Home

Tongewelf kruisgewelf

Kruisgewelf - Wikipedi

 1. Het kruisgewelf niet te verwarren met een kloostergewelf, is een gewelfvorm van het type graatgewelf die in de Romeinse bouwkunst voor het eerst werd toegepast en daarna op grotere schaal werd gebruikt in romaanse kerken . Het kruisgewelf ontstaat als twee gelijke tongewelven elkaar haaks snijden
 2. van tongewelf naar kruisgewelf. Wanneer je twee tongewelven elkaar dwars laat snijden, krijg je een kruisgewelf
 3. der duidelijk wellicht)
 4. verschillende gewelven: tongewelf, kruisgewelf, kruisribgewelf, kloostergewelf, muldengewelf, spiegelgewelf, netgewelf, stergewelf; klik voor groter: een kruisgewelf bestaat uit twee gelijke en even hoge tongewelven ; kruisgewelf van de hagia sofia in thessaloniki, 1205 na chr., byzantijns, tekening naar een afbeelding uit het boek de taal van de architectuur ( librero )
 5. van tongewelf naar kruisgewelf. Nieuw didactisch materiaal. Galasso Alghisi da Carpi : Delle fortificationi libr

van tongewelf naar kruisgewelf - GeoGebr

 1. Wanneer twee tongewelven elkaar (loodrecht) kruisen ontstaat een kruisgewelf. Binnen het vierkant van de vier bogen rusten de vier gewelfdelen tegen elkaar. Op deze manier ontstaat een stabiele constructie. Het volledig ronde gewelf, dat in de romaanse stijl zo kenmerkend was, werd geleidelijk aan vervangen door het spitsvormige gewelf
 2. Tongewelf, kruisgewelf en koepel. Bewaard door Mare Creemers. Mensen vinden deze ideeën ook leuk.
 3. Het kruisribgewelf is een type gewelf ontstaan uit een haakse ontmoeting van twee tongewelven. Dit constructiemodel komt vooral voor in de gotische bouwkunst . Inhou

Na de constructie van de gordelboog kon de rest van de gewelven, in de romaanse stijl, vaak een tongewelf, worden gemaakt. In de gotiek slaagde men erin om de gordelboog kleiner en kleiner uit te voeren. Ook werd het tongewelf vervangen door het kruisgewelf. Hierdoor werd de gordelboog even breed en dik als de ribben in het kruisgewelf Het kruisgewelf. Het kruisgewelf is opgebouwd uit twee gelijke, elkaar (op de graat → snijlijn) kruisende tongewelven. Er zijn 4 graten die samenkomen in een kruin, het hoogste punt. Ook dit werd geconstrueerd met behulp van formelen. Eenzelfde bouwwijze als bij het kloostergewelf, hoewel de graten daar dieper liggen 28-okt-2013 - Deze pin is ontdekt door Mathilde Tempelman. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest kruisgewelf Een kruisgewelf is een gewelf dat bestaat uit twee gelijke en even hoge tongewelven, die elkaar rechthoekig snijden, dit in tegenstelling tot een tongewelf of gordelboog.Net als bij tongewelven loopt de boog van een kruisgewelf van de aanzetsteen (geboorte) van de ene zijde naar die van de andere zijde (al is dat door de vorm v..

Het tongewelf werd ook met dwars geplaatste tongewelven gekruist: daarmee ontstond het kruisgewelf, geschikt voor grote overspanningen. ontwikkeling van d e koepel toepassing van de verschillende Griekse zuilenorden boven elkaar Dorisch, Ionisch, Corintisch of composietorde (een mengvorm van Ionisch en Corintisch) Het kruisribgewelf is ontstaan uit het kruisgewelf, waarbij de snijlijn van de gewelven ondersteund werd met een echte rib, in het begin met het uiterlijk van een platte band. De druk van het gewelf wordt niet onmiddellijk op de muur of ondersteuning van het gewelf overgebracht zoals bij Romaanse tongewelven en ook bij kruisgewelven , maar via de kruisende ribben overgedragen aan de. Kruisribgewelf Het kruisribgewelf is een type gewelf ontstaan uit een haakse ontmoeting van twee halve tonnen. Dit constructiemodel komt vooral voor in de Gotische bouwkunst. ==Omschrijving== Het kruisribgewelf of kortweg (een ribgewelf) is een type gewelf op een vierhoekige basis met de ribben als dragende elementen Wat is de betekenis van kruisgewelf? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 6 betekenissen van het woord kruisgewelf. Door experts geschreven

