Home

Executieve functies trainen hoogbegaafd kind

Een kind met zwakke executieve functies kan misschien zonder problemen de taak van een nieuwe vulling pakken volbrengen maar het kan ook afgeleid worden, verkeerde keuzes maken, zijn gedrag of emoties niet beheersen, de kast open laten staan, vullingen bakje niet afsluiten, inktvlekken maken Executieve functies en hoogbegaafdheid september 19, 2019 11:32 am | Gepubliceerd door Karin | Reageer op dit bericht. Je hoort het steeds meer wanneer hoogbegaafde kinderen niet goed functioneren in de klas dat het aan de executieve functies ligt. Het is ook mogelijk dat jouw kind bijvoorbeeld niet start met een opdracht doordat een opdracht niet duidelijk is, dat de motivatie ontbreekt Deel 2. Hoe je kunt helpen. Dit deel behandelt tien principes waarmee je de executieve functies van je kind kunt verbeteren. Deel 3. Aan de slag. In dit deel komen alle executieve functies een voor een aan de orde. Deel 1. Hoe het komt dat je slimme kind zo ongefocust i Hoogbegaafden zijn inderdaad intelligenter dan hun medeleerlingen. Maar op het gebied van de executieve functies, ofwel de uitvoerende regelfuncties, gaat het bij hen vaak juist stukken minder goed. Executive functies (ef's) sturen en controleren je gedrag, grotendeels onbewust

Executieve functies, wat zijn dat? - Praktijk Hoogbegaafd

 1. der lang je aandacht vast te houden of dingen uitvoerig te plannen en organiseren. Vaak zie je dat ze door structurele didactische ondervraging bepaalde executieve functies nauwelijks hebben.
 2. Executieve functies vormen soms een struikelblok voor hoogbegaafde kinderen. Maar er is ook goed nieuws: je kunt ze trainen! Als de leerhonger van je hoogbegaafde kind jou uitpu
 3. Executieve functies in kaart gebracht. Om een kind te kunnen helpen bij de ontwikkeling van de executieve functies is het goed om te weten hoe elke executieve functie functioneert. In elf kaarten wordt op eenvoudige wijze beschreven wat de verschillende executieve functies inhouden, maar ook hoe je kinderen kunt ondersteunen bij de ontwikkeling van de executieve functies/vaardigheden
 4. Hoogbegaafd en zwakkere executieve functies? Ouders in mijn praktijk geven regelmatig aan dat de school vindt dat hun kind dan wel heel slim is, maar toch moeite heeft met bepaalde vaardigheden. Een jongen in mijn praktijk is 6 jaar oud, leert scheikunde op 2 VWO niveau en hangt zijn jas niet goed op. Wat doe je
 5. De executieve functies praktische tips voor in de klas. 19-02-2018 Algemeen Voor de executieve functies is een innerlijke stem die het handelen en talige denken aanstuurt van groot belang. Veel executieve functies zijn met elkaar verweven en leerlingen hebben dan ook vaak moeite met meerdere executieve functies
 6. Executieve functies vormen soms een struikelblok voor hoogbegaafde kinderen. Maar er is ook goed nieuws: je kunt ze trainen
 7. Gelukkig kun je deze functies en het functioneren ervan trainen. Meer hierover lees je in het boek Talent-Vaardig maar we hebben alvast 5 tips in een blog op een rijtje gezet. Wil je meer weten over executief functioneren of executieve functies, nee, dan gerust contact met ons op

Executieve-functie-problematiek komt vaak pas aan het licht naarmate het kind ouder wordt en er een steeds groter beroep op deze functies wordt gedaan. Intelligentie. Executieve functies zijn niet hetzelfde als intelligentie (o.a. redeneren, relaties leggen, problemen oplossen,. Een kind hoeft niet op alle executieve functies zwak te presteren. Om een goed overzicht te krijgen kun je een kind hele specifieke taken geven om zijn executieve functies te testen. Om een goed beeld te krijgen kun je de opdracht zo mogelijk ook door een paar andere kinderen laten uitvoeren. Zo creëer je een vergelijkingsgroep

Executieve functies trainen met spellen Spelen is leren! door Marrigje de Bok Vaardigheden zijn voor ki n d eren van g ro o t b el an g o m g o ed te ku n n en fu n cti o n eren op school. Krijgen kinde ren w erk d at o n d er h u n n i veau l i g t, d an h eb b en zi j vee Executieve functies aanleren. Om een goed beeld te krijgen van welke executieve functies geoefend moeten worden, moet eerst in kaart gebracht worden waar het om gaat. Daarbij moet je ook kijken wat het kind thuis laat zien en wat het op school doet Executieve functies zijn de denk- en doeprocessen in je hoofd. Je hebt ze nodig om activiteiten te plannen en aan te sturen. Ze helpen bij alle soorten taken en zorgen voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag In je dagelijkse lessen train je onbewust al vaak de executieve functies van kinderen. Door hier bewust van te zijn, kun je dit met wat meer aandacht (en sturing in spel!) uitbouwen. Hulpmiddelen die je zou kunnen inzetten om de executieve functies te ondersteunen zijn bijvoorbeeld een stoplicht, vragenblokje, kleurenklok, time-timer, kalender, dagritmekaarten of stappenplan (Meichenbaum) Executieve functies zijn hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen. Alle executieve functies hebben een controlerende en aansturende functie

