Home

Kernwaarden gezin

Het klinkt ook vaak zo zwaar of juist zweverig, kernwaarden of leven naar je missie en toch vind ik het heel belangrijk. Het helpt mij om belangrijke keuzes te maken en patronen te veranderen in mijzelf en in ons gezin. Mijn kernwaarden . Mijn kernwaarden zijn: Plezier, Leergierigheid en Kracht Kernwaarden zijn dus drijfveren die het waarom van je handelen verklaren. Waarden oefening. Kies uit onderstaande kernwaarden voorbeelden lijst de 10 voor jou belangrijkste kernwaarden. Pak 10 'geeltjes' of stukjes papier en schrijf iedere kernwaarde op 1 apart papiertje. Leg nu de 1e kernwaarde neer en vergelijk deze met de 2e kernwaarde Het voorbeeld 'mijn gezin vind ik belangrijk' kan een uiting zijn van de kernwaarde liefde of verbinding. Aan jouw waarde veiligheid wordt misschien voldaan door 'mijn baan'. Begrijp je? Hieronder vind je kernwaarden voorbeelden

Kernwaarden. kies de belangrijkste kernwaarden voor jou. Scherp het dan aan tot maximaal 5-10 kernwaarden die altijd voor jou gelden ook in moeilijke momenten. Het kiezen van je kernwaarden is onderdeel van het kiezen van je doelgroep. Dit vind je terug in mijn boek Kies je doelgroep Kernwaarden: Gelijkwaardigheid: Ieder gezin heeft met uitdagingen in het leven te maken, we zijn allemaal gelijk. Niets is meer of minder. Waardegericht: De waarden en onderliggende behoeften van het gezin vormen het fundament en de begeleiding sluit daarop aan. Onze houding is respectvol en nieuwsgierig. Krachtgericht Een nieuw project, tuinieren, je gezin, een hobby, je werk? Waarom vind je dat zo belangrijk, waarom doe je het zo graag of vind je dat je het moet doen? Welke kernwaarden zitten daarachter? 6. Maak keuzes. Schrijf al je kernwaarden die je gedurende je onderzoek bent tegengekomen op aparte briefjes Jeugdigen en gezinnen kunnen op eigen initiatief gebruik maken van de jeugdhulp, maar de hulp kan ook opgelegd geworden binnen het 'gedwongen kader'. De samenwerking met jeugdhulp komt dan niet op eigen initiatief tot stand, en dat kan invloed hebben op de samenwerking tussen de jeugd- en gezinsprofessional en de jeugdige cliënt en het gezin Verbinding in een gezin Binnen een gezin is verbinding één van de belangrijkste dingen. Als je positief contact hebt met je kind, dan zorgt dat voor jullie allebei voor gevoelens van geluk. Daarnaast kun je dan ook meer van elkaar hebben en elkaar beter helpen

Kernwaarden. Wat zijn jouw kernwaarden en leef je ernaar

 1. Onze kernwaarden. Het doel van Care4Kidz is om het kind en/of de jongere met zijn gezin of steunsysteem zelf de regie over het leven te kunnen laten voeren. Vanuit het perspectief van het kind, de jongere en het gezin zoeken we hoe de kwaliteit van het leven verbeterd kan worden. Hierbij werken wij vanuit een aantal kernwaarden:
 2. KERNwaarde: Genieten Wij nemen de tijd om te genieten van de natuur, van muziek, van rust, van lekker eten en gezelligheid. We staan positief in het leven en zijn tevreden met wat we hebben. We kunnen samen enorm veel onzinnige lol hebben, maar ook onder de indruk zijn en geraakt door intense gebeurtenissen
 3. Missie - Visie - Kernwaarden Onze missie. Ruimte om te groeien! Voor kinderen op basis van de vijf O's: Ontwikkeling, Ontspanning, Opvoeding en dit alles in een uitdagende en veilige Opvangomgeving in samenwerking met ouders, het Onderwijs, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven
 4. Kernwaarden. Christelijk Wij zijn christenen en leven vrijmoedig en nederig vanuit ons christelijk geloof. We dienen Jezus Christus in alles wat we doen en delen met anderen de hoop en vreugde die we ontvangen in Jezus Christus. gezinnen ondersteund met het gezinsponsorprogramma (2018