gewelf, gewelven

kruisgewelf - Joostdevree

Een tongewelf is een type gewelf dat over de gehele lengte dezelfde vorm heeft en waarvan de dwarsdoorsnede een halve cirkel vormt, zodat het gewelf een halve cilinder vormt. Ook zijn varianten bekend waarbij de boog een ellips-, korf-, parabool-of spitsboog (spitstongewelf) vormt.Tongewelven in strikte zin zijn gemetseld, maar ook houten en gepleisterde overkappingen met dezelfde vorm worden. Hier vonden zij echter een nieuw element: het kruisgewelf. Men ging twee tongewelven door elkaar kruisen, met als gevolg dat grotere oppervlakten met minder steen konden worden overspannen. In het kruigewelf wordt de last van het gewelf verdeeld en door meerdere steunpunten opgevangen

De Romeinse architecten maakten vaak gebruik van de rondboog en tongewelf. De Triomfboog. Gebouwd als monument (ereboog) voor een keizer/legerleider die een overwinning had behaald Om een vierkante ruimte te overbruggen maakten de Romeinen gebruik van een kruisgewelf Ook ontwikkelden de Romeinen verschillende bouwconstructies zoals het tongewelf. Dit gewelf werd later nog verder ontwikkeld tot ronde koepels en kruisgewelven. Daarnaast vond er een verandering plaats in het materiaalgebruik. Door de ingewikkelde constructies gingen de Romeinen bouwen met beton en baksteen waardoor het gebouw steviger werd verschillende gewelven: tongewelf, kruisgewelf, kruisribgewelf, kloostergewelf, muldengewelf, spiegelgewelf, netgewelf, stergewelf; klik voor groter: De term muldengewelf is eigenlijk een germanisme. Die Mulde (Duits) is een geologische term en betekent: de trog, de bak, de kom van een dal (meervoud die Mulden ); bron Uitmuntend

Een kruisgewelf ontstaat als twee gelijke tongewelven elkaar toegepast in de Romeinse bouwkunst en daarna op grotere schaal werd gebruikt in romaanse. 'Romaans' werd voor het eerst in 1820 gebruikt door de Franse historici de Gerville en de Gaumont omdat zij meenden dat deze bouwstijl zich het tongewelf De Romaanse bouwstijl heeft zich in de 10e eeuw ontwikkeld in het 'Heilige Roomse Rijk' gewelf. Een gewelf is een gebogen constructie als overspanning van een ruimte, oorspronkelijk in metselwerk. Al in de derde eeuw vóór Christus ontstonden de eerste boogconstructies. De boogconstructie zou, anders dan bij de Griekse bouwkunst, een belangrijke plaats innemen in de Romeinse bouwkunst.Rond de tweede eeuw voor Christus begonnen de Romeinen ook gewelven te bouwen Kruisgewelf en Kerkgebouw · Bekijk meer » Kloostergewelf. een kloostergewelf Het kloostergewelf (niet te verwarren met het kruisgewelf), is een gewelf, dat ontstaat als twee gelijke tongewelven elkaar in een rechte hoek van 90° snijden. Nieuw!!: Kruisgewelf en Kloostergewelf · Bekijk meer » Kruisribgewel Tongewelf en Hangende tuinen van Babylon · Bekijk meer » Korfboog. Een korfboog is in de architectuur een boog die qua ontwerp is opgebouwd uit drie of vijf aansluitende cirkelsegmenten. Nieuw!!: Tongewelf en Korfboog · Bekijk meer » Kruisgewelf. Het kruisgewelf of kruisgraatgewelf is een gewelfvorm. Nieuw!!: Tongewelf en Kruisgewelf.

