Home

Consolideeroefeningen

 1. Consolideer oefeningen Woordenschat 1. Ik zie, ik hoor, ik ruik wat jij niet ziet. 2. Hints, uitbeelden van woorden etc. 3. Rijtjes: wat hoort er niet bij en waarom
 2. Dit schreef een volger op mijn Facebookpagina als reactie op bovenstaand citaat: De reguliere methodes zijn gewoonweg niet voldoende. Deze kinderen moeten echt een gestructureerd aanvullend woordenschat aanbod hebben van +- 70 woorden per week om een kans te maken om aan te haken op de reguliere basisschool
 3. uten activiteiten die als een vrolijk intermezzo in de dagelijkse gang van zaken worden ingebed. Deze korte woordactiviteiten doorbreken even de sleur van alledag. Je doet ze na een moeilijke rekenles of net voor de pauze
 4. uten activiteiten die als een vrolijk intermezzo in de dagelijkse gang van zaken worden ingebed. Deze korte woordactiviteiten doorbreken even de sleur van alledag. Je doet ze na een moeilijke rekenles of net voor de pauze

Consolideren van de woordenschat! DigiTAALSpeciaa

Wij oefenen vervolgens de woorden van de woordenmuur en LOGO3000 met dagelijkse consolideeroefeningen. Wanneer er nieuwe woorden vanuit gesprekken naar voren komen, gebruiken we die ook en voegen ze toe aan de woordenmuur. Drama, muziek, fonemisch bewustzijn en begrijpend luisteren wordt tijdens de consolideeroefeningen ingepast NT2 kinderen spreken doorgaans minder Nederlands, dan kinderen uit autochtone gezinnen. Het is daarom belangrijk om te werken aan de woordenschat Ik merkte al lange tijd dat de woordenschat van heel wat kinderen bij mij in de klas vrij beperkt is. Daarom besloot ik om, aansluitend bij mijn W.O.-thema's, woordenschatspelletjes aan te bieden zodat de kinderen telkens een aantal nieuwe woorden leren kennen. De les waarin de woordenschat op een speelse manier wordt ingeoefend plan ik telkens o

Woordenschatonderwijs, wat werkt? DigiTAALSpeciaa

 1. Verzameling van de meest gedownloade kwaliteitskaarten en handreikingen van School aan zet, ingedeeld in: opbrengstgericht werken, taal/lezen, en rekene..
 2. Welkom op de WoordWiki de enige woordenschatonderwijs wiki in Nederland! Iris Boter. Graag zet ik Iris Boter even in het zonnetje. Zij heeft het logo links boven gratis ontworpen. Ze zet zich in voor woordwiki omdat ze het een goed initiatief vindt
 3. Een werkblad om anders aan de slag te gaan met de woorden rondom een nieuw geleerde spellingregel of juist om te herhalen. Wij werken op school met de methode Spelling op Maat en daarbij leren de leerlingen geen dicteewoorden, maar enkel de spellingregel

Werken aan woordenschat; een stappenplan Klas van juf Lind

Om consolideeroefeningen of -spelletjes snel te kunnen doen, is het allereerst handig dat de nieuwe woorden waarmee u gaat oefenen duidelijk zichtbaar voor alle leerlingen op een vaste plek in het lokaal hangen. Dit noemen we de woordmuur. Door gebruik te maken van een woordmuur weten de leerlingen om welke woorde consolideeroefeningen kun je alle woorden van de week herhalen. In het speellokaal of bij bewegingsonderwijs kun je woorden met fysieke spelletjes inoefenen, bijvoorbeeld door middel van woordenschattikkertje of een woordenschatvariatie op ren-je-rot. 2. Consolideren Taal. 1 Een ruime variatie aan consolideeroefeningen met woorden in de weer Invullesjes van de methode worden oefeningen als de kinderen mogen spieken op de woordmuur (anders zijn het toetsen). Zo ook aanvulzinnen, zinnen maken met, welk woord hoort niet bij het rijtje? juiste betekenis aankruisen in rijtje antwoorden

• Consolideeroefeningen (inoefenen van de nieuwe woorden): o Woordkaarten van cluster 7 laten ophangen aan de woordmuur: Wie kan de hemel ophangen aan de woordmuur? Wie kan o Een zin maken met een woord uit cluster 7. o Woorden uit cluster 7 raden: Eén kind gaat de klas uit. De andere kinderen kiezen samen een woord 22-feb-2015 - Deze pin is ontdekt door Djoeke Goeman-Oost. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest Een ruime variatie aan consolideeroefeningen met woorden in de weer. Een ruime variatie aan consolideeroefeningen met woorden in de weer Invullesjes van de methode worden oefeningen als de kinderen mogen spieken op de woordmuur (anders zijn het toetsen). Zo ook aanvulzinnen, Nadere informati

