van petitioneren petitioneren pe - ti - tio` ne - ren [-tie(t)sjoo-] («Frans) (petitioneerde, h. gepetitioneerd) een petitie indienen; bij petitie verzoeken

Identiteitsonderzoek - de betekenis volgens Dienst

Verzoeken: reizigers worden / wordt verzocht Onze Taa

Verzoeken - betekenis en definitie Nederlands Woordenboe

Hierdoor is het soms lastig een sms te lezen als je de betekenis van zo'n afkorting niet kent. Ook in de computer, waaronder pc en internet techniek en mobiele telefoon (gsm, gprs, umts, 4G), zijn vele afkortingen in gebruik. Bijv. adsl, cpu, ram, hd zijn veel herkenbare afkortingen waar je hier de betekenis kunt vinden Het verwerken van verzoeken van deurwaarders om inkomensinformatie (VOI) zorgt voor veel administratief werk. Het elektronisch verzoek om informatie (e-VOI) is hiervoor een oplossing. De inkomensinformatie die gevraagd wordt gaat om door u (in het verleden) uitgezonden medewerkers Wanneer een bedrijf zelf geen faillissement aanvraagt, kan een rechter een onderneming failliet verklaren als er minstens twee schulden en twee schuldeisers zijn die een verzoek hebben ingediend bij de rechtbank. Liquidatiewaarde. Een curator probeert zoveel mogelijk schulden af te lossen aan de schuldeisers door de failliete boedel te verkopen De inhoud is rijk aan betekenis, en een bespreking van de eerste drie verzoeken zal u helpen meer te weten te komen over wat de bijbel echt leert. Mae'n weddi sy'n llawn ystyr , a bydd edrych ar y tri deisyfiad cyntaf yn eich helpu chi i ddysgu mwy am yr hyn mae'r Beibl yn ei wir ddysgu

VERZOEKEN - Engelse vertaling - bab

 1. U dient een verzoek tot handhaving in Wanneer uw telefonisch, schriftelijk of digitaal ingediende klacht niet leidt tot een oplossing, dan kunt u een stap verder gaan en de overheidsinstantie schriftelijk verzoeken handhavend op te treden. U dient dan een 'verzoek tot handhaving' in (zie voorbeeldbrief)
 2. Thijs zei dit tijdens het Café College over slimmer omgaan met Verzoeken tot Wijziging (VTW's) dat Neerlands diep organiseerde. Daar vertelde een collega van Thijs, Ger Minholts, hoe Rijkswaterstaat het proces rond VTW's stroomlijnt. Vanuit ProRail deed Johan de Vries uit de doeken hoe zij werken aan het reduceren van het aantal VTW's
 3. God Spreekwoorden met betekenis. Spreekwoord: Hij is van God los. Betekenis: Hij is niet normaal. De Goden verzoeken. Te grote risico's nemen. Het grondsop is voor de goddelozen. Het laatste restje krijgen uit de drankfles. Het is God geklaagd. Het is heel erg, of het is schandalig
 4. g van een woning. Lang niet alle verzoeken om een moratorium doorstaan het toetsingskader. Een verweer tegen zo'n verzoek kan zinvol zijn. Het is daarom voor een verhuurder verstandig om snel - meestal heb je maar enkele dagen de tijd - je positie te (laten) bepalen

verzoek - Vertaling Nederlands-Engel

 1. Voeden op verzoek betekent: kijken naar je kind. Een pasgeboren baby die zijn buikje rond heeft gedronken zal gemiddeld na twee tot drie uur weer honger krijgen. In totaal drinkt hij dus al snel acht tot twaalf voedingen per dag, en vaak nog wat meer
 2. Verzoek indienen. Wil je je werktijden aanpassen, (meer) thuiswerken of wil je je contract laten aanpassen, dan kun je een schriftelijk verzoek indienen bij je leidinggevende. Dit zijn de voorwaarden voor zo'n verzoek: Je kunt een aanvraag doen nadat je een half jaar bij de werkgever in dienst bent
 3. Verzoek Berekening van de beslagvrije voet 1 Reden van het verzoek Waarom wilt u de beslagvrije voet berekenen? De Belastingdienst heeft mijn voorlopige teruggaaf of mijn voorschot huur-, zorgtoeslag of kindgebonden budget verrekend De Belastingdienst heeft een bedrag van mijn bankrekening afgeschreve

wetten.nl - Regeling - Wet openbaarheid van bestuur ..