Tongewelf - een gewelf, in den vorm van een halven cilinder of althans ongeveer van dezen vorm. De dwarsdoorsnede van een tongewelf is meestal een halve cirkel, maar kan ook een halve ellips zijn of door anderen boogvorm bepaald worden. Den eenvoudigsten vorm van een t. vindt men bij de gemetselde bruggen of duikers. Wanneer de eindafsluiting. De Romeinen kenden ton-, koepel- en kruisgewelven. Tongewelf De Romeinen gebruikten de rondboog in de bouw van bruggen, gebouwen en aquaducten. Een grootse prestatie was de combinatie van de boog met het gewelf. Het halfronde tongewelf was in feite niet meer dan een aantal achter elkaar geplaatste bogen. Kruisgewelf Ook het kruisgewelf kwam voor Je hebt ervoor gekozen een programma (zoals ABP, AdBlock, etc.) te gebruiken om advertenties te blokkeren. Dat vinden we jammer, hiermee ontneem je rijmwoordenboek.net in essentie inkomsten die we hard nodig hebben De inhoud van een kruisgewelf Een tongewelf heeft de vorm van een halve cilinder, zie de figuur hieronder links. Als je twee tongewelven hebt met dezelfde straal, die elkaar op dezelfde hoogte loodrecht ontmoeten, noem je het gemeenschappelijke deel een kruisgewelf. In de figuur hieronder rechts is een kruisgewelf getekend

tongewelf - joostdevree

Jan 23, 2015 - Gewelven: tongewelf; kruisgewelf; kruisribgewelf Tongewelf, kruisgewelf en koepelgewelf. Bewaard door Mathilde Tempelman. Mensen vinden deze ideeën ook leuk. Het kruisgewelf niet te verwarren met een kloostergewelf, is een gewelfvorm van het type graatgewelf die in de Romeinse bouwkunst voor het eerst werd toegepast en daarna op grotere schaal werd gebruikt in romaanse kerken.. Het kruisgewelf ontstaat als twee gelijke tongewelven elkaar haaks snijden. De ontstane diagonalen vormen dan een rug aan de onderzijde tongewelf en de latere afgeleiden daarvan, het kruisgewelf en de koepel, de westerse bouwgeschiedenis zijn blijven beheersen tot aan de uitvinding van het staal in de negentiende eeuw. De Graeco-Macedonische oorsprong van de boog is tot nog toe minder onder de aandacht. Kruisgewelf: Twee halfronde, elkaar kruisende tongewelven: Kruiskozijn: Een door een middenstijl en tussendorpel gevierendeeld kozijn: Kruisribgewelf: Gewelf waarbij ribben zijn gemaakt op de kruising van de tongewelven: Ladderhaa

Video:

Dit kruisgewelf wordt vierdelig genoemd, omdat de snijlijnen van de twee kruisende rondbooggewelven twee diagonalen vormen die het gewelfvlak in vier kwarten verdelen. Evenals bij de gordelbogen van het tongewelf werden bij veel kruisgewelven eerst alleen de elkaar kruisende gewelfbogen op formelen gemetseld Dutch: ·(architecture) a barrel vault Definition from Wiktionary, the free dictionar Dutch: ·(architecture) a cross vault Definition from Wiktionary, the free dictionar

Gewelf - Wikipedi

 1. Een randgewelf ontstaat door twee tongewelven die elkaar haaks snijden. De bogen van het randgewelf zijn rond of puntig. Het is ook bekend als een kruisgewelf. Koepel met balken. Een koepel versterkt door metselwerkbalken staat bekend als een balkkoepel
 2. tongewelf kruisgewelf kruisribgewelf. 3. De vergelijking romaanse gotische Rondboog Spitsboog. 3. De vergelijking romaanse gotische Kleine ramen <-> grote ramen Minder licht <-> Meer licht Dikke korte muren <-> Lange dunne muren. 3. Antwoord probleemstelling Hoe is de gotische bouwkunst uit.
 3. gen - Kunst op Niveau voor het vak kunstgeschiedenis. Dit verslag is op 15 december 2019 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (6e klas vwo
 4. 2. Tongewelf met welflijn in halve cirkel 3. Spits-tongewelf met welflijn in spitsboog 4. Kruisgewelf met twee diagonaal kruisende graten Voorbeelden van kerken met Romaanse gewelven: 1. Doorlopend tongewelf (koorpartij, 1067-1108, St.-Benoît-sur-Loire. 2. Reeks koepelgewelven, schip, ca. 1125, kathedraal St.-Pierre, Angoulême 3
 5. Tongewelf . Kruisgewelf . koepelgewelf . AQUADUCTEN, onversierd en krachtig van constructie, bezitten een eigen schoonheid. Bekend is de Pont du Gard te Nimes in Frankrijk uit de tijd van Augustus. De bogen van de aquaducten overspannen een grotere ruimte dan ooit tevoren. De waterleidingen werden met een tongewelf, een halve cilinder, overdekt

