Home

Bijbelvertalingen

online bijbelvertalingen - Hie

 1. De Bijbel in Gewone Taal (BGT) Een complete Bijbelvertaling in gewone woorden en hanteerbare zinnen. De Bijbel in Gewone Taal (BGT) heeft een duidelijke tekstindeling en een woordenschat van ongeveer 4000 woorden die (bijna) iedereen kent en gemakkelijk kan lezen
 2. In Nederland zijn veel verschillende bijbelvertalingen verkrijgbaar; de bekendste zijn de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), De Bijbel in Gewone Taal (BGT), De NBG Bijbel van 1951 (NBG-51), De Statenvertaling van 1637, De Herziene Statenvertaling (HSV), Het Boek, De Naardense Bijbel, de Groot Nieuws Bijbel en de Willibrord vertaling
 3. De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, uitgebracht door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS), in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties. De NBV is gepubliceerd in 2004
 4. De volgende bijbelvertalingen zijn beschikbaar: AK: Albert Koster, Hebreeuwse Bijbel (1991-2006) GNB: Groot Nieuws Bijbel (1996) HB: Het Boek (1988) HSV: Herziene Statenvertaling (deeluitgave 2004) LB: Lutherbijbel (1535) NB: Naardense Bijbel (2004) NBG51: Nederlands Bijbelgenootschap (1951) NBV: Nieuwe Bijbelvertaling (2004
 5. debijbel.nl, dé bijbelsite van Nederland en Vlaandere
 6. Steun het bijbelwerk. Met de debijbel.nl stelt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) de Bijbel voor iedereen online beschikbaar. Zonder inlog kun je er direct de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling lezen. Met een gratis account ontdek je bovendien meer over de Bijbel door middel van uitgebreide achtergrondinformatie, kun je zes bijbelvertalingen lezen, doorzoeken en vergelijken.

BIJBELVERTALINGEN ENGELSE VERTALINGEN STUDIE/STRONGS LUISTERBIJBELS LINKS OVER ONS CONTACT Herziene statenvertaling. Statenvertaling - king james - lEidse vertaling (naast elkaar) BASISBIJBEL (NIEUW !) Het boek. NBG 51. Willibrord ***NIEUW BOEK*** KLIK OP HET BOEK VOOR MEER INFO. Wycliffe Bijbelvertalers richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen waar Gods Woord nog niet is. We willen dat iedereen Gods Woord kan begrijpen. Er wachten miljoenen mensen op de Bijbel in een taal die ze werkelijk begrijpen. Help jij mee hier verandering in te brengen Online-bijbel.nl biedt u de Bijbel compleet online aan. De Statenvertaling, psalmen, gezangen, catechismus en belijdenisgeschriften inclusief. We willen de Bijbel van kaft tot kaft digitaal beschikbaar stellen... voor uw gemak You can find many different Bible translations in many languages. Hier vind u verschillende Bijbelvertalingen in verschillende talen

Katholieke Bijbelvertalingen zijn de Petrus Canisiusvertaling en de Willibrordvertaling. De Willibrordvertaling uit 1995 is ook populair bij protestanten. De voorman van de Vergadering van gelovigen , Darby, maakte een eigen vertaling in het Engels In vele talen zijn bijbelvertalingen verschenen volgens deze vrije vertaalmethode, in opdracht van de internationale bijbelorganisatie Biblica. >> meer over Het Boek. Willibrordvertaling. De Willibrordvertaling is de officiële Nederlandse vertaling van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland en Vlaanderen Moderne bijbelvertalingen. De Nieuwe Vertaling van 1951 vormde de aanleiding tot de oprichting van de GBS. Sindsdien hebben vele nieuwe Nederlandse bijbelvertalingen [] Bekijk . Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) De Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 is een oecumenische vertaling, uitgegeven door het NBG en de KBS en bedoeld voor gebruik [ Een bijbelvertaling is een Bijbel waarvan de oorspronkelijke inhoud in een andere taal is weergegeven. De vertalers hebben meestal de bronteksten (Hebreeuws, Aramees en Grieks) gebruikt voor hun vertaling. De bijbelse geschriften worden al vertaald sinds de oudheid. bijbelvertalingen in de oudheid.