Kernwaarden lijst, voorbeelden en waarden oefenin

Wij geloven in de talenten van alle mensen en in de kracht van samenwerking en sociale verbindingen. Met elkaar bouwen wij aan een sociale samenleving. Waarin blinken wij uit. Verbindend zijn (contact maken); Reflectief; Praktisch; Bescheiden (vanuit dienstbaarheid); Eigen (heid), Toegankelijk. Onze kernwaarden Missie & Visie Gezinnen, volwassenen, jeugdigen en kinderen verdienen een toegewijde en efficiënte houding van onze zorgprofessionals. Een medewerker kan zelfstandig (naar de hulpvraag van de cliënt) met de cliënt beslissen over de geleverde zorg. De competenties en mogelijkheden van de cliënt zijn daarbij het uitgangspunt. Onze kennis van wijkomstandigheden helpt bij het versterken van [ Waarden die wij heel belangrijk vinden zijn: iedere jongere is waardevol en uniek, iedere jongere moet zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en iedere jongere heeft recht op een veilige en vertrouwde omgeving. Wij willen die veilige, vertrouwde én professionele omgeving bieden waar iedereen zichzelf mag zijn en zich thuis kan voelen

Wij dragen elke dag bij aan het geluk van jonge gezinnen. Wij bieden kinderen een veilige en uitdagende omgeving zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en wij ontzorgen ouders bij het runnen van het gezin. We willen het beste voor kinderen. Dat zit diep in onze genen. We willen graag dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen Onze kernwaarden Onafhankelijk Wij zijn onafhankelijk, je kunt ons vertrouwen. Wij zijn aan geen enkele instantie verbonden. Dat maakt ons krachtig. We gaan integer om met onze onafhankelijke positie en de vertrouwelijke aard van ons werk. Daardoor dragen we bij aan steeds betere jeugdhulp voor kinderen en ouders. Stem geven Wij geven jou een stem [ Nieuw Gezin streeft naar een nauwe en transparante samenwerking met gemeenten zodat een samenleving ontstaat waarin iedereen die hulp nodig heeft, zorg op maat ontvangt, waarbij de financiële beheersbaarheid voor gemeenten gewaarborgd blijft. Belangrijke kernwaarden zijn voor ons logischerwijs dan ook: samenwerking, transparantie, respect en.

Kernwaarden Voor de kinderen is het elke dag een mooie dag als de kinderen in alles wat we doen centraal staan. In onze zorg en aandacht, in onze activiteiten, in onze inrichting enzovoort. Met drie kernwaarden laat Kinderwoud hierin haar GEZicht zien: - Geborgenheid: geborgenheid biedt de basis voor zelfvertrouwen Missie. Ieder mens heeft recht op een betekenisvol leven. Een psychiatrische of psychische kwetsbaarheid mag daar geen belemmering bij zijn. Met de juiste begeleiding ondersteunen wij mensen met een psychische kwetsbaarheid in het leren omgaan met de uitdagingen van kwetsbaarheid, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken en leren, sociale contacten, financiën en gezondheid Kernwaarden Aandacht en plezier. Cliënten krijgen bij Philadelphia professionele zorg en begeleiding. Daarnaast willen we bekend staan om de aandacht die we geven én het plezier waarmee we dat doen. Aandacht voor elkaar en van mens tot mens. Voor de dingen die voor cliënten belangrijk zijn

Deze kernwaarden heb ik verder uitgelegd zodat iedereen ze kan begrijpen, klanten, leveranciers, partners. Balans in werk en gezin Zorg voor voldoende rust. Werk zoveel mogelijk in de omgeving van het gezin. Na piekmomenten van inspanning volgen er momenten van ontspanning en ervaringen. Plezier en gelukkig zijn Werk met mensen die me plezier. - Volg je de kernwaarden van de IAG Methodiek : transparant werken en naast het gezin staan - Werk je samen met ongeveer 15 collega's in een warm en betrokken team in Kampen of in Zwolle - Ben je bereid om aan te sluiten bij de agenda van de gezinnen Levvel helpt kinderen, jongeren en gezinnen met ernstige problemen weer op weg. Met alle hulp onder één dak: van opvoedondersteuning tot hoog-complexe psychiatrische zorg. We zijn een organisatie met een hart. We bekijken altijd wat kinderen, jongeren en gezinnen écht nodig hebben. Dat is de basis van onze begeleiding en behandeling. We werken intensief samen met ouders en hulpverleners We werken oplossings- en vraaggericht en de mogelijkheden van het gezin zijn leidend in onze manier van werken. Maar: we stellen ook grenzen. Als de veiligheid van het kind in het geding is, weten we wanneer ingezet moet worden op een beschermingsmaatregel. De internationale rechten van het kind zijn ons uitgangspunt. ONZE KERNWAARDEN Het gezin staat zoveel mogelijk aan het roer van haar eigen leven. Het gezin bepaalt wat er belangrijk is, wat zij willen bereiken en de weg hier naar toe