Kies uit de consolideeroefeningen in de handleiding een of twee werkvormen om de woorden te consolideren. Of kijk voor suggesties op de leerkrachtkaarten. cluster g1-herfst-14 cluster p-lente-3 overige woorden ik zelfstandige naamwoorden werkwoorden de kinderen de plaat (illustratie) de stoel de tafel gaan liggen lopen staan zijn (ik ben) zitte 22-feb-2015 - Deze pin is ontdekt door Rita van Haren-Strik. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest worden. Gedurende een jaar krijgt het kind extra taalondersteuning (vroegschoolse educatie) van een VVE-leerkracht. Documenten voor scholen • Voor de definitie van een VVE-doelgroepleerling: VVE-indicatieformulier • Aanvraagformulier VVE-arrangement • Handwijzer aanvraag arrangement VVE • Handleiding VVE-taalgroepen Tips om (voor)lezen te stimuleren, ook voor ouder 22-feb-2015 - Deze pin is ontdekt door Jacqueline Khafagy-van Haaster. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest

Spelletjes om woordenschat in te oefenen - De juffrouw zeg

Leerkracht . Startpagina > Tag lijst. Doorzoek de website Zoeken 26-mrt-2016 - Deze pin is ontdekt door Inez Visser. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest Consolideeroefeningen Taalstadia Communicatie met niet Nederlands sprekende ouders . Team Op dit moment zitten in het 'Adviescentrum HaarlemTaal' team: Edith de Graaff. chrome. Lenneke Grobbe. chrome. Dianne Kruyver (VO) chrome. Marieke Postma. chrome. Wij worden ondersteund door Floor Oostendorp (SWV Z-K Consolideeroefeningen 25 Effectief stimuleren van de mondelinge taal 27 Meertaligheid 30 Communicatie met ouders die geen Nederlands spreken 32 Tot slot 33 Software en andere informatiebronnen 34 Colofon 36 4 5. ouders alleen op uitnodiging naar school. Ze zijn niet gewend dat z

Consolideeroefeningen OB | Woordenschat, Woorden, Taal

Gratis: 48 consolideeroefeningen: Consolideren, wat is dat eigenlijk? Het is het oefenen en herhalen van de aangeboden woorden met als doel te woorden te verankeren in het netwerk van het brein van.. Consolideeroefeningen woordenschat . VVE gemeente Oss. De gemeente Oss stelt middelen ter beschikking voor de ondersteuning aan p en kl met een taalachterstand. Voor de kl wordt gewerkt met arrangementen. Deze zijn bedoeld als aanvulling op de taalstimulering die er al is op scholen 13-nov-2017 - woordenschatoefeningen :: Juf Christa consolideeroefeningen Consolideeroefeningen 20 Effectief stimuleren van de mondelinge taal 21 Meertaligheid 24 Communicatie met ouders die geen Nederlands spreken 25 Tot slot 26 Casus 27 Software en andere informatiebronnen 29 Colofon 32 2. Woorden Ik weet je spreekt mijn taal niet Voor jouw woorden staat een he Consolideerspelletjes groep 1 2. Welkom op de website groep 1-2. Een website voor leerkrachten over kl. Ben je op zoek naar informatie of inspiratie voor groep 1-2

De consolideeroefeningen hebben door middel van spel en diverse coöperatieve werkvormen plaats gevonden. De coöperatieve werkvormen waren voor de leerlingen bekend. In de controle groep hebben de leerlingen volgens de richtlijnen van de taalmethode 'Taal in beeld' het woordenschatonderwijs aangeboden gekregen Consolideeroefeningen. De kern van het consolideren is dus zo veel mogelijk, op verschillende manieren en op allerlei momenten de aangeboden woorden en de betekenissen herhalen. Naast herhaling in de klasseninteractie, zijn er de geplande consolideeroefeningen. Dit zijn geen ingewikkelde, tijdrovende activiteiten consolideeroefeningen uit de handleiding (zie pagina 9 en verder) of je gebruikt de suggesties voor consolideren op de leerkrachtkaarten van LOGO 3000. Je kunt natuurlijk ook zelf een oefening bedenken. Bij veel dagen staan Suggesties voor aanvullende activiteiten die je kunt doen. Dit kan bijvoorbeeld een creatieve activiteit zijn Consolideeroefeningen (Kwaliteitskaart Woordenschat Met woorden aan de gang Onderbouw) www.taalpilots.nl www.woordenjacht.nl 2. Mondelinge taalvaardigheid Werkvormen: - Leskist Kriebelbeestjes in de klas halen - Vlinderstichting Koolwitjespakket (proces volgen, voorspellen, elkaar vertellen, onderzoeken/meten