Welke Bijbelvertalingen zijn er in Nederlan

Bijbelvertalingen van NBV tot Bijbel in Gewone Taal NB

 1. De Nieuwe Bijbelvertaling is een interconfessionele vertaling voor het hele Nederlandse taalgebied. Het vertaalproject kwam tot stand in een breed samenwerkingsverband van katholieken en protestanten van velerlei strekkingen, zowel uit Nederland als uit Vlaanderen. Bij de vertaling van het Oude Testament waren ook joodse deskundigen betrokken
 2. der courante bijbelvertalingen met elkaar te vergelijken. Verder lezen
 3. Bijbelvertalingen - A) Oud-Germaansche talen. 1° In het Gotisch werd een aanzienlijk gedeelte van de H. Schrift vertaald door den Ariaanschen bisschop Wulfila (4e eeuw). Als grondtekst diende de Grieksche recensie in gebruik te Konstantinopel (recensie van Lucianus den Martelaar)
 4. Engelse Bijbelvertalingen. Er zijn zo langzamerhand al enige tientallen Bijbelvertalingen in de Engelse taal. Aan degenen die goed met Engels overweg kunnen raad ik vooral de Engelse NIV (New International Version) te gebruiken, die wereldwijd zeer geliefd is vanwege uitstekende betrouwbaarheid EN leesbaarheid
 5. Hoewel er al enige Duitse Bijbelvertalingen bestonden, was het Maarten Luther die als eerste de Bijbel vanuit de oorspronkelijke talen naar het Duits vertaalde. Hij zei over de brontekst van de Bijbel: De Hebreeën drinken rechtstreeks uit de bron, de Grieken drinken water uit de stroom die uit die bron komt (de Septuaginta ), maar de Latijnstaligen drinken uit de modderpoelen

Belangrijke Bijbelvertalingen — van vroeger en nu — hebben ons begrip van de Bijbel verbeterd en Gods naam overal bekendgemaakt Deze Bijbelvertalingen zijn op een of andere manier gebaseerd op de grondteksten die bewerkt zijn door Westcott en Hort (W&H) en uitgegeven zijn door het Engelse Herzieningscomité in 1881. 'Het nieuwe Griekse Testament waar W&H twintig jaar lang aan hadden gewerkt, werd stukje bij beetje in het geheim aan het herzieningscomité toevertrouwd' Herziene Statenvertaling (HSV) In 2010 verscheen de eerste bijbel in de Herziene Statenvertaling. Deze vertaling is een herziening van de Statenvertaling uit 1637, op initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk

KatholiekeBijbel.nl | Katholieke Bijbelstichtin Alle Bijbels en Bijbelvertalingen, eerste kennismaking met de Bijbel, Bijbelstudies en handige programma's voor studie van de grondtekst Nieuwe Bijbelvertalingen zijn dus heel nuttig. Natuurlijk moeten we wel voorzichtig zijn met het uitkiezen van een vertaling. * Maar als de vertalers bij het maken van een nieuwe Bijbelvertaling gemotiveerd werden door oprechte liefde voor God, kunnen we veel aan zo'n vertaling hebben Met de Vorstermanbijbel wordt meestal de eerste editie uit 1528 bedoeld. Die editie is niet goed te categoriseren als katholiek of protestants. De editie werd gepresenteerd als een nieuwe geautoriseerde rechtzinnige katholieke bijbelvertaling. Feitelijk had de uitgave een hoog eclectisch gehalte waarin nogal wat delen van de vertaling gebaseerd waren op eerder gepubliceerd materiaal. Dat was. Bijbelvertalingen Mogelijke vragen Antwoorden De laatste vraag. Startpagina. Met de vele beschikbare, uitstekende vertalingen, is het geen probleem om een goed leesbare versie van de Bijbel te vinden. Realiseer je wel dat vertalingen nooit hetzelfde gezag hebben als de oorspronkelijke teksten in de Hebreeuwse, Griekse taal