Het gezin staat zoveel mogelijk aan het roer van haar eigen leven. Het gezin bepaalt wat er belangrijk is, wat zij willen bereiken en de weg hier naar toe. KRACHTGERICHT: We focussen niet enkel op problemen maar gaan samen met het gezin op zoek naar hun sterktes en mogelijkheden en zetten ons in om deze te versterken. GENERALISTISCH Onze missie en visie. Onze Missie. Careyn, samen nabij. In 2025 zijn wij één van de meest gewaardeerde partners in het optimaliseren van de ervaren kwaliteit van leven van ieder mens; altijd in nabijheid en zo veel mogelijk op de wijze én de plek die de mens zelf verkiest De brochure bevat informatie om u op weg te helpen in de Nederlandse samenleving. U leest hierin onder andere over wat u moet regelen als u in Nederland komt. In de brochure treft u ook tal van links aan naar websites van (overheids)organisaties waar u meer gedetailleerde informatie kunt vinden Missie en kernwaarden. Het is mijn missie om gezinnen (dat zijn uiteraard ook werknemers en zelfstandig ondernemers) te helpen hun inkomsten en uitgaven in balans te brengen en hun financiële doel en droom te bereiken. De waarden die mij inspireren zijn: Gelijkwaardigheid. Iedereen is gelijk in zijn of haar waarden en dat betekent dat ik met. Ieder gezin heeft eigen waarden, uitgangspunten van waaruit men leeft, zoals bijvoorbeeld respect hebben voor anderen, eerlijk delen, medeleven en trouw. Normen bepalen de dagelijkse omgangsvormen, zoals bijvoorbeeld beleefd zijn, eerlijk zijn en meehelpen in de huishouding

Kernwaarden - Gezinshuis De Veen Hoop. Door onze eigen levensloop hebben we ontdekt dat opgroeiende jongeren een omgeving nodig hebben waarin ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Wij werken vanuit onze christelijke identiteit. Waarden die wij heel belangrijk vinden zijn: iedere jongere is waardevol en uniek, iedere jongere moet zich zo optimaal. Missie, visie en kernwaarden. Lees Voor. Missie, Dit doen wij door integraal samen te werken met alle betrokkenen rond de inwoner: één gezin, één plan en één regisseur. Ons uitgangspunt is dat iedereen, jong of oud, gezond of ziek, gezin of alleenstaand, kan meedoen in de maatschappij Waarde: Geduld. Norm: Als je in- en uit de lift stapt, groet je netjes de anderen in de lift. Waarde: Vriendelijkheid, Beleefdheid. Norm: Als iemand achter je in de rij voor de kassa maar één artikel wil afrekenen, terwijl jij een hele kar vol hebt, vraag je of die persoon even voor wilt. Waarde: Vriendelijkheid Duidelijkheid over je waarden geeft rust en ruimte. Het geeft richting aan je leven en helpt keuzes te maken voor de zaken die er voor jou wezenlijk toe doen. J

Normen en waarden. Wat kun je hier tijdens de vakantie tegenaan lopen als je zo op elkaars lip zit. Advies - als je er tegenaan loopt - aan ouders is om zich op het terrein van de waarden te bewegen Kernwaarden zijn eigenschappen of drijfveren die laten zien waar jij als persoon voor staat. Als je geen kernwaarden hebt, gaat je leven alle kanten op. Je handelt inconsistent en dat zal zorgen voor irritaties bij jezelf. Zelf heb ik tot mijn 24e geleefd zonder kernwaarden, of beter gezegd, zonder dat ik me écht bewust was van mijn kernwaarden Kernwaarden. Samen met passie ondernemen. Bij XONAR zijn wij ervan overtuigd dat we samen meer bereiken dan alleen. Daarom werken wij intern en extern samen met jongeren, vrouwen, gezinnen en vluchtelingen, verwijzers, samenwerkingspartners en opdrachtgevers. Samenwerking ontstaat niet zomaar 4kids2tell staat voor de kernwaarden KIDS: Kind en gezin centraal: aan de kinderen om te vertellen. Integriteit: eerlijk en betrouwbaar. De Kracht van het kind. Samenwerken: met kind&ouders, zorgpartners en interdisciplinair. Kernkwaliteiten. 4kids2tell blinkt uit in Kernwaarden MO. Klantgericht De relatie tussen de cliënt en de professional vormt de basis van de begeleiding. We werken samen met mensen en hun netwerk aan herstel. De inzet van de Maatschappelijke Opvang is om de cliënt vanuit eigen kracht mee te laten doen, te laten ontwikkelen en te laten herstellen