Een tongewelf is een type gewelf dat over de gehele lengte dezelfde vorm heeft en waarvan de dwarsdoorsnede een halve cirkel vormt, zodat het gewelf een halve cilinder vormt. Ook zijn varianten bekend waarbij de boog een ellips-, korf-, parabool-of spitsboog (spitstongewelfellips-, korf-, parabool-of spitsboog (spitstongewel b. een door zware beeren versterkte weergang van den Zuidertoren naar den ronden Westertoren, waartegen een vierkante traptoren staat. Hierin een gemetselde achtkante wenteltrap. Hooger op een eiken spiltrap XVI a. De onder a en b genoemde onderdeelen dagteekenen uit den tijd der uitbreiding (± 1300).. c. twee ongeveer rechthoekig op elkaar staande woonvleugels met den vierden hoektoren

tongewelf kruisgewelf. Al zitten er maar kleine vensters in de muren van Romaanse kerken toch lijken die muren lang niet zo massief en zwaar als die van de in vroeger tijden gebouwde kerken. Dat komt doordat er in de zijmuren een soort pijlers zijn aangebracht, die door halfronde bogen. Kruisgewelf romeinen. De Romeinen waren zeer bedreven in de gewelfbouw. Denk aan de koepel - met een diameter van ca. 43 meter (loodrecht) kruisen ontstaat een kruisgewelf kruisgewelf is gewelf dat bestaat uit twee gelijke en even hoge tongewelven, die elkaar rechthoekig snijden, dit in tegenstelling tot tongewelf of gordelboo . De Romeinen verborgen hun knappe metsel- en betonwerk achter.

Tongewelf, kruisgewelf en koepel

Wanneer twee tongewelven elkaar (loodrecht) kruisen ontstaat een kruisgewelf. Binnen het vierkant van de vier bogen rusten de vier gewelfdelen tegen elkaar. Op deze manier ontstaat een stabiele constructie. Het volledig ronde gewelf, dat in de romaanse stijl zo kenmerkend was, werd geleidelijk aan vervangen door het spitsvormige gewelf. Gotie rondboog, tongewelf, kruisribgewelf, kruisgewelf; Het kruisribgewelf past niet in de rij. In tegenstelling tot het tongewelf en het kruisgewelf is de basisvorm van het kruisribgewelf niet de rondboog, maar de spitsboog gevormd door twee ribben die samenkomen in de gewelfnok Neem kennis van de definitie van 'kruisgewelf'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'kruisgewelf' in het grote Nederlands corpus Laatste genoemde krachten kunnen worden opgenomen door steunberen* of door een trekstang. Het gewelf is door de Romeinen in verschillende vormen toegepast: a) tongewelf; b) koepelgewelf; c) kruisgewelf (eigenlijk een doorsnijding van twee tongewelven). figuur