Bijbelvertaling - Wikipedia

Een Bijbelvertaling is een vertaling van de Bijbel in een andere taal. In de meeste gevallen is als basis de grondtekst (welke in het Hebreeuws, Aramees en Grieks is geschreven) gebruikt, maar er zijn ook vertalingen uit een andere taal. Deze laatste categorie wordt meestal als onnauwkeuriger bezien In de module Vertaalaantekeningen op deze site worden diverse NBV-passages toegelicht, waarbij ook allerlei concrete verschillen tussen de NBV en andere bijbelvertalingen aan de orde komen De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren. Psalm 23:1-2 zegen rust afhankelijkheid. Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven Vertaalproces. Het doel van een Bijbelvertaling is om de oorspronkelijk opgeschreven boodschap zo helder mogelijk uit te drukken in andere talen. Dat is geen eenvoudige opgave. Er is kennis van de oorspronkelijke talen (Hebreeuws, Aramees, Grieks) nodig om de oorspronkelijke tekst te kunnen begrijpen Bijbelvertalingen Bijbelvertalingen . De bekendste Nederlandse vertaling is de Satenvertaling uit 1637. Deze werd zo genoemd omdat de Staten-Generaal sde uitgave financierden en autoriseerden . De R.K. Willebrordvertaling is ook heel bekend Op de website van het Ned

NBV.nl - Nederlands Bijbelgenootscha

Nieuwe Bijbelvertalingen. Na de Statenvertaling is in 1951 de NBG vertaling uitgekomen (NBG = Nederlands Bijbelgenootschap) en in 2004 verscheen de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Ook verscheen in die tijd de Herziene Statenvertaling (HSV), een grondige revisie van de oude Statenvertaling Hieronder de tekst in het Zeeuws, in de rechterkolom in het Nederlands. De vertalingen zijn te koop in de winkel en op de site en in 't Kerkje LEEUWARDEN - Dr. Nicoline van der Sijs is er eigenlijk wel trots op dat twee Friese Bijbelvertalingen nu onderdeel zijn van het megaproject om Bijbelvertalingen online beschikbaar te maken

Video: Nederlandse Bijbelvertalingen: tekste

Kaarten & plaatsnamen - debijbel

Deze website biedt digitale toegang tot diverse oude bijbels uit de 15e-17e eeuw: Delftse bijbel (1477) Vorstermanbijbel (1528/1531) Liesveltbijbel (1542 Bijbelvertalingen. De bijbeltekst is door de loop der eeuwen op verschillende manieren vanuit de oorspronkelijke talen in het Nederlands vertaald. Enkele vertalingen zijn heel geschikt voor tieners en jongeren om zelf of met elkaar te lezen. Maar ook zijn deze vertalingen geschikt voor oudere mensen die de Bijbel willen leren kennen Bijbelvertalingen vormen dan ook een dankbaar studiegebied voor taalkundigen en boekhistorici.' Hans de Jong in: Boekenwijzer SRKK juli (2009); 'In rijk geïllustreerde bijdragen worden de meest recente onderzoeksresultaten gepresenteerd: de handschriften van elk van de bijbelvertalingen vertonen onderling ingrijpende verschillen. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 jan 2021 om 10:14. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen.Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn Bijbelvertalingen. Bijbelvertalingen Ik was oprecht verrast! Ik vond werkelijk dat de Bijbel een mooi boek om te lezen was! Het had spannende verhalen, oorlogsstrategieën, buitenlandse intrige