Waaier van receptieve en productieve consolideeroefeningen: Receptief Productief Gatenteksten Omschrijving zoeken Rebriceeropdrachten Zinnen bij elkaar zoeken Woordparen combineren Zoek de outsider Tegenstelling of synoniem Woordclusters rangschrikken (volgens gradatie naar grootte, temperatuur, dikte,. Consolideeroefeningen: De leerkracht kiest één of meer consolideeroefeningen uit de lijst met oefeningen om de woorden van het woordcluster van deze les te oefenen. Doel is om de woorden van het woordcluster in te oefenen.Deze oefeningen kunnen als afsluiting van de les worden gedaan, maar kunnen ook tussendoor gespeeld worden Bij de consolideeroefeningen werden echter niet alleen de nieuwe woorden geoefend, maar ook woorden uit vorige lessen. Die woorden stonden op de woordmuur geclusterd in parachutes, woordwebben en woordkasten. Wat opviel was dat de kinderen veel lol hadden in de consolideeroefeningen, omdat zij het echt als een spelletje zagen Wij hanteren het label Open Access voor onderzoek met een Creative Commons licentie. Door een CC-licentie toe te kennen, geeft de auteur toestemming aan anderen om zijn of haar werk te verspreiden, te delen of te bewerken

Leerkracht in groep 1-2? Een nieuwkomer in je klas? Doe je voordeel met deze starterskit! 1.Voor wie is deze starterskit bedoeld? Er zijn de afgelopen periode veel nieuwkomers naar Nederland gekomen. Onder hen bevinden zich ook veel jonge kinderen. Soms gevlucht voor geweld in hun eigen land, soms naar Nederland gekomen in het kader va - Alle materialen voor de vijf consolideeroefeningen 16 Emotie in de klas DRAMATISCHE VROMING (groep 1-8) Marte Sloot-Jongbloed Inleidend artikel over het bespreken van emotie in de klas, naar aanleiding van een drama-activiteit. Onderwerp: Pesten. Met een maandelijks vervolg op de website, in de vorm van de nieuwe rubriek; de 'Dramatheek' Een ruime variatie aan consolideeroefeningen met woorden in de weer Invullesjes van de methode worden oefeningen als de kinderen mogen spieken op de woordmuur (anders. Met woorden in de weer direct en eenvoudig bestellen uit voorraad bij Boeken.com. Bij boeken.com vind je altijd wat je zoekt Dit is een samenvatting van het boek ''Met woorden in de weer'' van Dirkje van den Nulft en Marianne.

KWALITEITSKAARTEN EN HANDREIKINGEN - Onderwijsdataban

19-feb-2018 - Ondersteunend materiaal, taal, spelling, uitlegkaarten, overzichtskaarten, klankwoorden, regelwoorden, weetwoorden, Junior Einstei 14-jan-2020 - Bekijk het bord woordenschat in de klas van Anne van Dooren op Pinterest. Bekijk meer ideeën over Woordenschat, Taalactiviteiten, Taal Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online ࡱ > I K H ! bjbj V V 46 5 5 5 5 5 I I I I $m 4I 0 | | | D0 F0F0F0F0F0F0%3 5RF0 5 | | | | | F05 5 [0 z z z | R5 5 D0z | D0z z - / @ e Met deze app kun je consolideeroefeningen maken bij woordwebben die je aanbiedt. De kinderen kunnen zelfstandig de aangeboden woorden oefenen. Opdracht. Zoek binnen de app plaatjes via de googlemogelijkheid die in het woordweb aangeboden worden

woorden.wiki.kennisnet.n

Speel je Wijs Woordenschat voor groep 1 tm 4. Speel je Wijs is een werkwijze voor taalontwikkeling, gecombineerd met drama en spel om de woordenschat op een betekenisvolle (actieve en speelse) manier te consolideren Daarbij kan gedacht worden aan de consolideeroefeningen die gedaan zijn tijdens de lessen; zoals woorden omschrijven zodat de andere leerlingen moeten raden welk woord bedoeld wordt. Eén van de belangrijkste elementen die onderzocht werd, was of de resultaten van de woordenschattoetsen verbeteren wanneer de woorden uit methode Taalverhaal uitgebreider aangeboden worden. 2.1 Bij consolideeroefeningen wordt vaak gesproken over 5-minuten-oefeningen. Er wordt dan snel volgens een bekend patroon woorden herhaald. Het mag niet veel tijd in beslag nemen; woorden moeten vooral vaak herhaald worden. Dat helpt veel meer dan een enorme activiteit die drie kwartier duurt 25-aug-2017 - Bekijk het bord Woordenschat van Gabriella Korver-Droog op Pinterest. Bekijk meer ideeën over woordenschat, taal, taalontwikkeling 4-jun-2014 - Deze pin is ontdekt door Wendy Calluy. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest

Consolideeroefeningen OB. Nostalgie Niederlande Wurzeln Stadt Zentrum. Geleen. Geleen Markt. Nostalgie Wurzeln Zentrum Hütten Erkunden Haus Stile Stadt Orte Dekoideen Für Die Wohnung. Geleen, Rijksweg. Explore Frank van der Most's photos on Flickr. Frank van der Most has uploaded 5681 photos to Flickr Een Ruime Variatie Aan Consolideeroefeningen Met Woorden In De Kaart Juf Peuter Jongen Lentezoet Epetitiebehoefte Van Het Het Gedicht Kampioen Het Gedicht Kampioen Agenda Stop Motion Gedicht Van Hugo Korte Voorstelling Juf Meester On Twitter Week Tegen Pesten In Ons.

Werkblad Spelling - Juf Inge

Een ruime variatie aan consolideeroefeningen met woorden

26-feb-2016 - Deze pin is ontdekt door Michelle DeMaagd. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest 9-sep-2019 - Soms is het water hoog, en soms laag. Dit heet eb en vloed, en de maan zorgt ervoor dat dit gebeurt. Hoe gaat dat in zijn werk 14-okt-2019 - Bekijk het bord kl van bambi op Pinterest. Bekijk meer ideeën over kleuter, activiteiten, werkjes 25-dec-2015 - Binnen thema Ridders en kastelen groep 1/2 biedt ik verschillende lestips en lesidee, lesmateriaal, hoeken, knutselen, kringactiviteiten taal en rekenen

Kerstverhaal herder ster schitteren hemel - woorden

11-aug-2018 - Bekijk het bord oefenen met letters van Dana Van Hoek op Pinterest. Bekijk meer ideeën over leren lezen, lezen, geletterdheid 11-feb-2015 - hier zie je ook een beetje welke dingen enzo een vis heeft!!!!

Video: Consolideeroefeningen OB vervolg Woordenschat, Taal, Woorde

22-apr-2014 - woordenschat. Bingokaarten met plaatjes of klank zuivere woordjes van de aangeboden woordclusters Apr 17, 2014 - As a Spanish teacher, it is quite usual for me to meet English-speaking learners that make similar mistakes in the course of learning Spanish as a foreign language. For the most part, the main reason is obviously that the grammar and vocabulary of their mother tongue and Spanish are completely different from each other Feb 26, 2016 - This Pin was discovered by Valéria Magyar. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres

43 best Groep 5/6 taal werkbladenMewarn11: Nieuwsbegrip Spinner Kleurplaat

De meeste scholen die meedoen aan de Pilots Taalbeleid Onderwijsachterstanden willen vooral werken aan het verbeteren van de woordenschat. In deze workshop maken deelnemers (in sneltreinvaart) kennis met de aanpak Met woorden in de weer. We gaan woorden selecteren uit een zaakvaktekst en doen een aantal consolideeroefeningen

357 best images about Woordenschat on Pinterest
 • Alleen zijn accepteren.
 • Pronto Bassano.
 • Wolfhond gevaarlijk.
 • Groepsaccommodatie Noorbeek.
 • Crayola Supertips.
 • Moeders en meidenvenijn.
 • Wat is een bangalijst.
 • Voltooid verleden tijd Frans.
 • ACOM contact.
 • Quad rijden Veluwe.
 • Laserontharing Genk.
 • Beste blender Consumentenbond.
 • GERRY WEBER maat 50.
 • Idworx tweedehands.
 • Oud ijzer Friesland.
 • Gitaarwinkel Gelderland.
 • Alles voor de babykamer.
 • OSB 3 regen.
 • Madeliefje Flora van Nederland.
 • Marsepein figuren zelf maken.
 • Cradle to Cradle logo.
 • Invoerrechten goud.
 • Nissan Qashqai 2015 Tekna.
 • Online pubquiz organiseren.
 • Kasteel Boechout.
 • Gaskamers Auschwitz Birkenau.
 • Papendrechtse brug afgesloten.
 • Noord/Zuidlijn parkeren.
 • Spataders laseren.
 • Bakkerij van Leeuwen.
 • Test VW T Roc 1.5 TSI.
 • Paw Patrol speelgoed vliegtuig.
 • Alien 3 Trailer.
 • Donner vacatures.
 • Starfish wiki.
 • Nieuw programma RTL 4.
 • Reële BBP berekenen.
 • EHBO certificaat.
 • Compartimentsyndroom fysiotherapie.
 • Historiografische bron betekenis.
 • Hide folder Mac.