13-jan-2020 - Executieve functies zijn bij hoogbegaafde kinderen soms niet goed ontwikkeld. Tips om hier als leerkracht aan te werken met het kind vind je hier Respons Inhibitie is een van de executieve functies die zich al vroeg ontwikkelen. Al voor de eerste verjaardag wordt hier de basis voor gelegd. Het is een basis voor veel andere vaardigheden, zoals: het hebben van aandacht, organiseren en plannen, doelen kunnen realiseren Zwakke executieve functies Als een kind moeite heeft met zelfsturing, dan zou dat een kwestie van rijping kunnen zijn. De hersenen hebben meer tijd nodig om te groeien, zodat de executieve functies kunnen ontwikkelen. Wat een kind nu nog niet kan, kan het misschien over een jaar wel. Omdat executieve functies in de vroege kindertijd pas net in.

Vaak blijkt dat de executieve functies bij hoogbegaafde kinderen minder goed ontwikkeld zijn. De methode TalentVaardig is erop gericht kinderen te helpen met de meest voorkomende uitdagingen bij hoogbegaafheid aan te gaan: faalangst, verminderde concentratie, motivatieproblematiek, niet weten hoe te leren, geen doorzettingsvermogen en stressgevoeligheid Executieve functies: IQ boven de 130, maar vergeten, kwijt en afgeleid. Doelgroep: Dit college is vooral gericht op leerkrachten basisonderwijs, maar ouders en en zelfstandig begeleiders zijn ook van harte welkom. Voor docenten VO is er een aparte masterclass over executieve functies te volgen

Executieve vaardigheden trainen. Het trainen van executieve vaardigheden staat nooit op zichzelf. In onze behandeltrajecten is het werken aan executieve functies wel vaak een belangrijk onderdeel. We benaderen de executieve functies vanuit het gedachtegoed van Tijl Koenderink (de 7 Uitdagingen van hoogbegaafden) Executieve functies zijn hersenprocessen die ervoor zorgen dat we ons gedrag kunnen sturen. 'Sturen' betekent in dit geval dat we invloed hebben op ons gedrag (tot op zekere hoogte, want gedrag komt voor een groot deel voort uit onbewuste processen). Concreet gaat het sturen van gedrag over het maken van keuzes, bepalen hoe je iets aanpakt, je kunnen beheersen, enzovoort Executieve functies en intelligentie Executieve functies en intelligentie zijn natuurlijk aan elkaar verbonden. Maar hoeven niet altijd gelijk op te gaan! Een hoogbegaafd kind bijvoorbeeld, kan een hoge intelligentie hebben en het op school prima doen, maar toch zwak ontwikkelde executieve functies hebben Lees ook: EXECUTIEVE FUNCTIES: PLANNING EN PRIORISERING. Respons-inhibitie trainen. Wanneer je bovenstaande punten leest herken je misschien direct je kind of een leerling die hier moeite mee heeft. Dit betekent echter niet dat je het kind niet kunt helpen om de respons-inhibitie te trainen. Je kunt dit op verschillende manieren doen Materialen Maak een foto van materiaal. Plaats die foto hier en koppel deze aan één of twee executieve functies. Op die manier vullen we een database met materialen die geschikt zijn voor het gebruik bij het trainen van executieve functies

Executieve functies en hoogbegaafdheid - Musica EduArt

3-jul-2020 - Bekijk het bord 'Executieve functies by Car' van uniQue-Talentbegeleiding, dat wordt gevolgd door 453 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over onderwijs, onderzoekend leren, studievaardigheden Trainen van executieve functies • Haal een kind uit een (conflict)situatie halen zonder te oordelen en laat het kind verwoorden wat er wel of niet goed ging. • Laat de kinderen na het stellen van een vraag eerst nadenken. Ze hoeven geen vinger op te steken Executieve functies vormen een belangrijke voorspeller voor het succes op school. Een kind kan bijvoorbeeld heel intelligent zijn, maar niet zelf aan een taak beginnen. Het trainen van de executieve functie 'taakinitiatie' kan een kind dan helpen om tot betere prestaties te komen op school. Werk je met jongere kinderen? Kijk dan eens bij Wijzer. Lezing Hoogbegaafd, executieve functies & mindset Onthoudt een kind alles van sterren en planeten, maar is hij vergeetachtig als het gaat om het meenemen van zijn spullen? Heeft je leerling een IQ boven de 130, maar lukt het niet zijn tafeltje/zijn laatje op te ruimen en opgeruimd te houden? Deze training geeft antwoord op d Responsinhibitie, Werkgeheugen, Emotieregulatie, Volgehouden aandacht, Taakinitiatie, Planning/prioritisering, Organisatie, Timemanagement, Doelgericht gedrag, Flexibiliteit, Metacognitie. Dit zijn de 11 executieve functies volgens Dawson & Guare (2009) Er is veel informatie over het ontwikkelen van executieve functies bij hoogbegaafde kinderen