IN 5 STAPPEN JE KERNWAARDEN VINDEN - Own Your Succes

 1. isterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat mensen erop kunnen vertrouwen dat de zorg goed, betaalbaar en.
 2. Jouw kernwaarden zitten diep in jezelf verankerd en bepalen het beeld en oordeel hoe je naar de wereld kijkt. Kernwaarden worden vaak verward met kernkwaliteiten of kerncompetenties. Het belangrijkste verschil is dat waarden een onderdeel zijn van wie je bent, We zijn met het gezin verhuisd naar.
 3. Betrokken als kernwaarde of persoonlijke waarde. Betrokken of betrokkenheid kan een kernkwaliteit zijn maar ook een persoonlijke waarde of een kernwaarde. Wat betekent dat? Mocht betrokkenheid voor u een persoonlijke waarde zijn dan vindt u betrokkenheid heel belangrijk. U ontleent er voor een deel uw motivatie aan
 4. WIJeindhoven is ontstaan uit het programma WIJeindhoven van de gemeente Eindhoven. In 2012 startten we in lijn met het landelijk beleid met een integrale aanpak binnen het sociaal domein. Het uitgangspunt: 1 gezin, 1 plan. In 2015 is de Stichting WIJeindhoven als uitvoeringsorganisatie van de nieuwe werkwijze opgericht. Daarnaast kreeg WIJeindhoven taken op het gebied van participatie/inkomen.
 5. De missie en visie van Prisma. Jij wilt een waardevolle plek in de samenleving. Wij bieden die. Met zoveel mogelijk eigen regie. We kijken verder dan de 'standaard' zorg en zijn geïnteresseerd hoe het met je gaat
 6. Nu dit duidelijk is, is het interessant om te zien welke waarden er zijn. Hieronder vind je hiertoe een uitgebreide lijst met voorbeelden van waarden waarbij het begrip waarde in brede zin is ingevuld. Een aantal waarden in deze lijst zullen eerder als deugd of karaktereigenschap worden gezien (maar het zijn ook modale waarden)

Kernwaarden. Laagdrempelig, betrokken en respectvol. De Stiefgoedprofessional is zeer toegankelijk en laagdrempelig. Ze zorgt voor een warm welkom en gaat respectvol om met de situatie van haar cliënten. Op basis van gelijkwaardigheid en betrokkenheid ontstaat er direct een band van vertrouwen, waar diepgang en luchtigheid samengaan Kernwaarden laten zich herkennen in de wijze waarop wij met elkaar omgaan, met elkaar communiceren, beleidskeuzes maken en verantwoording afleggen. Vanuit de kernwaarden geven wij in combinatie met ons motto richting en inhoud aan onze missie en visie. Ambitie Wolderwijs stelt zichzelf duidelijke doelen en legt de lat hoog Kernwaarden. Betrokken; Betrouwbaar; Deskundig; Ondernemend; Dat zijn onze 4 kernwaarden. Deze komen terug in alles wat we doen en hoe we met onze leden, verzekerden en onze medewerkers willen omgaan. Door én voor onze leden. Dat is de kracht van de coöperatie TVM. Al meer dan 50 jaar

Normen en waarden zijn de omgangsvormen en principes volgens welke men publiekelijk en in sociaal verband handelt. Vaak worden de termen in de politiek en de media als één enkel containerbegrip aangeduid, of onterecht als synoniemen door elkaar gebruikt. De samenstelling betreft de waarden - de voorkeur die een groep of samenleving heeft met betrekking tot doeleinden of gedragspatronen. Visie & missie MeerWaarde is het eerste aanspreekpunt voor inwoners in Haarlemmermeer en daarbuiten . MeerWaarde is een organisatie die midden in de samenleving staat en die het dienstenpalet steeds weer afstemt op de veranderende vraag en behoeftes van inwoners Onze kernwaarden. De voortdurende inzet van de Groep. LOYALITEIT EN VERTROUWEN. Onze constante aandacht voor de behoeften van de consument ligt aan de basis van ons bedrijfsbeleid en vindt zijn inspiratie in maximale transparantie en uitmuntendheid op het vlak van kwaliteit. met speciale aandacht voor de behoeften van kinderen en gezinnen..