 1. g begeleidt bij een surseance van betaling of ontbinding van een rechtspersoon
 2. Verwarwoordenboek vervolg (203) Door Jan Renkema. In het Verwarwoordenboek worden zo'n 500 woordparen behandeld met vaak onduidelijke verschillen: afgunst-jaloezie, bloot-naakt, geliefd-populair, plaats-plek, enz.Talrijke lezers hebben woordparen aangedragen met het verzoek om ook die te behandelen
 3. Wob verzoek algemeenKenmerk van een Wob verzoek is, dat eenieder zo n verzoek kan indienen. Ondernemer X in Lutjebroek kan dus aan de overheid vragen om documenten toe te zenden over bedrijf Z in Juinen. Ondernemer X hoeft daarbij geen enkel belang te hebben en hoeft dus ook niet te stéllen dat of welk belang hij daarbij denkt te hebben
 4. Een officieel processtuk dat door een advocaat bij de rechtbank wordt ingediend. Het verzoekschrift vermeldt de gronden van het op de wet gebaseerde verzoek: bijvoorbeeld scheiding, alimentatie, gezag of omgang. De advocaat stuurt het verzoekschrift, met bijlagen, naar de rechtbank van de woon- of vestigingsplaats van de verzoeker. Het inleiden van een zaak door middel [

verzoeken - Wiktionar

 1. Interessant, die verschillende betekenissen van het woord karooten. Het woord karooten waar ik het over heb, komt voor in een advertentie m.b.t. de veiling van de inboedel, landbouwgereedschap, vee en eene partij plantaardappelen, hooi en 3000 kil. karooten, na het overlijden van mijn overgrootouders in 1903
 2. Wat betekent niet-ontvankelijk? Een partij kan door de rechter niet-ontvankelijk worden verklaard indien er niet is voldaan aan de formele vereisten voor het aanhangig maken van een zaak
 3. Als een partij weigert de akte van berusting te ondertekenen is het wachten totdat de beroepstermijn van 3 maanden is verlopen. Na afloop van de beroepstermijn maakt de griffier van de rechtbank waar de zaak voor het laatst aanhangig was, op verzoek van één der partijen, dan een verklaring van non-appèl op waarin staat dat er geen hoger beroep is ingesteld en dat de gewone beroepstermijn is.
 4. Nadere invulling gevolgen van enige betekenis in het kader van belanghebbendheid In een eerdere bijdrage van mijn kantoorgenoot Jelmer Keur is gesignaleerd dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van 16 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:737) een nieuwe koers heeft ingezet bij de beoordeling of partijen belanghebbende zijn in het omgevingsrecht

Pleegoudervoogdij U bent pleegouder van een kind dat niet meer bij zijn of haar eigen ouders kan wonen. Het kind zal permanent in uw gezin blijven. In dat geval kunt u overwegen om pleegoudervoogd te worden. Als pleegoudervoogd heeft u het gezag over het kind. We noemen dat pleegoudervoogdij. Wat betekent het om pleegoudervoogd te [ Je hebt gezocht op alle namen met hun betekenis welke beginnen met de letter R. Hieronder worden alle namen getoond welke beginnen met de letter R daarachter de betekenis. Klik op een naam voor meer informatie - een verzoek om de uithuisplaatsing te beëindigen, te bekorten (artikel 1:263 BW). Zelfstandig karakter van de zaak De rechter beslist vaak dat de OTS en/of UHP voor een bepaalde periode wordt uitgesproken en dat de zaak daarna weer op zitting komt De vader kan de rechtbank dus toch verzoeken om hem samen met de moeder te belasten met het gezag over het kind, ook al geeft de moeder geen toestemming. De rechtbank zal dat verzoek toewijzen als het in het belang van het kind is. Over de betekenis van het begrip 'het belang van het kind' vertel ik straks meer. Eenhoofdig gezag verkrijge