Bijbelvertalingen. Het oude testament is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws en voor een klein gedeelte in het Aramees, het nieuwe testament in het Grieks. Een van de eerste vertalingen van het oude testament naar het Grieks was de Septuagint vervaardigd in de 3e eeuw voor Christus. Kerkvader Hiëronymus vertaalde rond 400 n. Chr. de bijbel naar het Latijn; deze Vulgaat was tot ver in. Bijbelvertalingen. NBV. Parafrase. Parafrase vertalingen De gevaren van parafrase vertalingen Een parafrase vertaling verdient de naam vertaling niet. De 'Nieuwe Bijbel Vertaling' (NBV) Helaas is het nodig om ernstig te waarschuwen tegen de NBV Lees Gods Woord altijd en overal met de Bijbel App van YouVersion. Deel teksten met vrienden, markeer gedeeltes en/of maak een bladwijzer, maak er een gewoonte van elke dag te lezen met behulp van Bijbel leesplannen. Beschikbaar voor iOS, Android, Blackberry, Windows telefoon en meer

Aanbod antieke Bijbels en Bijbelvertalingen. In het kader van ons historisch onderzoek beschikken wij over een wisselende voorraad boeken en Bijbels. Gezien het domein van onze interesse geniet het de voorkeur om beschikbare werken te ruilen. De rubriek zoeklijst vermeldt een greep van specifieke Bijbeledities waar wij naar op zoek zijn Bijbelvertalingen. DailyVerses.net Thema's Inschrijven Willekeurige tekst. DailyVerses.net › Bijbelvertalingen. Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) NBV . De Nieuwe Bijbelvertaling is uitgebracht in 2004. De NBV is een directe vertaling van de bijbelse bronteksten, in. belangrijke bijbelvertalingen in zeven talen: si63 321. bespreking: w82 1/3 3-7; g77 8/12 13-16; g71 8/7 23-6; w70 110-20; ns 17-28. Birmees: Judson, Adoniram: g80 8/1 19; gh 46. Chinees: Morrison, Robert: g80 8/1 19; gh 45. Schereschewsky, Isaac: g80 8/1 19-20. de titel God vertalen: w78 15/11 29-3 Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) presenteert vandaag een kieswijzer voor bijbelvertalingen, met vragen, filmpjes en informatie: hoe vertaal je Hebreeuwse beeldspraak De Bijbelvertalingen in het Nederlands vanuit de Vulgaat Gerard Weel Over de geschiedenis van bijbelvertalingen is veel gepubliceerd. Zowel over de vertalingen van de Tenach, de Joodse Bijbel, als over die van het Oude en het Nieuwe Testament, de christelijke bijbel (die op de Joodse teruggaat). Zeer veel al of niet nauwkeurig wetenschappelij

De apocriefe Jezus | Vlaamse Bijbelstichting

Bijbelvertalingen in het Nederlands koopt u natuurlijk in de winkel of webshop van Het Baken. Voor kinderen en volwassen bieden wij een gevarieerd assortiment. Gaat uw voorkeur uit naar een kinderbijbel, een luxe bijbel voor volwassenen met leder en goudsnee of een rijk geïllustreerde bijbel BIJBELVERTALINGEN (Zie ook Bijbelmanuscripten; Wachttoren-publicaties) (Neem nota van kopjes: Gerangschikt naar land; Gerangschikt naar naam; Gerangschikt naar taal) aanhalingen uit Hebreeuwse Geschriften in christelijke Griekse Geschriften: w15 15/12 6; it-1 1150-1151; it-2 112 Bijbel wordt met een hoofdletter geschreven als de naam van het heilige boek is bedoeld dat de basis vormt van het christelijk geloof.Het is met een kleine letter als er een tastbaar exemplaar wordt bedoeld. Voor Koran/koran, het islamitische equivalent, geldt hetzelfde.. De Heilige Schrift. Als het om de Bijbel of Koran als (heilige) tekst gaat, als verhaal, krijgt het woord een hoofdletter Rooms-katholieke bijbelvertalingen Een bekend misverstand onder protestanten is dat Rome leken verbood de Bijbel te lezen. Zeker is dat Rome daar niet het belang aan hechtte dat de Reformatie deed, maar verboden was alleen het lezen van niet kerkelijk goedgekeurde vertalingen