Zeer uitgebreide kernwaarden lijst - Kies je doelgroep

Kernwaarden . De kernwaarden van La Res zijn als volgt geformuleerd: waardoor kinderen meer gezien en gekend worden en waarbij de uitgebreide gesprekken met het gezin een belangrijke basis vormen. Oog voor talent La Res biedt een aansluiting van school naar opvang met een ruim aanbod van overkoepelende thema's Kernwaarden. De kernwaarden van Impuls zijn: Klantgericht; Betrokken; Innovatief; Buurt- en wijkgericht; Integraal; Professioneel; Samenwerken; Resultaatgericht. Organisatiebeleid. Ons meerjarenbeleidsplan dient als basis voor de uitwerking van jaarplannen voor de komende jaren. Jaarrekening. Via onze jaarrekening leggen we verantwoording af

Missie / Visie - ViaTro

Gebruik jij deze tijd om je kernwaarden te herijken

Je kernwaarden bepalen, hoe doe je dat? Hanneke Nijlan

de principiële waarden (kernwaarden) de bestaansgrond (hoger doel) de ambitie (gewaagd doel) en de unieke kwaliteiten (kernkwaliteiten) van een organisatie. Zo kan een pizzakoerier het volgende hoger doel hebben: gezonde en betaalbare pizza's aan gezinnen leveren in zijn stad in een zo kort mogelijke levertijd voor individuen, gezinnen en organisaties. Individuele Begeleiding . Wij leveren individuele begeleiding aan volwassenen, jongeren, kinderen en gezinnen die zelf even niet verder komen. Lees meer Kernwaarden . Kwaliteit. Transparantie. Passie. Vertrouwen. Flexibiliteit. Maak een afspraak. Start Nu. Care-4All bv Onze kernwaarden Hier mogen de kinderen zijn wie ze zijn. Hebben wij respect voor de ander. Ons doel is om de kinderen een inspirerende en veilige omgeving te bieden. Als eerste zijn wij een gezin met een christelijke achtergrond en overtuiging, van hieruit werken en denken wij. Wij willen de kinderen de boodschap van Jezu Kind en Gezin kiest ervoor om met haar dienstverlening alle kinderen te bereiken. We zetten dus in op een universeel bereik. Maar we willen tegelijk ook radicaal gaan voor waar we echt het verschil kunnen maken. Daarom willen we onze dienstverlening aanbieden op vraag en op maat van die kinderen en die gezinnen bij wie de nood het grootst is

Gelukkig gezin: gezinscultuur en verbinding Psychogoe

 1. gezocht bij de Stichting Centrum Jeugd en Gezin Apeldoorn (CJG) CJG Apeldoorn is voor ouders met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien met kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Het CJG staat voor een stevige preventieve basis, ondersteuning waar nodig, speciaal waar moet! Kernwaarden
 2. de kernwaarden van onze gezinnen Onze gezinnen hebben de ambitie om onze missie vorm te geven in hun dagelijks contact. Zo ondersteunen zij het initiatief om nieuwe methodieken te emplementeren en onbevangen te zijn voor nieuwigheden in ons kinderopvanginitiatief
 3. Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden in jouw leven. De kernwaarden kunnen per persoon anders zijn. Ook de plaats van de kernwaarden zullen verschillen per persoon. Welke kernwaarden heb jij en in welke volgorde (welke kernwaarde vind jij het belangrijkste) zou jij deze plaatsen? Enkele voorbeelden van kernwaarden anders genaamd de basiswaarden of persoonlijke waarden zijn: [