'ZIEN EN WETEN': DE KRIS UIT INDONESIË

Een verzoek tot vaststelling van een een-ouder gezag kan op elk moment tijdens of na de scheidingsprocedure worden gedaan, dus ook ruim nadat partijen gescheiden zijn. Ouderlijk gezag door één ouder. In veel situaties, waarin een kind buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren,. Partij peremptoir houdt in dat een partij een laatste termijn wordt gegeven om een proceshandeling te verrichten. Indien die partij dat niet doet, kon de andere partij onder het oude recht verzoeken om een 'akte niet dienen' in te dienen en in dat geval kon het Gerechtshof bepalen dat die partij de desbetreffende handeling niet meer mag verrichten Je hebt gezocht op alle namen met hun betekenis welke beginnen met de letter S. Hieronder worden alle namen getoond welke beginnen met de letter S daarachter de betekenis. Klik op een naam voor meer informatie

Makelaar in de nok van het dak (foto 00458 uit de

Betekenis-van.nl is een crowd-sourced definitie gids met een groot en snel groeiend bereik in Google. Alhoewel we sinds mei 2017 zijn begonnen hebben we al enkele honderden bezoekers per dag. Wil je met ons samenwerken, een definitie inzenden of adverteren op deze of een van onze andere goedbezochte websites Vraag: Wat waren de betekenis en het doel van de verleidingen van Jezus? Antwoord: Na Zijn doop zwierf Jezus, door de Geest geleid, veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld (Lucas 4:1-2). De drie verleidingen in de woestijn waren een poging om de loyaliteit van Jezus aan God, naar Satan te verleggen Een betaalverzoek versturen via PayPal is heel eenvoudig. Wil je eenvoudig een gezamenlijke rekening of gemaakte kosten delen? Het kan, met PayPal Op 1 april 2001 is de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL) aangenomen door het Nederlandse parlement. Deze wet, ook wel de euthanasiewet genoemd, trad in werking in 2002. Vanaf dat moment zijn levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding onder voorwaarden niet meer strafbaar in Nederland. Die voorwaarden zijn dat het gebeurt door een arts en dat deze.

 • Jerry trainor imdb.
 • Meerval Ebro.
 • Verschil Glock 17 en 19.
 • Doorkijk windscherm.
 • Nursing congres Verpleegkundig leiderschap.
 • Spoorzone Tilburg geschiedenis.
 • Statische lenigheid.
 • Franse koning 5 letters.
 • Sudinfo Standard.
 • USS Hornet Apollo 11.
 • Lakstift wit GAMMA.
 • Zelf grote zitzak maken.
 • Haarlem nieuws vandaag.
 • Verborgen mappen weergeven iPhone.
 • Micro moon.
 • Vet wegwerken app.
 • Geniet er lekker van.
 • Brocante markt 's Gravenzande.
 • Boottocht Kos.
 • Equasym bijwerkingen.
 • Opsluitbanden plaatsen grind.
 • Inferolateraal.
 • Wetsuit 4mm.
 • Giro Aeon Wit.
 • Aardbeving Peru 2020.
 • Scouts en Gidsen Vlaanderen.
 • You Were Never Really Here Trailer.
 • No spang meaning.
 • Gescheurde buikspier zwangerschap.
 • Leren shopper sale.
 • Piano Music download free Classical.
 • Supafil of parels.
 • Ouders en social media.
 • Oerbrood kopen.
 • Visite Schijndel.
 • Filtervat zwembad.
 • Reizen naar Californië COVID.
 • IKEA Kaarsenschotel.
 • Www dyade nl bedrijfsvoering.
 • Hanne decoutere 2020.
 • Capaciteitentest verzorgende IG.