Hoogbegaafd en

Slim maar.. Hoe je de executieve functies kunt versterke

Executieve functies zijn een sterke voorspeller voor het schoolsucces, misschien nog wel meer dan de cognitieve bagage die een kind bezit. Zonder goede executieve functies kan een kind zijn intelligentie niet optimaal inzetten. Tien executieve functies Hoe train je de executieve functies? Er zijn ontzettend veel manieren waarop je iedere executieve apart zou kunnen trainen. Ik noem in deze blog niet alles op, want dan wordt het een waslijst aan opsommingen. Wanneer je een bepaalde executieve functie zou willen trainen, kom je met logisch nadenken al een heel eind

Hoogbegaafd en executieve functies - JM Ouder

Executieve functies Executieve functies horen tot de hogere denkprocessen om activiteiten te kunnen plannen, aan te sturen en uit te voeren. Goed ontwikkelde executieve functies zijn nodig om je efficiënt, sociaal en doelgericht te kunnen gedragen. De executieve functies regelen bijvoorbeeld dat je kunt starten met een taak en het richten en vasthouden van de [ Executieve functies vertellen niet hoe intelligent, charmant of verbaal vaardig iemand is. Deze functies bevinden zich in de prefrontale cortex van de hersenen. Executieve functies zijn een verzameling van processen die te maken hebben met het beheren van jezelf en de bronnen die nodig zijn om een doel te bereiken hb-kind-forum.nl Ervaringenforum over en voor hoogbegaafde kinderen. Uitgebreid zoeken. Registreren. Inloggen. Leden. Chat. Help. Het is nu 01 feb 2021, 21:20: Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen. Executieve functies. Plaats een reactie Pagina 2 van 2 [ 40 berichten ] Ga naar pagina. Gelukkig zijn je executieve functies wel te trainen. Eerst is het belangrijk om inzicht te krijgen in de ef die bij jou onderontwikkeld zijn, maar ook in welke sterk ontwikkeld zijn. De komende weken zal ik meer uitleg geven over het nut van goed ontwikkelde ef, de verschillende functies toelichten en tips geven ter verbetering hiervan

Executieve functies bij hoogbegaafden vaak overvraagd

 1. Executieve functies zijn functies of vaardigheden die je inzet bij het leren (of bij volwassenen bij het uitvoeren van je werk). Ik beperk me even tot de kinderen. Om te kunnen leren moet je onder andere kunnen beginnen aan een taak (zonder uit te stellen), je aandacht vast kunnen houden, kunnen plannen en dingen kunnen onthouden
 2. juli 2019. Je executieve functies (EF) zijn de regelfuncties van je hersenen, die nodig zijn om ons gedrag te sturen, om zo het beste te kunnen handelen.Je executieve functies gebruik je iedere dag, of je nu een afspraak bij de huisarts maakt, boodschappen doet of een moeilijke rekentaak oplost
 3. De belangrijkste is het registratieblad denk- en gedragsvaardigheden. Hiermee houd je de vorderingen van het kind bij en zie je na verloop van tijd de groei in de ontwikkeling van de executieve functie die je aan het trainen was. Overal zijn richtlijnen voor het gebruik toegevoegd zodat je meteen aan de slag kunt. Voorbeeldpagina's uit het boe
 4. Executieve functies, wat zijn dat: Executieve functies of uitvoerende regelfuncties: processen in je brein die je (sociaal) gedrag en je leren aansturen (Huizinga & Smidts, 2017; Smidts, 2018). Er zijn evenveel indelingen als auteurs en de hoeveelheid executieve functies die beschreven worden variëren van acht tot drieenveertig
De executieve functies - Villa Kakelbont Amerongen