Care4Kidz - Over on

Zo zijn bij mij onderstaande 3 kernwaarden op dit moment belangrijk: authentiek; eerlijkheid; leiderschap; Het grappige van deze 3 kernwaarden is het volgende: Wanneer ik authentiek benben ik eerlijk. Wanneer ik authentiek bentoon ik leiderschap. Soms zul je zien dat 1 kernwaarde voldoende is om andere kernwaarden te activeren Normen en waarden zijn begrippen die je veel hoort, maar voordat we dat uitleggen is het goed te weten dat normen en waarden gekoppeld zijn aan een persoon of aan een groep mensen (zie ook: Identiteit), we noemen dit ook wel de drager van de normen en waarden Wij ervaren hoe belangrijk en prettig het is om ondersteund te worden bij het intensieve gezinsleven. Onze familie assistentes voelen aan wat er nodig is en anticiperen op de situatie. Hierdoor worden stressvolle momenten voorkomen en zijn momenten samen voor u als gezin van hoge kwaliteit

KERNwaarden - KERN

Missie en kernwaarden. Missie en kernwaarden. Het is mijn missie om gezinnen (dat zijn uiteraard ook werknemers en zelfstandig ondernemers) te helpen hun inkomsten en uitgaven in balans te brengen en hun financiële doel en droom te bereiken. De waarden die mij inspireren zijn Kernwaarden vormen de basis voor je identiteit. Ze zijn een onderdeel van wie je bent en geven (bewust en onbewust) richting aan je gedrag, aan het stellen van prioriteiten en aan je relatie tot anderen. Jouw kernwaarden zitten diep in jezelf verankerd en bepalen het beeld en oordeel hoe je naar de wereld kijkt Kernwaarden Mamamentje. Bij de Mamamentje draait het om de volgende Kernwaarden: Iedere dag is anders en iedere dag kan, als je er voor open staat, meer genieten van je gezin en kind betekenen. Een diepe hechting en een respectvolle relatie met je kinderen wens ik ook jou toe De kinderen, jongeren en gezinnen die bij ons komen: iedereen is verschillend. Wij hebben oog voor die verschillen. Of je nou op jongens of op meisjes valt. Opgroeit in een gelovig gezin, of nergens in gelooft. We vinden het belangrijk dat je kan zijn wie je bent. Ongeacht kleur, religie, gender, of op wie je valt

Kernwaarden voor rust en geluk. Heb jij al de eerste stap genomen naar het stellen van jouw kernwaarden in het vorige blog? Heb je dat nog niet gedaan, dan adviseer ik om eerst daar te beginnen. Kernwaarden voor ontspanning en rust stellen. Ik vind het belangrijk om te weten wat mij gelukkig maakt en daarom vind ik het ook belangrijk dat jij. Volgens Lien vatten de kernwaarden van Kind en Gezin perfect samen welke ingesteldheid je nodig hebt voor deze job. Open, positief, gedreven en deskundig. En dat is exact hoe mijn vrienden me zouden omschrijven, lacht Lien. Sinds kort woont en werkt Lien in dezelfde regio in Antwerpen. Ik kom nu vaker gezinnen tegen die ik ook begeleid Dé 5 kernwaarden van Roadtrip to Happiness vind je in alle facetten van jullie gezinsreis terug. De wensen van je hele gezin worden meegenomen in de reisbeleving. Daarom ga ik ook altijd met jouw hele gezin gesprek. Ook wil ieder mens zich graag verbonden voelen met anderen

Missie - Visie - Kernwaarden - Wasko kinderopvang Papendrech

Kernwaarden Family Centered Care. Wij behandelen het gezin met waardigheid en respect en luisteren zoveel mogelijk naar hun individuele wensen, rekening houdend met hun kennis, waarden, overtuigingen en culturele achtergrond Onze kernwaarden zijn: Enthousiasme Wij stralen uit, dat het plezierig leren en werken is op onze school. We begroeten leerlingen, vieren gezamenlijk onze successen en hebben belangstelling voor elkaar. Samen Samen maken we de school! Leerkrachten en ouders hebben een gedeelde verantwoordelijk voor het kind. We zijn pedagogische partners

In deze oefening gaan we jouw kernwaarden naar de oppervlakte halen. Context. In verschillende contexten kun je verschillende kernwaarden hebben. Denk bijvoorbeeld aan de context werk of gezin. In je werk vind je 'orde' en 'respect' misschien het belangrijkste, terwijl dat binnen je gezin 'harmonie' en 'plezier' kan zijn Visie & missie . Wij denken mee met inwoners die vragen hebben over hun leven en over aanpassingen die zij daarin wensen of nodig hebben. Soms treffen we inwoners die de draad in het leven (tijdelijk) kwijt zijn, moeilijk bereikbaar zijn of inwoners (zowel volwassenen als kinderen) die te maken hebben met onveilige situaties Visie. De missie en ambitie van 113 vragen om een landelijke, actiegerichte aanpak van suïcidepreventie, in nauwe samenwerking met anderen, die verder reikt dan morgen of overmorgen. 113 neemt hierin het voortouw: als zorgaanbieder én als knooppunt (of hub) van suïcidepreventie netwerken