In het venster bovenaan worden in de werkbalk verschillende bijbelvertalingen gepresenteerd. SV - Statenvertaling NBV - Nederlands Bijbel Genootschap 1951 NBV - Nieuwe Bijbel Vertaling HSV - Herziene Statenvertaling KJ - King James NaB - Naardense Bijbe Bijbelvertalingen. reageer . Uw reactie. Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken bijbelvertalingen. Basisbijbel. Wat vindt u van de Basisbijbel? Deze Bijbel is gebaseerd op de Statenvertaling. Is het een betrouwbare Bijbel? Kan ik he... geen reacties . 14-02-2020 . Telos-vertaling van de bijbel. Hoe zit het met de betrouwbaarheid van de zogenaamde. Wil je een bijbel kopen? Ons assortiment is groot! Van basisbijbel tot luxe bijbel en van kinderbijbel tot studiebijbel: wij brengen de Bijbel dichtbij

Spreuken 8 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting) Bijbelvertalingen in PDF Onze Vader in het Hebreeuws Onze Vader in het Aramees. E-Mail. Parashat haShavua. Kosher. Israëlische Producten. Links. Online Toradiensten. Speelfilm. Videoclips. Muziek. Klok en Agenda. Hoor het Woord van de Eeuwige en laat het je veranderen. Lees wat er staat. Doe wat je lees Bijbelvertalingen Vertalingen van (delen van) de bijbel in het Drents. In 1955 zond de RON voor het eerst een `Drèentse preek` uit, en wel vanuit Gieten. Voorganger was de theologiestudent G. Nijenhuis, die de benodigde bijbelteksten zelf in het Drents had vertaald Overzicht van Franstalige bijbelvertalingen Javascript is uitgeschakeld. Zonder Javascript is het niet mogelijk bestellingen te plaatsen in deze webwinkel en zijn een aantal functionaliteiten niet beschikbaar

Kies een Bijbelvers of -gedeelte uit een van de ruim 1200 YouVersion vertalingen in ruim 900 talen. Mensen die je Bijeenkomst bekijken kunnen je verwijzing aantikken om deze in hun Bijbel App venster te bekijken, waar ze hem kunnen voorzien van een Bladwijzer, Markering en meer Er zijn heel wat bijbelvertalingen in omloop, en de afgelopen eeuw zijn er door Jehovah's Getuigen heel wat verschillende gebruikt. Waarom hebben ze zelf een vertaling in alledaags Engels gemaakt? Wat zijn de resultaten? Bekijk de video Hun werd het vertalen van de heilige uitspraken Gods toevertrouwd — Romeinen 3:2 ‎Met Mijn Bijbel lees je altijd en overal gratis de Bijbel, met óf zonder internetverbinding. Zo is de Bijbel altijd dichtbij. Na het downloaden van de app kun je de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de Bijbel in Gewone Taal (BGT) en de Herziene Statenvertaling (HSV) lezen en luisteren. Met een gratis De Teloz bijbel app is gratis, snel en offline, gewoon de beste leeservaring voor jouw favoriete bijbelvertalingen zoals: - Herziene Statenvertaling (HSV) - BasisBijbel (BB) - Statenvertalling Jongbloed Editie (SV) - Het Boek (HTB) - Willibrordvertaling (WV) - King James Version (KJV) Gratis Teloz is volledig gratis en je hoeft ook niet in te loggen Engelse Bijbelvertalingen - (New) King James Version Ds. J.A. van den Berg / 9 reacties. 18-04-2016, 13:54. Vraag. Kunt u mij het verschil uitleggen tussen twee Engelse Bijbelvertalingen, namelijk de King James Version en de New King James Version. En inhoudelijke voor- en nadelen noemen