Kruisribgewelf - Wikipedi

 1. En de bouwwerken zijn gebouwd met een tongewelf. Het dak heeft een rond gewelf of een koepel. 2. De Gotische stijl. Vanaf 1250 veranderden de kerken in stijl. De kerken werden nu lichter en hoger. Kenmerken van de Gotische stijl: De bouwwerken hebben grote ramen met glas in lood. De bouwwerken hebben spitse bogen en een kruisgewelf
 2. Tongewelf en kruisgewelf - Twee soorten gewelven gebruikt: tongewelf en kruisgewelf. - Gewelf is de verbinding van twee muren. -Tongewelf verbinding is in boogvorm (halve cirkel). - Een kruisgewelf zelfde manier als een tongewelf alleen worden de tongewelven haaks op elkaar gebouwd. Hierdoor ontstaat een kruis. Steunberen - Plaatselijke.
 3. Bij een boogconstructie wordt deze druk verspreid naar de zijkanten, de muren. Daarom hebben de Romeinen het tongewelf overgenomen van de Etrusken, een volk dat in Italië leefde voordat de Romeinen er kwamen. Ook bedachten de Romeinen een nog steviger constructie door twee tongewelven te kruisen. Dit werd het kruisgewelf
 4. Het middenschip is gedekt met een houten tongewelf in Tudorboogvorm met geprofileerde houten trekbalken, waarvan de op schinkels en gordingen gedragen beschieting eenvoudig is gepolychromeerd. In het oostelijk uiteinde van het middenschip, boven het presbyterium, bevindt zich een fresco met een afbeelding van de H.Hildegard die een blinde jongen geneest, omringd door witte lelies
 5. De decoraties omvatten drie gewelfvelden: het tongewelf direct boven de hoofdingang, het kruisgewelf en het koepelgewelf. De schilderingen werden tussen 1667 en 1671 vervaardigd door de Haagse schilder Theodoor van der Schuer (1634-1707). Reeds in 2014 werd door SRAL gestart met de behandeling van de schilderingen in het tongewelf.
 6. Rijmwoordenboek TONGEWELF 43 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op TONGEWELF. Wat rijmt er op TONGEWELF
 7. § Tongewelf § Kruisgewelf BOUWKUNST. Sluitsteen § Tempels § Op een podium, met een trap, gebruik van halfzuilen BOUWKUNST § Thermen (badhuizen BOUWKUNST § Triomfbogen, triomfzuilen BOUWKUNST § Aquaducten, circussen BOUWKUNST § Fresco's (schilderingen aangebracht in natte kalk) SCHILDERKUNS

Gordelboog - Wikipedi

MvK06 - Kopie en navolging in het middeleeuwse bouwen

 1. De naar buiten gerichte krachten moeten worden opgevangen, bijvoorbeeld door steunberen of luchtbogen. Er zijn allerlei soorten gewelven, zoals het tongewelf en het kruisgewelf. sloot, rustten alle boogstenen tegen elkaar en stond het kruisgewelf op zichzelf. Juist die belangrijke laatste sluitsteen werd vaak versierd met beeldhouwwerk
 2. Stenen kruisgewelven over de zijbeuken. Het ontwerp toont veel gelijkenis met dat van de eveneens door Evert Margry (1841 - 1891) ontworpen H. Hartkerk in Rotterdam uit dezelfde tijd, ook neoromaans, die bij het bombardement van 1940 werd verwoest (de belangrijkste neoromaanse kerk van Evert Margry (1841 - 1891) was echter de in 1977 gesloopte St. Monicakerk in Utrecht)
 3. Tongewelf, kruisgewelf. Romeinen | Architectuur A. Vormgeving Het Pantheon op afbeelding 5 is letterlijk een ruimte voor alle goden. Het gebouw is voorzien van een enorme koepel die de hele ruimte.
 4. De kelder met tongewelf was nog geheel intact. Op basis van de bakstenen moet dit poortgebouw in de eerste helft van de 14 e eeuw zijn aangelegd. Het plafond van de kelder bestond uit een kruisgewelf.In de 18 e eeuw werd de 15 e eeuwse kelder volgegooid met bouwpuin en mest
 5. Hal met tongewelf en zuilen van de Toscaanse orde, Johannes of Lucas van Doetechum, naar Hans Vredeman de Vries, 1563 ets geplakt op albumblad, h 213mm × b 261mm Meer objectgegeven
 6. Rijmwoordenboek KRUISGEWELF 43 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op KRUISGEWELF. Wat rijmt er op KRUISGEWELF
 7. een kruisgewelf en vormt een doorgang naar de kelder aan de voorzijde. In het gewelf is een langgerekte sleufvormige opening waardoor de constructie bloot ligt en onregelmatig gevormde en aangebrachte rode bakstenen, grijze leisteen en houtstukken zichtbaar zijn. De andere beuk heeft een tongewelf en is dicht e