Executieve functies: soms een struikelblok voor

 1. Gamen kan de executieve functies verbeteren. Het spel vraagt om actie en het onthouden van de gevolgen van die acties. Denk aan navigatie-spellen voor het visueel-ruimtelijke werkgeheugen, Fifa of spionagespelletjes die strategie of planning trainen. Ook niet-electronische spellen kunnen helpen het werkgeheugen te vergroten
 2. Executieve Functies. Zoals in de tekst 'Vaardigheden' genoemd, zijn er heel veel verschillende soorten vaardigheden die bijdragen tot een prettig functioneren. Executieve Functies zijn een belangrijke groep vaardigheden. Het zijn de controle functies van de hersenen
 3. Binnen de executieve functies onderscheiden we drie componenten: werkgeheugen, impulscontrole en cognitieve flexibiliteit. Een kind waarvan de impulscontrole niet voldoende sterk ontwikkeld is, wordt vaker afgeleid door 'irrelevante' prikkels, zoals het vriendje naast zich
 4. Bijlage 8: Executieve functies en mogelijke interventies om de ontwikkeling van executieve functies te bevorderen 1. Definitie Executieve functies1 zijn de cognitieve processen die men nodig heeft om gedrag doelgericht te sturen2. Ze spelen een kritieke rol in het reguleren van emotioneel en sociaal functioneren
 5. Het trainen of oefenen van de executieve functies kan het kind dan helpen om meer succes te behalen op school. Problemen ontwikkeling executieve functies De ontwikkeling van executieve functies gaat bij sommige kinderen heel vlot en eigenlijk vanzelf, terwijl andere kinderen meer oefening nodig hebben
 6. Executieve functies in de klas. Al deze vaardigheden heeft het kind hard nodig om te kunnen voldoen aan de eisen die thuis en op school worden gesteld. Opzet training. In deze 2-daagse training leggen we alle verschillende executieve functies uit,.
 7. De executieve functie werkgeheugen is van belang voor het verwerken van informatie. Het werkgeheugen helpt bij het uitvoeren van taken, het onthouden van informatie en het bedenken van oplossingen van problemen. Je kunt het werkgeheugen trainen en ook gebruik maken van vaste ritmes en routines om je te helpen informatie te onthouden. Dit is een filmpje in de serie executieve functies uitgelegd.

Hoogbegaafdheid en executieve functies worden vaak met elkaar in verband gebracht. We krijgen in de praktijk vaak vragen over heel slimme kinderen, die (ondanks hun intelligentie) maar niet in staat zijn om hun kamer op te ruimen, de juiste spullen klaar te leggen, hun impulsen te beheersen, of te plannen en organiseren... - Klopt het dat hoogbegaafde kinderen vaak zwakk Als uw kind moeite heeft met praktische vaardigheden, kan coaching een goede stap zijn. U krijgt meer inzicht in het verschil in ontwikkeling bij uw kind en gaat aan de slag met praktische tools om de executieve functies bij uw kind te verbeteren Executieve functies voorbeelden. In het vorige blog schreef ik over de ontwikkeling van executieve functies.Ik heb besproken dat bij ieder kind de executieve functies op een andere manier ontwikkeld zijn en dat (hoogbegaafde) kinderen vast kunnen lopen door onderontwikkelde executieve functies. Als deze kinderen voldoende begeleiding krijgen om deze functies verder te ontwikkelen, kunnen zij. Executieve functies. In tegenstelling tot de 'theory of mind'-hypothese, kwam de executieve-functiestheorie niet uit de ontwikkelingsliteratuur.Sommige onderzoekers stelden vast dat bepaalde kenmerken van individuen met autisme leken op die van mensen met een specifiek hersenletsel

Zwakke executieve functies komen veel voor bij kinderen en adolescenten met een reeks van neuro-ontwikkelings-, psychiatrische en medische stoornissen. Ze kunnen echter ook zonder andere aandoeningen optreden. Hoe een kind zwakke executieve functies ervaart Efficiënte executieve functies zijn belangrijk om met de dagelijkse eisen van het leven. Heeft uw kind moeite om zich ergens toe te zetten, door te zetten en de aandacht erbij te houden? Dan is het goed mogelijk dat uw kind problemen ervaart met het executief functioneren. Executieve functies zijn de regelfuncties van ons brein. Deze functies zorgen ervoor dat we taken en opdrachten kunnen uitvoeren Jongbegaafd is gespecialiseerd in het begeleiden en onderzoeken van kinderen die (vermoedelijk) begaafd of hoogbegaafd zijn. Wanneer u vermoedens hebt dat uw kind mogelijk (hoog)begaafd is, kunt u het bij Jongbegaafd laten testen. Dit kan door middel van een intelligentieonderzoek, maar ook bijvoorbeeld door een (aanvullend) persoonlijkheidsonderzoek (waaruit bijvoorbeeld blijkt welke. Executieve functies trainen met spellen. Spelen is leren! door Marrigje de Bok. Vaardigheden zijn voor kinderen van groot belang om goed te kunnen functioneren. op school. Krijgen kinderen werk dat onder hun niveau ligt, dan hebben zij veel. vaardigheden eenvoudigweg niet nodig Drukke levens met veel prikkels belasten de executieve functies nog meer. Kinderen die tegenwoordig opgroeien staan bloot aan heel veel prikkels en 'moeten'veel. Alle ouders willen het beste voor hun kind. De hulp bij het ontwikkelen van goede executieve functies is een goede start voor elk kind