Onze waarden - Zending over Grenze

De Jacobus Fruytier scholengemeenschap wil op reformatorische grondslag kwalitatief goed onderwijs bieden. Ons doel is om onze leerlingen te vormen om als christen een volwaardige plaats in te nemen in gezin, kerk en maatschappij Kernwaarden in tijden van Corona 2/2. door Karlijn | mei 25, 2020 | Blog. De 8 weken met ons gezin in huis bleek een mooie bevestiging hoe belangrijk rust en ruimte voor mij zijn. Ik heb gevoeld hoe gevangen ik mij voel wanneer ik beperkt word in mijn ruimte en rust. En ik heb ervaren wat een energie en kracht het mij geeft wanneer ik.. Visie & kernwaarden; Onze missie; Sport inzetten bij het begeleiden van kwetsbare jongeren; Team; Voor wie? Kinderen 0-12 & ouders/gezin; Jeugd 12-18 jarigen; Volwassenen; Boksend opvoeden; Kosten; Contac Welkom op onze website. Hier vind je alle informatie over ons gezinshuis. Kom je bij ons wonen, dan maak je deel uit van ons gezin. Wij wonen met drie eigen kinderen en meerdere huisdieren in een ruim huis met grote tuin in het dorp Kraggenburg (Noordoostpolder)

Kernwaarden. De Bosk werkt vanuit drie belangrijke kernwaarden: resultaatgerichtheid, samenwerken en cliëntfocus. Wij werken resultaatgericht: Wij willen excellente zorg voor onze cliënten. Voorop staat wat onze cliënten gelukkig maakt en welke middelen daar het beste bij passen. Wij werken nauw samen: met de cliënt, het gezin en hulpverleners Krachtige kernwaarden voor zelfbewuste openbare scholen 'De nieuwe kernwaarden kunnen een vertrekpunt zijn voor openbare scholen, waar zij hun onderwijs op inrichten. Waarom doen we wat we doen? Hierin mogen openbare scholen zelfbewuster zijn.' Op 9 juni werden de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs bekend. Jos Timmermans, bestuurder bij scholenkoepel Aves was betrokken bij [

Missie en visie: bevorderen samenleving waarin iedereen

Afgeleid van je kernwaarden kunnen aanvullende waarden je helpen op bepaalde momenten de juiste keuzes te maken. Bijvoorbeeld een van je waarden is dat je kiest om iedere donderdagavond met het gezin thuis te zijn. Je werkgever vraagt je om over te werken. Reactieve mensen laten zich sturen door de situatie, proactieve mensen maken hun keuze Uiteraard is de combinatie van werk en jong gezin pittig. Steun van mijn familie en vrienden is onontbeerlijk en daarnaast heb ik veel gehad aan mijn studiegenoten. Wat ook helpt is dat ik de knop goed kan omzetten en van mijn (spaarzame) vrije tijd 100 % kon genieten met mijn gezin Kernwaarden Aandacht en plezier. Cliënten krijgen bij Philadelphia professionele zorg en begeleiding. Daarnaast willen we bekendstaan om de aandacht die we geven én het plezier waarmee we dat doen. Aandacht voor elkaar en van mens tot mens. Voor de dingen die voor cliënten belangrijk zijn Laagdrempelig, respectvol en betrokken zijn onze kernwaarden! Onze visie Verbinding Een kind staat altijd in verbinding met zijn omgeving.Dit komt ook tot uiting in ons logo. Ieder stukje staat voor een belangrijk deel van het systeem: het gezin, het sociaal netwerk en school