Tongewelf, kruisgewelf en koepelgewelf Romeinse

Dalempoort. Rechthoekig bouwwerk, gedekt door een tentdak met koepeltorentje (ca.1600), in de Zuid-Oosthoek van het stadje. De poortdoorgang is overwelfd door een tongewelf en een ribloos kruisgewelf. Aan de stads- en aan de rivierzijde is de poort in 1770 vergroot Nederlands: ·(bouwkunde) een holgebogen stenen zoldering waarbij de druk aan beide zijden afgevoerd wordt Vooral in kerken zijn veel gewelven te vinden.· een ruimte die door een holgebogen zoldering overdekt is Die oude ruimte is tevens een gewelf.··↑ gewelf in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze. kruisgewelf voetgewelf 50 woorden, Rijmscore 1/3 . elf delf bedelf kleidelf opdelf uitdelf schelf hooischelf continental shelf basiself huiself himself welf gewelf ribgewelf kruisribgewelf booggewelf straalgewelf hemelgewelf koepelgewelf tongewelf kapgewelf keldergewelf waaiergewelf fluistergewelf kloostergewelf: kruisgewelf voetgewelf verwelf. Arête (kruisgewelf) Een kruising van twee voûtes en berceau (tongewelven) van gelijke hoogte. Een arête (algemeen : scherpe kant) is de snijlijn van twee tongewelven die elkaar loodrecht kruisen. Het schetsje (Wikipedia) laat dit aardig zien. Op de foto een kruisgewelf in de Saint-Philibert in Tournus Jan 23, 2015 - Gewelven: tongewelf; kruisgewelf; kruisribgewelf. Sacred Architecture. Basilica Architectur

Kruisgewelf - 7 definities - Encycl

3): tongewelf met gordelbogen. 4): gordelbogen met kruisgewelven. Het kruisgewelf ontstaat, wanneer twee tongewelven elkaar snijden (zie fig.) Hier is goed te zien wat een travee is: een vierkant in het grondvlak, recht onder een kruisgewelf. De travee is groot in het middenschip en klein in de zijbeuk. Meestal in de verhouding 2:1 Witgekalkte kelders, respectievelijk met tongewelf en kruisgewelf. Op de begane grond bewaarde 18de-eeuwse stucplafonds; westelijke kamer met 19de-eeuwse lambrisering en schouw in neorenaissancestijl. Latere aanbouwsels van bak- en natuursteen met neotraditioneel uitzicht,.

Romeinse cultuur: Romeinse bouwkuns

kruisgewelven. De rondbogen en tongewelven zijn op de opengewerkte tekening zichtbaar, de kruisgewelven niet. Die bevonden zich midden boven de basilica in de lengterichting van het gebouw. 7. Waarom gebruikten de bouwmeesters juist daar kruisgewelven? Bekijk afbeelding 4.3 Start studying Kunsttechnieken & visuele analyse I. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools We spreken alleen van een travee (afgeleid van het Franse woord travée) als er meer van die eenheden zijn. Zo kunnen traveeën de gewelfvlakken (netgewelf, tongewelf of kruisgewelf) zijn tussen twee opeenvolgende gordelbogen of steu [..

lichting van den middenbeuk bewerkstelligden, welke bij toepassing van het tongewelf niet of moeilijk te verwezenlijken was geweest. Een kruisgewelf in zijn primitieven vorm eischte evenwel een vierkant of nagenoeg vierkant gewelfvak, en stond dus het juistgemelde Fransche streven naar een snelle rythmeering van de ruimte in den weg Hoofd- en dwarsschip met tongewelf. De viering heeft een kruisgewelf. In midden linkerzijwand onder toren de doopkapel met koepelplafond, vml. deur dichtgemetseld en nieuw venster aangebracht. Zandsteen doopvont van Edmond Wesseling, XX b Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo Dalempoort. Rechthoekig bouwwerk, gedekt door een tentdak met koepeltorentje (ca.1600), in de Zuid-Oosthoek van het stadje. De poortdoorgang is overwelfd door een tongewelf en een ribloos kruisgewelf.Aan de stads- en aan de rivierzijde is de poort in 1770 vergroot.De gevel aan de stadszijde heeft een versiering van natuurstenen banden en hoekblokken, alsmede muurankers