Executieve functies - SL

Executieve vaardigheden zijn vaardigheden die helpen om ons gedrag te reguleren. Deze vaardigheden maken het ons mogelijk: om te beslissen op welke activiteiten of taken we onze aandacht richten en welke we kiezen om uit te voeren; om ons gedrag te organiseren en korte termijn behoeften opzij te schuiven ten gunste van langetermijndoelen - Hoogbegaafd kind opvoeden - IeKu Ik begin met een praktijkvoorbeeld: Wat is hier nou aan de hand? Er zijn twee belangrijke punten: de leerkracht heeft zich er niet van overtuigd dat Kien de juiste verrijking voor Marijn was én ze heeft niet beoordeeld of hij over voldoende vaardigheden beschikte om zelfstandig aan een volledig nieuw (en moeilijk) werk te kunnen beginnen Hoogbegaafd kind? Dit zijn de kenmerken: Bekijk de video's. In deze video's leg ik uit hoe u deze kenmerken kunt herkennen en waarom het belangrijk is om deze kenmerken te herkennen Bekijk de uitleg over executieve functies bij kinderen. Geef jouw kind voor de training: Beter bij de les. Bel 085 4883685 Daarnaast krijg je al spelend inzicht in de ontwikkeling van jouw eigen executieve functies en ervaar je het effect van spel op deze ontwikkeling. Je bent in staat om: De verschillende mogelijk te trainen executieve functies te herkennen in een spel; In te schatten op welke executieve functie een kind coaching nodig heeft

Executieve functies zijn hersenprocessen waarmee we ons gedrag sturen. Je kunt het vergelijken met een mengpaneel, waarbij ieder schuifje (dus elke functie). Executieve functies (EF) zijn vaardigheden die je nodig hebt om te leren. Of dat nu gaat om leren op school, of om je ontwikkelen in bredere zin. Ook op het sportveld, bijvoorbeeld, heb je EF nodig * Executieve Functies Individueel verschil in ontwikkeling Sterk en zwak ADHD Hoogbegaafdheid * Hoogbegaafd/ executieve functies Gebrek aan automatiseren - contextwisseling Lage eisen op school Verkeerde verwachtingen Perfectionisme en faalangst * Hulp bij versterken van executieve functies De omgeving aanpassen Trainen van het kind zelf Vraag: Kan het kind het straks ook zonder mij Je gaat de prioriteit stellen om eerst aan 1 of 2 functies te gaan werken en zal zien hoe de 11 executieve functies invloed hebben op elkaar. In de volgende lessen leer je hoe je, door je communicatie aan te passen, de executieve functies kunt stimuleren en hoe je het logopedisch behandelmateriaal en het gewone spelmateriaal anders kan bekijken zodat je deze kunt inzetten bij de aan te leren. Executieve functies trainen. Onder executieve functies verstaan we alle regelfuncties in de hersenen voor doelgericht en aangepast gedrag. Met deze functies bepalen we het doel van ons handelen en ons gedrag, Heeft jouw kind moeite met het vasthouden van informatie,.

Video: Zwakke executieve functies? - Uitzonderlijk begaafd kind

5 domeinen en de executieve functies uit het boek van

Gedrag en executieve functies Om activiteiten te plannen, te organiseren en aan te kunnen sturen, zijn hogere cognitieve processen nodig die de executieve functies genoemd worden. Ze kunnen worden gezien als de 'dirigent' van de cognitieve vaardigheden (Executievefuncties, 2015). Ze zijn ook belangrijk om emoties de baas te blijven en om te kunnen focussen. Als de [ De Executieve Functies Vragenlijst (EFV) geeft snel zicht op de werking van de denkprocessen van kinderen en jeugdigen. Onder de executieve functies (EF) vallen: werkgeheugen, mentale flexibiliteit, impulsbeheersing en emotieregulatie. EF stellen kinderen en jongeren in staat controle te houden over hun denken, doen en voelen. De denkprocessen zijn van groot belang voor het functioneren thuis. Uitbreiding Executieve Functies trainen door spellen spelen Monique Schaminée Arnhemse plusklas Onderste boven. Openbare Prezi speluitleg en interventie bij werkgeheugen. Article by Prezi. 8. Coaching Presentation Software School Info Executive Functioning Working With Children Happy Kids Adhd Behavior Challenges In 6 lessen leert je kind hoe het op een effectieve manier zijn schoolwerk aanpakt. Op tijd aan een spreekbeurt beginnen. Geconcentreerd werken. Een goede planning maken voor het huiswerk. Voor hoogbegaafde kinderen is het niet vanzelfsprekend dat zij dit soort studievaardigheden (ook wel executieve functies genoemd) ontwikkelen Hoe help je begaafde leerlingen met hun executieve functies? Kinderen geven geregeld blijk van problemen in het aanbrengen van structuur in hun dagelijkse leven. Dat kan uiterlijk zichtbaar zijn door chaos, paniek of weigeren een taak uit te voeren, maar kan zich ook afspelen op denkniveau (werkhoudingsproblemen).Dit bemoeilijkt het functioneren van begaafde kinderen enorm