Kernwaarden. Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen onze school, ons ethisch kompas voor de profilering en de vormgeving van de Ichthus. Ze hangen nauw samen met de missie en visie, die door ons motto als volgt worden verwoord: School met een hart waar we samen leren en samen groeien. Die richtinggevende kernwaarden zijn: Geloo Bij Bocah Donya staan de volgende kernwaarden centraal : Het kind en de jeugdigen staan altijd voorop zonder daarbij de omgeving en factoren die van invloed zijn uit het oog te verliezen.. Verbinding zoeken; tussen scholen, gezin en hulpverlening, tussen nieuwkomers en hulpverleners.Vanuit Bocah Donya wordt er samen gewerkt met professionals die vanuit het breed inzetbare netwerk ingezet. Missie. Onze missie is het leveren van een kwalitatief hoogwaardige kinderfysiotherapeutische dienstverlening aan kind en het kindsysteem. Ons doel is om alle betrokkenen bij de therapie te betrekken om daardoor zo snel mogelijk het kind te kunnen laten functioneren op het wenselijke niveau en vaardigheden te borgen Dit is weergegeven in de themaset van 2019: 'De verhuizing van het Koninklijk gezin'. De Themaset 2019 bevat, naast alle acht Nederlandse euromunten 2019 in BU-kwaliteit, een speciaal voor dit thema ambachtelijk geslagen zwaar verzilverde herdenkingsuitgifte De Korenaer Strausslaan. Strausslaan 1. 5653 AJ Eindhoven. Telefoon: 040 - 25 95 444. E-mail: korenaer.sl@aloysiusstichting.nl Meer weten over onze school? Neem dan contact op met Monique Hootsmans, locatiecoördinator

Video: Over Ons - impegno.n

Een kind, een gezin, een plan. Wij kijken niet alleen naar de leerling op school, maar ook naar de thuissituatie, de vrije tijd, eventuele hulpverlening etc. Zo nodig maken wij (b.v. eventueel samen met jeugdhulp) één plan voor onderwijs om een leerling in alle onderdelen van zijn of haar leven verder te helpen Dat heeft ook zijn weerslag op de relaties in het gezin. Praktijk Ad Astra biedt daarom kortdurende psychologische hulpverlening voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar bij problemen zoals bijvoorbeeld angst, depressie, ADHD en traumaverwerking. Wij geloven in maatwerk en gaan voor de beste oplossing voor en met jongeren en het gezin

Scheiden of blijven? Haarscherpe analyse + Zelftest

Werken vanuit kernwaarden Bij het bieden van passende ondersteuning spelen kernwaarden een belangrijke rol. Universele waarden als 'luister naar me' en 'wees eerlijk tegen me'. In gesprekken met inwoners heeft de gemeente Haarlem opgehaald wat voor hen belangrijke kernwaarden zijn in het contact met zorgverleners, gemeente en ander Welkom op deze website Wees welkom bij onze geloofsgemeenschap, in onze kerk! De aanvangstijd van de vaste viering is op: Zondagmorgen om 11:00 uu

Ribfluweel Broek Grijs Jongens Smart | Noukie'sActueel - 'Ik was in het begin heel erg boos op mezelf'John en Clarissa, samen op weg naar herstel
 • Doe je Handen omhoog Doe je Handen omlaag.
 • Parkbank Bonn.
 • Quadriceps gescheurd.
 • 1000 Klassiekers CD.
 • Fuchsia combineren.
 • IHOP New York Menu.
 • Bulgur kruiden.
 • KPN storing.
 • België mannelijk vrouwelijk.
 • Is Lucardi open met Corona.
 • Schaduwdoek overkapping.
 • Google gravity underwater.
 • Kaki.
 • Lizzie Borden story.
 • Mexicaanse salade Pauline's Keuken.
 • Customizr demo.
 • Plattegrond Groningen UMCG.
 • Romeinse architectuur.
 • Bril zonder sterkte Kruidvat.
 • Gedichtje baby verloren.
 • Kenmerken stress bij baby.
 • Gemeente Amstelveen Tozo.
 • The Client kapper.
 • Chromosoom 18 afwijking.
 • Hoge fauteuil.
 • Uitgaan Maastricht.
 • Paraglider huren.
 • Restaurants Brussel open.
 • Online handtekening maken.
 • Pythagoras school.
 • Chow Chow vachtverzorging.
 • Red Bull Racing Stickers.
 • Overleden 2018 januari.
 • Scooter vonkt niet goed.
 • Uitrusting American Football.
 • De Geus Bouw.
 • Zware metalen test huisarts.
 • Geslacht puzzelwoord.
 • Tramlijn 23 Rotterdam.
 • Foto's ontwikkelen Kruidvat.
 • Nadelen robot kat.