debijbel.n

Lees online de Bijbel - Nederlands Bijbelgenootscha

Bibles on the internet in various languages. Last update of the program: 4-7-202 In 10 minuten een kerkpresentatie voorbereiden en foutloos afspelen door meer dan 9.000 hoge kwaliteit liederen en bijbelvertalingen. Ontdek KerkBeamer Onderzoek bijbelvertalingen. Voorwaarden voor deelname zijn een leeftijd van 13+ en op de een of andere manier verbonden zijn aan de Ontmoetingskerk. Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, laat het me weten! Hartelijke groet, Marie Hansen Couturie De Naardense Bijbel is herzien. In 2004 voltooide Pieter Oussoren zijn Naardense Bijbelvertaling. In november 2014 is de herziene versie - Naardense Bijbel 2014 - verschenen, naar de vraag van de lezer op zakformaat.Zo kan de Bijbel ook mee naar de kerk gekmakende bijbelvertalingen 15-04-2013 - Geplaatst door Andre Piet . Onlangs nam ik me voor een studie te geven over het merkwaardige verhaal van David die zich als een gek gedroeg bij de koning van Gat (1Sam.21)

Bi(bli)ografieën. Bi(bli)ografieën biedt specifiekere informatie over Bijbelvertalingen, Bijbelvertalers, Bijbeldrukkers en beeldmateriaal zoals portretten, titelpagina's en gravures. Voor Biblia Neerlandica werd dankbaar gebruik gemaakt van documentatie van verschillende instanties en uit diverse publicaties. Een overzicht is samengebracht in Bronnenlijst Voor de keuze tussen wel of niet opnemen van een vertaal variant is uitgegaan van de volgende principiële vraag: verheldert het verschil het verstaan van de betekenis van de tekst'? Met andere woorden: geeft de alternatieve vertaling een andere betekenis (van woord of zinsdeel) weer? Het hanteren van de vaste volgorde en het keuzeprincipe houdt in dat, wil de Willibrord Vertaling vermeId. Contact en Route. Kerkgebouwen. Gebruiksplan Corona gebouwe Een aanrader: de Archeological Study Bible, te verkrijgen in verschillende Bijbelvertalingen. Complete Bijbel met archeologische achtergrondartikelen. Codex Sinaïticus Grieks handschrift van de Griekse Bijbel (LXX en NT) met het oudste volledige exemplaar van het Griekse Nieuwe Testament bijbelvertalingen. NIEUWS vrijdag, december 3, 2004 by Gijs van den Brink Meerdere vertalingen: voordeel of nadeel? Artikelen / Theologie. Meerdere vertalingen: voordeel of nadeel? drs Gijs van den Brink, 2004. Gepubliceerd in Soteria 21/4 (2004) 33-38 In juli verscheen.

BIJBELVERTALINGEN

BIJBELVERTALINGEN NAAST ELKAAR BESTUDEREN Welke Bijbelvertalingen zijn aanbevolen? Kees Slijkerman Voor Bijbelstudie is het heel goed om verschillende vertalingen en toelichtingen naast elkaar te lezen, want elke vertaling heeft wel sterke en zwakke punten. De katholieke Willibrordvertalin Surinaamse Bijbelvertalingen. B'rit haChadasha (het Nieuwe Testament) in diverse Surinaamse talen Sranan Tongo: Sranan NT - oude vertaling.pdf Sranan NT - nieuwe vertaling.pdf Sarnami Hindustani: Sarnami NT.pdf Surinaams-Javaans: Javaans NT.pdf. Javaans OT en NT. Saramaccaans: Saramaccaans NT.pd De Bijbel in Gewone Taal is een nieuwe vertaling van de Bijbel. Het is een vertaling uit het Hebreeuws en Grieks, in gewone taal, de taal die we allemaal dagelijks gebruiken. Dat maakt dat deze Bijbels makkelijk leesbaar zijn én dicht bij de oorspronkelijke tekst liggen. De gewone taal brengt de Bijbel dichtbij Het Bijbeldigitaliseringsproject is inmiddels uitgebreid met andere laatmiddeleeuwse en vroegmoderne bijbelvertalingen waarvan het NBG de afbeeldingen op internet heeft geplaatst, zoals de onderhavige Lutherse bijbelvertaling, de Delftse bijbel uit 1477, de Leuvense bijbel uit 1548 8. En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 8. Meer nog, toen hij zich in de hoedanigheid van een mens bevond, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood aan een martelpaal. 9