1 UNIVERSITEIT LEIDEN, AFDELING ORTHOPEDAGOGIEK Hot en Cool Executieve Functies en Mate van Zelfcontrole bij Hoogbegaafde Kinderen 1e Begeleider L.M.J. de Sonneville 2e Beoordelaar S.C.J. Huijbregts Masterscriptie Marieke Schoevers Studentnummer : Afstudeerrichting : Orthopedagogiek. 2 Abstract In deze studie zijn een aantal executieve functies (EF) getest van 137 normaalbegaafde (NB) en 54. Metacognitieve functies zeggen iets over het vermogen om zelfstandig taken uit te voeren, problemen op te lossen en te denken over het eigen denken. De belangrijkste periodes voor het aanleren van executieve functies zijn de kindertijd en adolescentie, omdat met name dan de plasticiteit (veranderbaarheid) van de hersenen groot is Executieve functies of uitvoerende regelfuncties zijn vaardigheden die zorgen voor de aansturing van je gedrag en je leren. Een van de executieve functies is taakinitiatie. Dat gaat over mensen die van alles te doen hebben, voor ze aan de slag gaan met de (vervelende) klus die op ze ligt te wachten Labels: hoogbegaafd, hoogsensitief, beelddenker, moeite met executieve vaardigheden. In De droomdenker staat na het verhaal uitleg over hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, beelddenken en over executieve vaardigheden. Dit zijn termen om mee te kunnen bespreken hoe het makkelijker kan worden voor deze droomdenkers, thuis en op school Onderzoek naar het effect van het versterken van executieve functies op het leren van een hoogbegaafd kind met meerdere gedragsstoornissen. (PDD-NOS, ADHD, MCDD) Na duidelijk te hebben gekregen welke executieve functies als zwak aangemerkt konden worden, heb ik een periode gewerkt aan het versterken

Flexibiliteit is ook een executieve functie! Maar vergeet dan niet het kind te vertellen wat er anders zal gaan en het liefst ook waarom. Alle emotionele situaties voorkomen is een onmogelijk streven. Probeer het kind strategieën te leren om er mee om te gaan. Spreek een signaal af als een kind even alleen wil zijn bijvoorbeeld Geschreven bij Executieve functies bij kinderen en adolescenten. Het is een prettig leesbaar boek in het begin, waarna wordt vervolgd met heel duidelijke handelingsadviezen om te gebruiken bij achterblijvende executieve functies. Er zijn veel bijlagen, goed toepasbaar in de klas, maar ook op individueel niveau Bedankt voor het delen van deze mooie voorbeelden! Ik hoop dat jullie door deze voorbeelden en concrete situaties een beter beeld hebben van de inhoud en het belang van Executieve Functies. Noem één Executieve Functie waar jouw kind / leerling heel goed in is en één Executieve Functie waar jouw kind / leerling nog moeite mee heeft

executieve functie - Praktijk Hoogbegaafd Roosendaa

Trainen van executieve functies. De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor behandelingen die zich richten op het verbeteren van executieve functies, zoals het aanleren van cognitieve vaardigheden die gebaseerd zijn op EF (bijvoorbeeld planningsvaardigheden of metacognitieve strategieën) (Dawson & Guare, 2010) Deze vermogens noemen we executieve functies. Inhoud training Executieve functies. Kinderen die sterke executieve vaardigheden ontwikkelen, hebben meer controle over hun eigen werk en presteren beter. Dit draagt bij aan een zeker en blij gevoel. Als een kind deze functies niet of onvoldoende kan inzetten, kan dit leiden tot een vertraging in de.

Executieve functies vormen een belangrijke voorspeller voor het succes op school. Een kind kan bijvoorbeeld heel intelligent zijn, maar niet zelf aan een taak beginnen. Het trainen van de executieve functie 'taakinitiatie' kan een kind dan helpen om tot betere prestaties te komen op school. Werk je met oudere kinderen? Kijk dan eens bij Wijzer. Executieve functies. Kinderen met zwakke executieve functies hebben geen stoornis. Executieve functies zijn hersenprocessen die ervoor zorgen dat een mens zijn gedrag kan sturen en die zijn bij kinderen nog volop in ontwikkeling. Alle kinderen hebben soms moeite met het sturen van hun gedrag Executieve functies kun je trainen: met spelletjes spelen! Gelukkig is het goed mogelijk om execieve functies te trainen. Het is net als in de sportschool, zegt Philip A. Fischer van het Oregon Social Learning Center (University of Oregon)

In deze cursus wordt ingegaan op verschillende executieve functies zoals het werkgeheugen, inhibitie en flexibiliteit. We starten bij de theorie en kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Wat is er bekend over de ontwikkeling van executieve functies? Maar er wordt nadrukkelijk ook gekeken naar executieve functies in de praktijk De Wijzer in Executieve Functies - groep 5 t/m 8 helpt je daarbij. Met de wijzer train je de executieve functies van kinderen, zodat hun gedrag verbetert, niet alleen in de les, maar ook daarbuiten. De Wijzer in Executieve Functies is een praktisch en preventief hulpmiddel voor het basisonderwijs, waarmee je alle leerlingen actief laat oefenen met de zeven executieve functies Executieve functies staan de laatste tijd stevig in de belangstelling. Wat beheerst het kind/de jongere wel, wat zijn zijn/haar kwaliteiten, Train je brein en benut je talenten, tips en tools voor tieners om executieve functies te versterken, R. Kulman In de 11 jaar die ik nu werk als kinder-en jeugdtherapeut gebruik ik spellen regelmatig bij mijn werk. Natuurlijk, ik vind het zelf leuk. Wat is er fijner dan werk te doen waar je zelf plezier van krijgt. Maar deze werkwijze heeft ook nog een achterliggende functie. Met spellen werk ik samen met het kind aan executieve functies Zegt men dat uw kind ADHD heeft, hoogbegaafd is, dyslectisch is, PDD De executieve functies is verzamelnaam voor denkprocessen voor het met de IVP-instrumenten of met diverse spellen (Smart Games, Thinkfun, 999 Games). De spellen zijn uitgezocht op het trainen van cognitieve functies. CONTACT. Adres: Gildenveld 26C, 3892 DH Zeewolde