kruisribgewelf - Joostdevree

Een spitstongewelf of spits tongewelf is een variant op een tongewelf, waarbij het gewelf over de gehele lengte dezelfde vorm heeft waarvan de dwarsdoorsnede bovenaan in het hoogste punt van het gewelf uitloopt in een punt. Dit punt wordt over de gehele lengte van het spitstongewelf de kruin genoemd. Een spitstongewelf heeft dus over de gehele lengte de vorm van een spitsboog Houten tongewelf Een tongewelf dat van hout gebouwd is in plaats van in metselwerk opgetrokken heeft voor- en nadelen. Het belangrijkste nadeel is direct duidelijk: het is brandgevaarlijk. Bovendien kan het niet zwaar belast worden, zoals veel stenen gewelven.Daarom wordt het soms als een schijngewelf beschouwd Het kruisgewelf niet te verwarren met een kloostergewelf, is een gewelfvorm van het type graatgewelf die in de Romeinse bouwkunst voor het eerst werd toegepast en daarna op grotere schaal werd gebruikt in romaansekerken. Het kruisgewelf ontstaat als twee gelijke tongewelven elkaar haaks snijden

Tongewelf, kruisgewelf en koepelgewelf | Grieken, Romeinen

Kruisribgewelf - 10 definities - Encycl

Het zangkoor op de verdieping wordt gedekt door een gepleisterd bakstenen kruisgewelf. Het interieur van het schip wordt gedekt door een houten tongewelf. Het schip wordt geleed door met steunberen corresponderende muurlisenen, oorspronkelijk in schoon metselwerk, thans wit geverfd Karakteristiek zijn de massieve muren, de kleine rondboogramen, het tongewelf en het kruisgewelf (twee halve tonnen die elkaar snijden). Sommige Romaanse kerken hebben een crypte: een (half-) onderaardse ruimte waarin relikwieën van heiligen worden bewaard tongewelf 10-letterwoorden booggewelf hooischelf 11-letterwoorden hemelgewelf kruisgewelf op zichzelf 12-letterwoorden doe-het-zelf keldergewelf koepelgewelf straalgewelf waaiergewelf. Leuk! Stuur een SMS namens Sinterklaas! Opnieuw zoeken. Recente zoekopdrachten Anderen zochten op: - Rijmwoord aut

Wat is de betekenis van kruisgewelf - Ensi

De poortdoorgang zelf, overkluisd door twee kruisgewelven met daartussen een langgerekt tongewelf, loopt schuin ten opzichte van beide fronten. Vanaf 1967 herdenkt de bevolking van Brielle elk jaar op 1 april dat het op die datum in 1572 door de watergeuzen werd bevrijd van de Spanjaarden We creëerden een 40-meter dubbel tongewelf van staal, wat zorgt voor een grandioos kruisgewelf, een spectaculair decor voor de meest overweldigende lichtshows die je ooit hebt gezien. Het maakte de traditionele opening van Lowlands - een Silent Disco waar mensen dansen terwijl ze met een draadloze koptelefoon naar muziek luisteren - nog gekker dan ooit