’t Is een kwestie van rechtvaardigheid! Het Oude Testament

Wycliffe Bijbelvertalers: Iedereen de Bijbel in de taal

Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door Trouw Ruime keuze aan Nederlandse Bijbelvertalingen verkrijgbaar bij onze Christelijke Boekhandel. Herziene Statenvertaling, Nieuwe Bijbelvertaling e.a JW Library is een officiële app, ontwikkeld door Jehovah's Getuigen. De app bevat diverse Bijbelvertalingen en ook boeken en brochures voor Bijbelstudie. Bijbelfuncties • Kies uit meerdere Bijbelvertalingen. • Vergelijk de beschikbare Bijbelvertalingen met elkaar door een versnummer aan te tikken. • Bekijk het bijbehorende materiaal door een voetnoot- of verwijzingsteken aan te tikken Rijksuniversiteit Groningen founded in 1614 - top 100 university. Sluiten. Menu en zoeken; Contact; My University; Student Porta De Bijbel is oorspronkelijk in het Hebreeuws, Aramees en Grieks geschreven. Het NBG vertaalt de bronteksten in goed Nederlands. Hieronder een overzicht van de meest gebruikte vertalingen die het NBG heeft gemaakt

onthoofding PAULUS | BIBLESPACE – BIJBELVERKLARINGENGoliath | Mensensamenleving

Online-Bijbel.n

[preview]Dr. Nicoline van der Sijs is er eigenlijk wel trots op dat twee Friese Bijbelvertalingen nu onderdeel zijn van het megaproject om Bijbelvertalingen online beschikbaar te maken. Het gaat om de Wumkes-Bibel uit 1943 en de Nije Fryske Bibeloersetting uit 1978.[/preview] Het Fries is de tweede rijkstaal van ons land TY - JOUR. T1 - De Nederlandse bijbelvertalingen 1522-1545. AU - den Hollander, A.A. PY - 1997. Y1 - 1997. M3 - Article. SP - 2. EP - 9. JO - Met andere woorde 17 Armen en behoeftigen zoeken water - niets! Hun tong verdroogt van de dorst. Ik, de HEER, zal hun antwoord geven, ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten. 18 41:18 Ps. 114:8 Jes. 35:6-7 43:20 48:21 Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen en bronnen in de valleien. In de woestijn laat ik meren ontstaan, uit dorre grond borrelt water op. 19 Ik plant in de woestijn ceder en acacia. Soorten bijbelvertalingen van der Louw, T., 1995 , In : De Waarheidsvriend 85 (1995), 800ff. 2 p. Research output : Contribution to journal › Article › Academi Meldingen van interessante nieuwe content op internet.

Integrale Bijbel is vertaald in 248 talen | KerknetMorgengedachten - Boekhandel in Nunspeet

Hispage :: Online Bibles :: Many translations in many

De studie naar de Middelnederlandse bijbelvertalingen mag zich de laatste jaren verheugen in een meer dan gemiddelde hoeveelheid aandacht van onderzoekers, wat een reeks van studies uit Nederland e Overige bijbelvertalingen . Sorteren op. Bekijk. per pagina. 1 tot 20 van 20 artikelen. Bijbel in gewone taal ROOD midprice door Onbekend. De paperbackeditie van de Bijbel in Gewone Taal (BGT). De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling van de. TY - THES. T1 - De Nederlandse bijbelvertalingen. AU - den Hollander, A.A. N1 - Cum Laude Naam instelling promotie: Vrije Universiteit. PY - 199 Er zijn weer nieuwe bijbelvertalingen, nog maar 3988 talen te gaan Een evangelische voorganger in Panama leest de Bijbel. Beeld AFP. Bijna 80 miljoen mensen kunnen sinds vorig jaar voor het eerst.