Dubbel bijzonder: hoogbegaafd én dyslexie verenigd in één kind Een deel van de hoogbegaafde kinderen laat dezelfde tekorten op het gebied van lezen en spellen zien als gewone kinderen. Toch blijft hun dyslexie vaker lang onopgemerkt door executieve functies te trainen. EXECUTIEVE FUNCTIES Onder executieve functies (EF) worden hogere cognitieve processen verstaan, die het gedrag zodanig reguleren dat het efficiënt en doelgericht kan zijn (Geurts & Huizinga, 2013). Uit een studie van Riggs et al. (2006) bleek dat het stimuleren van een viertal executieve functies een. Is jouw kind vaak boos? Woedend? Gaat het niet graag naar school omdat het te saai is, niet moeilijk genoeg? Kijk eens naar de kenmerken van hoogbegaafdheid. Ik voer (hoog)begaafdheidsonderzoeken uit bij kinderen van 2,5 tot 17 jaar. Je bent van harte welkom voor een intake of kennismakingsgsprek bij mij in de praktijk in Hilversum Executieve functies maken het mogelijk om het gedrag te organiseren in nieuwe, onbekende situaties en beginnen zich al te ontwikkelen als een kind een paar maanden oud is. Pas in de vroeg-volwassenheid rondt deze ontwikkeling zich af. Executieve functies kunnen negatief beïnvloed worden door een variatie van factoren Is je kind somber, (faal)angstig, heeft het moeite met leren leren en omgaan met emoties, is het hooggevoelig of altijd maar een vol hoofd? Dan is jouw kind van harte welkom! We kunnen jouw kind begeleiden door bijvoorbeeld meer inzicht te geven in zichzelf (psycho-educatie) en wat zijn talenten zijn, aan de slag te gaan met (faal)angst, mindset, negatief zelfbeeld en executieve functies

Executieve functies - Praktijk Campsted

De komende weken zullen we in een reeks artikelen praktische tips en voorbeelden geven over het trainen van de verschillende executieve functies. Kun je niet wachten lees dan het boek Slim maar. Het is geschreven voor ouders, maar ook leerkrachten kunnen hier tips uithalen executieve functies trainen aan de hand van complexe opdrachten en smart games verdieping zoeken aan de hand van thematisch onderwijs, waarbij de focus gelegd ligt op heldere beoordelingscriteria, opdracht onmogelijk zonder technologie, vakoverstijgend en kennisconstructie, levensechte problemen oplossen en een gedeelde verantwoordelijkheid m.b.t. het nemen van belangrijke beslissingen De executieve functies ontwikkelen zich vanaf de geboorte tot aan de leeftijd van ongeveer 23 jaar. Deze ontwikkeling vindt vaak plaats in zogenaamde spurten. Als een kind of jongere in deze periode hersenletsel oploopt, heeft dat direct gevolg op deze ontwikkeling en dus op gedrag. De executieve functies kunnen door middel van een.

Hoe Herken Je Zwakke Executieve Functies Bij Kinderen

Executieve functies trainen met de Specialisatiemodule Actief Executief. Executieve vaardigheden zijn sinds een paar jaar een populair onderwerp. Veel scholen beseffen dat een goede ontwikkeling van executieve functies bijdraagt aan het schoolsucces en de groei naar volwassenheid. Signaleren en remediëre Wanneer een kind voor zijn beurt begint te praten kun je zeggen: 'Ik kom straks bij je terug'. Het is belangrijk dat je je hier vervolgens ook aan houdt. Het helpt niet om direct boos op het kind te worden, vaak heeft het kind zelf namelijk niet direct door dat het iets doet wat niet mag (Smidts & Huizinga, 2011)

Executieve functies - SMARTonderwijs

Goed ontwikkelde executieve functies - Uitzonderlijk

Ieder kind heeft iets anders nodig om deze periode lekker te kunnen werken. Het nevendoel is telkens: Kom op het Festival van Talent 2020 naar de workshop van Ludiq over het trainen van executieve functies. SLO/NTCN conferentie 13 en 14 november 2019 Speel je vaardig; een praktisch boek om executieve functies te ontwikkelen met behulp van spellen. Boek; Speel je vaardig Heidi van der Westerlaken-Vriens is de schrijfster van het boek Speel je vaardig. Zij is leerkracht in het basisonderwijs en gespecialiseerd in talentontwikkeling en hoogbegaafdheid. Ik mocht haar mooie boek bekijken en hier een review over Verder lezen Speel je vaardig. Blog over hoogbegaafdheid. Hoogbegaafde kinderen. Het afnemen van IQ-testen, de interpretatie daarvan. De zijnskenmerken en het gedrag. Woede uitbarstingen en boze buien. Hoogsensitieve, intense kinderen. Opvoeding en onderwijs. Blogs zijn geschreven door Sheila van Horn