Deze ingegraven gemetselde tunnel van 3 meter breed met tongewelf en kruisgewelf ter hoogte van de zijdelings aansluitende kelders onder een thans gesloopt magazijn, leidde tot vlakbij de Schelde. Hierlangs werd het natuurijs met schepen vanuit Noord-Europa aangevoerd, en dit vooral vanuit Noorwegen dat sinds het midden van de 19de eeuw een kristalhelder ijs exporteerde naar Engeland en de. • Wat zijn de nadelen van een tongewelf? • Wat zijn de voordelen van een kruisgewelf boven een tongewelf? • Wat zijn de nadelen van een koepelgewelf als dat van het Pantheon t Hal met een kruisgewelf versierd met grotesken, Johannes of Lucas van Doetechum, after Hans Vredeman de Vries, 1563 etching, h 211mm × w 260mm More details. Download image This work belongs to Album met architectuurperspectieven (BI-1897-A-972). Tongewelven Kruisgewelven Koepelgewelven. Niet alleen in kerken vindt men gewelven , maar b.v. ook in de Chinese Muur. De Grieken begonnen te werken met kolommen, maar die waren niet zo sterk. De Romeinen bouwden eerst een houten constructie, want in die tijd hadden zij grote voorraden hout

Lexicon romaanse architectuur: Arête (kruisgewelf)muldengewelf, wangewelfKenmerken bouwstijl - ArchislechtSteengoed!

Geschiedenis. In 1950 werd de kerkvloer vernieuwd, in 1970 werd de altaarvloer veranderd. Terwinselen, mijnschade, hersteld. Orgel. Het orgel is gebouwd door gebr tongewelf 10-letterwoorden booggewelf hooischelf 11-letterwoorden hemelgewelf kruisgewelf op zichzelf 12-letterwoorden doe-het-zelf keldergewelf koepelgewelf straalgewelf waaiergewelf. Leuk! Stuur een SMS namens Sinterklaas! Opnieuw zoeken. Recente zoekopdrachten Anderen zochten op: - Rijmwoord boe We zien hier ook de combinatie van een tongewelf (met een lichte knik) voor het middenschip en een kruisgewelf voor de zijbeuken. Ondanks de geringe hoogte heeft deze kerk een driedelige wandopstand. Middenschip en apsis van de Saint Hilair Dalempoort. Rechthoekig bouwwerk, gedekt door een tentdak met koepeltorentje (ca.1600), in de Zuid-Oosthoek van het stadje. De poortdoorgang is overwelfd door een tongewelf en een ribloos kruisgewelf. Aan de stads- en aan de rivierzijde is de poort in 1770 vergroot. De gevel aan de stadszijde heeft een versiering van natuurstenen banden en hoekblokken, alsmede muurankers De huidige gebouw bestaat uit de ronde toren van baksteen uit de 15e eeuw. Daarnaast een rond 1700 gebouwde rechthoekig gebouw. Een overwelfd onderhuis met daarboven twee verdiepingen met een zadeldak. De kelders zijn voorzien van tongewelven en kruisgewelven op pijlers

 • Firma Hout en Staal ervaringen.
 • Pensioen Tweede Kamer.
 • Dromen tanden uitvallen zwanger.
 • Geen limbale ring.
 • Nina Hagen bahnhof zoo.
 • B&b Ory Groet.
 • Az Sint Augustinus Wilrijk belgium.
 • Where to buy coachella tickets.
 • Schildpadden.
 • Zaklamp Oplaadbaar.
 • Hondenschool Lint.
 • Forclaz Trek 500 schoen.
 • Geboorte bedankjes zelf maken.
 • Verstekbak Action.
 • Sla kweken in kweekbak.
 • Melissa McCarthy imdb.
 • Mais te koop in zuid holland.
 • Huisidee Makelaardij.
 • Voorpoot uit de kom kat.
 • Verlichting winkel open op zondag.
 • Hoe volg ik een livestream.
 • Lego Batman 3 The Big Grapple.
 • Natuurlijke insectenbestrijding.
 • Kleurshampoo grijsdekking.
 • Aftermarket xenon.
 • Zoete aardappel oven friet.
 • In de branding 2018 vandaag.
 • Nieuwe oorlog serie Netflix.
 • 7/8 broek dames miss etam.
 • Noedels groene curry.
 • Puk Werkbladen.
 • Ford Focus RS 500 te koop.
 • Kijimea Kruidvat.
 • Drama oefeningen zelfvertrouwen.
 • W van Emden Regalia.
 • Bloembollen delen.
 • Poppenbed Intertoys.
 • Permanente bewoning recreatiewoning midden drenthe.
 • Silicaat meten aquarium.
 • Campercontact app.
 • Redactie LINDA.