troost - debijbel

Bijbelvertaling - Wikipedi

Abraham Kuyper Collection. Alle Volke De studie naar de Middelnederlandse bijbelvertalingen mag zich de laatste jaren verheugen in een meer dan gemiddelde hoeveelheid aandacht van onderzoekers, wat een reeks van studies uit Nederland en ook uit België op deelterreinen van dit brede onderzoeksveld tot gevolg heeft gehad Waar Bijbelvertalingen op misvattingen kunnen berusten, daar kan herschrijving van de Bijbel een ongehoorde misser zijn. Wie de Bijbel herschrijft teneinde mensen inzicht te verschaffen omtrent de ware betekenis van Bijbelteksten en van de wonderen die Jezus deed, heeft het bij mij verbruid Toen ik dit project in 2002 begon, maakte ik gebruik van bestaande Bijbelvertalingen. Ik moest regelmatig een andere versie gebruiken voor een bepaalde meditatie, teneinde die vertaling te vinden waarvan ik meende dat deze het dichtst de bedoeling van de Griekse tekst benaderde ALKMAAR - Johannes van Riessen, pastor in opleiding, geeft donderdag 21 januari de Laurentiuslezing over Bijbelvertalingen in de Oud-Katholieke kerk aan Nassaulaan 43 in Alkmaar. Hierbij gaat hij vanaf 20.00 uur in op de verschillende vertalingen die er in het Nederlands beschikbaar zijn. Deelnemers zullen samen teksten in verschillende vertalingen lezen, zien waarin ze verschillen en spreken.

klas 3 vertelstof | VRIJESCHOOL

bijbelvertalingen - Royal Jongbloe

Een van de studenten aan het Hersteld Hervormd Seminarie, dhr. E.J. van Ettekoven, doet onderzoek naar het gebruik van Bijbelvertalingen in huiselijke kring. Daarbij vraagt hij om uw hulp, door het invullen van een enquête. Onderzoek naar het gebruik van Bijbelvertalingen in huiselijke kring is nog. Willem Lingeman legt uit hoe onze Nederlandse bijbelvertalingen christenen op het verkeerde been zetten Dat vraagt Willem Lingeman, auteur van 'Verbonden voor het Leven', zich af in een nieuwe video. Hij stelt vast dat met iedere nieuwe vertaling ook de eigen interpretaties van de vertalers van de oorspronkelijke teksten werden opgenomen Gevoelsmatig zou ik de herziene versie schrijven, maar in Word krijg ik daar een rode streep onder, met als variant herziende. Is herziene onjuist, zo nee waarom geeft Word daar toch een rode streep onder? Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland Bijbelvertalingen christendom pagina. Links en veel informatie over Bijbelvertalingen en christendom

 • Zeilvis recept.
 • Zwarte rook maken.
 • Rondvaart Den Bosch.
 • Normale tepel.
 • Dodelijke treinongelukken Nederland.
 • Mannen verzorging.
 • Thuiszorg Rotterdam IJsselmonde.
 • Plattegrond Groningen UMCG.
 • Laser ontharen Utrecht.
 • Neverland Ranch.
 • Namen die passen bij Stef.
 • Kruidvat actiecode.
 • USB stick grootte.
 • Halloween feestje.
 • Droogtijd acrylverf Action.
 • Jenny humphrey now.
 • Spongebob the.
 • Bruxelles wiki.
 • Verboden bestrijdingsmiddelen lijst.
 • Chemische bindingen oefeningen.
 • Amplitude.
 • Picasa downloaden Mac.
 • Marktkantine contact.
 • WoW best race for each class.
 • Gas constant.
 • Neuropathie na bestraling.
 • Staatssecretaris Algemene Zaken.
 • Lidl Amsterdam Noord.
 • Gitaarwinkel Gelderland.
 • Skinny jeans met streep zijkant.
 • Heel Holland Bakt Kerst gemist.
 • Vrachtwagenchauffeur worden, maar geen rijbewijs.
 • Firma Hout en Staal ervaringen.
 • Operatieassistent opleiding Eindhoven.
 • Photoshop resetten Mac.
 • 10 christelijke deugden.
 • Geschaafde amandelen Lidl.
 • Biologische Kamerplanten voeding.
 • Zorg voor Beter thuiszorg.
 • Eerste tongzoen.
 • Nachten niet kunnen slapen.