Hoogbegaafd en zwakke executieve functies - de Zeeuwse Knoo

Intelligente kinderen zijn dan ook niet per se de kinderen die later de beste banen krijgen. Door vroeg te signaleren en te trainen kun je een kind helpen om echt te laten zien wat hij in huis heeft. Lees meer artikelen over executieve functies Leer ze het zelf te doen De meester swipe je niet aan de kant De rem ero Metacognitie versus executieve functies Metacognitie wordt gezien als een van de (11) executieve functies (Dawson, 2009). Vanaf de wieg tot het graf 'voert iedereen natuurlijk dagelijks uit', maar de groeicurve van de ontwikkeling van de prefrontale cortex van waaruit de executieve functies worden aangestuurd, is heel steil vanaf de pubertijd tot ca. 25 jaar Dat betekent ook dat als een kind moeite heeft met een executieve functie, er nog voldoende tijd is om deze te oefenen en te trainen. Hier ligt een belangrijke kans voor ouders en school om het kind te helpen. Vanaf de geboorte worden er veel zenuwcellen geproduceerd in de hersenen Je gaat thuis maar weer met je kind aan de slag en voor dat je het weet ben je voor de zoveelste keer verwikkeld in een strijd. Dit komt waarschijnlijk omdat je kind bepaalde vaardigheden mist of onvoldoende ontwikkeld heeft: de zogenaamde executieve functies. Mijn kind is hoogbegaafd

Beste spellen om executieve functies te ontwikkelen op een

Executieve functies en zelfsturing bij kinderen: zo train

Kinderen helpen bij hun executieve functies . Concrete moeilijkheden waar het kind met het probleem van de executieve functies hulp bij kan gebruiken zijn: Plannen: het vooruitplannen verloopt niet steeds vlot. Het probleem van de EF zorgt ervoor dat het kind weinig overzicht kan vasthouden Tag archieven: hoogbegaafd kind. Executieve functies & leren, Hoogbegaafdheid, Prikkelverwerking Emotieregulatie bij hoogbegaafde kinderen. Posted on 18 september 2019 15 mei 2020 by suzanne van der star. 18 sep. Sensorische problemen en emotieregulatie Hoogbegaafde kinderen worden geboren met een zeer intens limbisch systeem Een kind met ADHD kan defensief overkomen, een hoogbegaafd kind kan buiten de groep vallen omdat het steeds alles beter lijkt te willen weten. Een kenmerk van ADHD dat niet voorkomt bij hoogbegaafdheid, is de manier waarop het kind taken uitvoert Je hebt niet de rechten om de informatie op deze pagina te bekijken. Kijk of je het juiste abonnement hebt, of je moet nog even wachten totdat deze les beschikbaar komt. Als je nog niet bent ingelogd, log dan in. Benieuwd naar de studiekit Hoogbegaafd van nul tot achttien Uniek: de hoogbegaafde Ellen Sinot (17 jaar) schreef een deel van dit boek zelf. Linda van der Klooster: De domste thuis moeder in een hoogbegaafd gezin. Linda van der Klooster vond ouders van hoogbegaafde kinderen altijd uitslovers. Toen bleek haar eigen kind hoogbegaafd te zij

 • Portemonnee leer.
 • Emoticon sport facebook.
 • Tuigpaarden te koop Facebook.
 • Gemeentehuis Apeldoorn.
 • Marina Abramovic: performance.
 • Marktplaats hamsterkooi gratis.
 • Time to say goodbye lyrics.
 • Halt and Catch Fire streaming.
 • Dan Wheldon death cause.
 • Gratis firewall.
 • Tweedehands tuinhuisjes.
 • Luchtbevochtiger radiator Lidl.
 • Erector spinae trainen.
 • Campings Wieringen.
 • Nike Air Max 1990.
 • Soort haven.
 • Metarhizium anisopliae kopen.
 • Brocante markt 's Gravenzande.
 • Kaki.
 • Oorzaken overstromingen.
 • Dynamica XL vacatures.
 • Indoor golf België.
 • Miljuschka zoete aardappel friet.
 • Uitverkoren werkwoord.
 • Tightrope vertaling.
 • Olijfboom Karwei.
 • Douglas poort stalen frame.
 • Schapen ontwormen.
 • Hoofdbaluster trap.
 • Prijs per m2 Brugge.
 • Biomes O' Plenty temperature.
 • Afgelaste vluchten Schiphol.
 • Wat eten kikkers in aquarium.
 • Kenworth België.
 • Merk badpak.
 • Succesverhalen afvallen.
 • Botbreuk geneest niet.
 • Rijke Hindoestanen Nederland.
 • IPod nano uitschakelen.
 • SolFood Kerst.
 • Kwekerij siergrassen Noord Holland.